0 van 0 resultaten voor ""

Duurzame gebiedsontwikkeling 

Stad en ommeland zijn sterk in beweging. Meer dan ooit draait gebiedsontwikkeling om het realiseren van slimme, groene en veilige gebieden waarin alle functies elkaar versterken. Waar het prettig en gezond is. Dit vraagt om een strategische ruimtelijk afweging. Een keuze voor jaren.  

Gebiedsontwikkeling: het stroomlijnen van complexiteit 

Waar is ruimte, waar is (her)ontwikkeling nodig, welke transitie geef je op welke manier ruimte. En hoe ziet de bewoner of gebruiker dat zelf? In regelgeving, in belangen, in fasering, in ontwerp en ruimtelijke keuzes. Dat proces past ons als een jas. Van het allereerste begin waar bestuurlijke keuzes, afwegingen en draagvlak tellen, tot uiteindelijk de uitwerking in plannen en onderliggende keuzes. Door onze integrale kennis overziet Sweco de gevolgen van ruimtelijke ingrepen voor biodiversiteit, het effect van klimaatverandering voor de straat, of de impact van kilometerverlaging in een woonwijk. Van bestuurstafel, keukentafel tot bouwkeet.   

Integrale woningbouwopgave 

Plus 1 miljoen nieuwe woningen in een land dat ook ruimte nodig heeft voor noodzakelijke transities en het alom aanwezige water. In onze delta is het dringen geblazen! Megacreativiteit, technische wonderen en slimme combinaties zijn een must. Hoe lossen we de puzzel op en houden we huizen betaalbaar, groen en gezond? 

En het gaat niet alleen om versnellen, want die woningen zijn eigenlijk morgen al nodig. In deze grote ruimtelijke ingrepen draait het net zo goed om het beheersen van risico’s. Contractvorming, de juiste insteek om de uitvraag te bepalen of andere voorwaarden te definiëren, bepalen mede het succes. Sweco is de procesmanager en strategisch adviseur die dit proces begeleidt en vormgeeft en oplossingen vindt die ruimte geven voor duurzaamheid. 

Van ontwerp naar technisch plan 

Wanneer het stedenbouwkundig plan op tafel ligt, start het vertalen naar een concreet technisch ontwerp. Ook in deze fase adviseert Sweco en maken we de technische vertaling naar ontwerpen voor de openbare ruimte in een gebied.  In deze locatieontwikkelingsprojecten vinden we samen met opdrachtgevers oplossingen voor de uitdagingen waar het gebied voor staat. Het creëren van een klimaatadaptieve, circulaire en gezonde leefomgeving. Kwaliteit, snelheid en innovatie komen hierin samen.  

Strategie en proces organiseren en vormgeven

Je hebt een ambitie, een opgave of een opdracht. Jouw organisatie wil bijvoorbeeld een wijk tegelijkertijd gasloos en bestand tegen extreem weer maken. Of er ligt een opgave om een regionaal samenwerkingsverband aan te gaan rondom één van de transities. Of je hebt als programmanager de opdracht gekregen om een bedrijventerrein te transformeren naar state-of-the-art combinatie van werken en wonen met zo min mogelijk autoverkeer.  

Mooie startpunten waar direct van alles bij komt kijken, zoals het stellen van heldere doelen, het identificeren van stakeholders en het achterhalen van belangen en wensen. Maar hoe start je zo’n proces op? En hoe creëer je draagvlak en draagkracht, hoe kom je van idee tot besluit? Hoe zorg je dat de juiste participanten op het juiste moment in beweging komen? Wij zijn processtrategen die vanuit ambitie en doel, samen met onze klanten, de juiste processen inrichten.

