0 van 0 resultaten voor ""

Rail en spoorwegen

Het spoor vormt een cruciale schakel in duurzame infrastructuur en mobiliteit. Nederland kent een fijnmazig spoornetwerk en flinke ambities voor duurzame mobiliteit. Die optelsom heeft grote betekenis voor de toekomst van ‘het spoor’. Als grootste ingenieursadviesbureau met een koppositie op het gebied van Rail, heeft Sweco brede en specialistische kennis op topniveau in huis.  

Spoorwegen in verbinding met data 

Dat combineren we met de laatste inzichten ten aanzien van BIM en innovaties, waaronder het gebruik van drones, 3d animaties en modellen, en de inzet van radar- en satelliet beelden. Daarbij gaat het niet alleen om de spoorverbinding, overgang of het netwerk zelf, maar ook over de stationslocaties en de treinbeveiliging. Wij werken samen in consortia, voor aannemers en spoorbeheerders. Zo kennen we alle ins- en outs van het netwerk in Nederland: van spoor, lightrail tot tram. Van ontwerp, engineering, realisatie, renovatie, tot beheer en onderhoud.   

Een integraal spoor 

Kennis van Rail houdt niet op bij de letterlijke rails zelf. Veelal is het trein-, lightrail of tramnetwerk zo’n integraal onderdeel van het stedelijk gebied dat integrale kennis essentieel is in de opgave. Het onlangs verworven raamcontract voor de NS illustreert deze visie. Het omvat alle multidisciplinaire gebouw gerelateerde opgaven op en rondom treinstations en de werkplaatsen in Nederland. Zo strekken de werkzaamheden zich uit over bouwkunde, vastgoed, civiele techniek, elektrotechniek, werktuigbouw, installatietechniek, vergunningen, milieu en railinfrastructuur.  

Treinstation Alkmaar, mensen lopen naar buiten

Spoorwegen transformeren van barrière naar kans 

Het spoor is in vele gebieden een flinke barrière: het knipt steden op, terwijl het overkluizen of overbouwen, juist tot eenheid kan leiden. Met de woningbouwopgave voor ogen en de noodzaak juist binnenstedelijk de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen, ontwikkelde Sweco een visie op woningbouw rondom spoorverbindingen. Dat leverde in potentie veel extra ruimte op. Benieuwd naar onze visie?

Spoortunnel Delft 

Elke dag rijden zo’n 350 treinen over een viaduct langs de oude binnenstad van Delft. Het drukke treinverkeer geeft veel uitdaging voor de omgeving. De spoortunnel van 2,3 kilometer lang geeft een nieuwe impuls aan het gebied. Sweco ontwierp de tunnel en de maaiveldinrichting en verzorgde daarnaast de vergunningaanvragen. Met de tunnel is de capaciteit verdubbeld, de overlast voor de omgeving beduidend minder en levert het nieuwe maaiveld een fraai openbaar gebied op.  

Spoortunnel van treinstation Delft

Inzicht in kwaliteit door Georadartechnologie  

Hoge snelheidstreinen, toenemend transport via het spoor en uitbreiding van het spoorwegennet: dat alles maakt het noodzakelijk om het spoor en de ondergrond voortdurend te inspecteren. Vroeger gebeurde dat door te boren en te graven. Met buitendienststellingen van spoorlijnen, risico op aantasting van de veilige berijdbaarheid en hoge kosten als gevolg. Bovendien leverden deze inspecties slechts beperkte informatie op. 

De Oosterheemlijn is de verbinding tussen Zoetermeer 'Oosterheem', Den Haag en Rotterdam.

Het SafeRailSystem is gebaseerd op georadartechnologie. Drie op een spoorvoertuig gemonteerde meetantennes zenden radarsignalen de grond in. Slimme software geeft vervolgens een helder beeld van de kwaliteit van ballast en ondergrond en geeft inzicht in vervuiling, verzakkingen en vochtgehalte. Voor deze aanpak is geen buitendienststelling nodig. Sterker nog: metingen zijn mogelijk met snelheden tot 160 km/uur.  

Internationale samenwerking 

In de Noorse stad Bergen wordt een lightrail aangelegd die het stadscentrum en de buitenwijken beter met elkaar verbindt. Deze hoogwaardige tramlijn heeft een volledig eigen tracé en overbrugt een afstand van tien kilometer. Voor de aanleg van deze lightrail maakt Sweco Noorwegen gebruik van de kennis en expertise die Sweco Nederland op dat gebied heeft. Meer weten over dit grensverleggende project? Bekijk ons portfolio via onderstaande button.  

Lightrail Bybanen in Bergen Noorwegen met kunstmatige rivier - BIM

Digitaal omwonenden informeren bij werkzaamheden

ProRail beheert in totaal ruim 7.000 kilometer spoor. In geval van werkzaamheden, maakt de organisatie gebruik van een GeoWeb-applicatie om omwonenden efficiënt en digitaal te informeren. Omwonenden ontvangen alle informatie over werkzaamheden via de mail, kunnen de werkzaamheden digitaal terugzien op de kaart en krijgen bericht als er wijzigingen zijn. Door duidelijk te communiceren, ontstaat er meer begrip voor de werkzaamheden en overlast.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.