• THE INCREDIBLE DAY-TO-DAY

    We willen het tij keren bij overstromingen. Samen met Waterschap Hunze en Aa’s ontwikkelen we een duurzame innovatieve waterkering die mens én natuur beschermt. Door elk project uniek te maken, maken we dagelijks het ongelofelijke waar.

Hoe ziet het ongelooflijke eruit? Prachtig? State-of-the-art? Van de bovenste plank?

Absoluut.

Maar het ongelooflijke is niet altijd wat je verwacht. Je vindt het overal om je heen, verandert het leven van gewone mensen, verwijdert obstakels, verlicht stress, maakt het leven schoner, veiliger, gemakkelijker.

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Of het nu gaat om grote plannen of kleine details, het ongelooflijke krijgt u er standaard bij. Ook bij de manier waarop we zaken doen.

Wij koppelen elke opdracht aan het juiste team, dat met hart en ziel aan jouw project werkt, onderzoekt en test.

De klanten van Sweco zijn niet zomaar klanten. Het zijn partners, hun succes is even belangrijk als het onze.

Samen maken we elke dag het ongelooflijke waar.

Waar vinden we het ongelooflijke?

We hebben de afgelopen decennia leren leven met en vechten tegen de zee. Het vinden van duurzamere en flexibelere manieren om dijken te ontwerpen is een uitdaging die nieuwe manieren van denken vereist. In nauwe samenwerking met onze klant hebben we een nieuw concept ontwikkeld waarbij slib wordt verwijderd uit het riviersysteem Eems-Dollard en wordt verwerkt tot klei om de brede groene dijk te bouwen. En creëren we samen een duurzame waterkering die naast de mens ook de natuur beschermt.

/globalassets/campaigns/the-incredible-day-to-day-4/2020-02-05_10-19-02.jpg

Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 kilometer. Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/nederrijn-570x380px.jpg

Marken duurzaam beschermd tegen overstromingen

De dijken rond het Noord-Hollandse eiland Marken worden versterkt. Door het verbeteren van de hoogte en de stabiliteit zijn de bewoners de komende 50 jaar beschermd tegen overstromingen. Bijzonder is dat de versterking aan de buitenkant van de dijken gebeurt. Zo blijft het unieke karakter van het binnendijkse landschap behouden.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/marken-dorp-570x380px.jpg

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Delen van de dijk langs de Waal tussen Waardenbug en Tiel voldoen niet aan de veiligheidsnorm om de komende decennia bestand te zijn tegen hoogwater. De stevigheid (dikte) van de dijk wordt daarom verbeterd.

/siteassets/incredible-day-2-day/tiel-waardenburg-dijkversterking.gif

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Tussen Eemshaven en Delfzijl ligt een zeedijk van ruim 11 kilometer lang. Door klimaatverandering en gaswinning in de provincie Groningen, voldoet de zeedijk niet meer aan alle normen. Om de veiligheid van de inwoners blijvend te garanderen voert Noorderzijlvest de dijkverbetering versneld uit.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/eemshaven-delfzijl-570x380px.jpg

Jakarta klimaatbestendig en waterveilig

Jakarta (Indonesië) kampt regelmatig met overstromingen veroorzaakt door bodemdaling, een veranderend klimaat en intensieve verstedelijking. De wateroverlast leidt tot veel schade en slachtoffers in de laaggelegen delen van de stad. Een Nederlands consortium met daarin Sweco ontwikkelde een integraal ‘coastal development plan’ om de stad waterveilig te maken voor overstromingen vanuit de zee.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/jakarta-570x380px.jpg

Ho Chi Mihn City goed voorbereid op veranderend klimaat

De inwoners van Ho Chi Minh City (Vietnam) merken regelmatig de effecten van de klimaatverandering. De dichtbevolkte deltastad is gevoelig voor hevige regenval en overstromingen als gevolg van haar lage ligging. Met de verwachte zeespiegelstijging, een grotere waterafvoer door rivieren, toenemende neerslag en stijgende temperaturen nemen de risico's alleen maar toe.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/ho-chi-minh-city-570x380.jpg

Meer weten?