  • Organiseren van samenwerking tussen mensen en organisaties
  • Opstellen strategische plan: missie, visie en stappen richting het doel
  • Faciliteren van onderzoek en onderhandeling
  • Obstakels signaleren en egaliseren
  • Opstellen beslisdocumenten en organiseren van besluitvorming
  • Begeleiden gebiedsproces, zoals de risicodialoog klimaatadaptatie
  • Faciliteren en ontwerpen omgevingsvisie
  • Faciliteren en ontwerpen masterplannen gebiedsontwikkeling
  • Beleidsevaluaties

Navigeren van idee tot besluit 

Goed samenwerken, vaak in de context van politieke invloed en met sterke betrokkenheid van de omgeving en de media, vraagt steeds meer van ons allen. Onze processtrategen helpen programmamanagers, bestuurders en directies om van data bruikbare informatie te maken. Ze slaan een brug tussen de technische expertise en de informatie die een bestuurder nodig heeft om besluiten te nemen. We kijken naar de belangen die meespelen, hoe we dingen kunnen organiseren, wat er inhoudelijk moet gebeuren, maar ook naar de verschillende rollen en verantwoordlijkheden. Sweco gaat op zoek naar de beste oplossing of oplossingsrichting voor jouw gebiedsopgave, en dat is niet altijd de meest voor de hand liggende. Die combinatie van (technische) inhoud en procesbegeleiding maakt ons veelzijdig en uniek. 

Luchtfoto van kruispunt in gebied 'De Groene Loper' in Maastricht

Aansluiting tussen opgave en omgeving 

Waar (her)ontwikkeld wordt, zijn mensen betrokken. Los van schaal en complexiteit: elke ingreep heeft gevolgen. Als omwonende of als forens die dagelijks met deze veranderingen te maken heeft, is begrip en betrokkenheid cruciaal. Dat kan al beginnen in een vroeg stadium, nog voordat de schop de grond in gaat. Dan is het van belang plannen en uitgangspunten uit te leggen en meningen en wensen op te halen. Zodat de kwaliteit nog beter en de betrokkenheid vergroot wordt. Tijdens de realisatie gaat het om duidelijke informatie, een loket voor klachten en goede nazorg. De groep betrokkenen is vaak breed en divers: van bestuurders, beheerders van de ruimte, omwonenden, weggebruikers tot ondernemers. Onze omgevingsmanagers zijn de spil in dit proces. 

Breed creatief palet 

Onze inzet is zowel op strategisch en tactisch niveau als operationeel. Juist de samenhang tussen deze niveaus maakt onze inzet sterk. Wat we bedenken aan de voorkant, kunnen we vervolgens ook concreet maken. Zo vloeit een krachtenveldanalyse, risicoanalyse of zelfs belevingsonderzoek onder omwonenden natuurlijk over in een digitale maatregelenmarkt om alle voorstellen te kunnen inzien en te beoordelen. Juist dat zet onze omgevingsmanager aan tot nieuwe oplossingen. Zodat projecten en voorstellen tot in de huiskamer voorstelbaar zijn. Van Virtual Reality en digitale keukentafelgesprekken tot online inloopavonden en brainstorms.   

Zeeburgereiland: een nieuw stukje Amsterdam

In dit nieuwe stukje Amsterdam worden de komende jaren veel nieuwe woningen en voorzieningen gerealiseerd. Dagelijks werkt Sweco met tientallen experts aan de maar liefst 40 deelprojecten die deze integrale gebiedsontwikkeling rijk is. Centrale plek neemt vooralsnog Europa’s grootste skatebaan in, inmiddels dé hotspot voor buurt en stad.

Skater in park Amsterdam Zeeburgereiland

Nieuwe kijk op toekomst Arenapark Hilversum

Normaal gesproken leren, werken en sporten er dagelijks duizenden mensen in het Arenapark in Hilversum. In dit 30 hectare grote kantorenpark zijn meer dan 50 bedrijven gehuisvest. En er kan nog meer bij: verschillende percelen in het gebied zijn nog niet ingevuld en een groot deel van de openbare ruimte is nog niet aangelegd of heeft een tijdelijke inrichting. De gemeente vond het tijd voor een nieuw Masterplan dat dit gebied een wenkend perspectief voor de toekomst geeft. Als inhoudelijk adviseur en procesmanager hielp Sweco met succes draagvlak te krijgen voor dit prachtplan.

Ontwerp Arenapark in Hilversum

Met materialenpaspoort wordt circulair beheer concreet en tastbaar

Elke gemeente wil naar een circulaire economie. Het beheer van de openbare ruimte is een zeer belangrijke schakel in de grotere keten van circulariteit. Maar als je materialen wilt hergebruiken, moet je eerst weten welke materialen er in jouw beheerobjecten zitten. Daarom ontwikkelde Sweco een materialenpaspoort, waarmee ook jouw gemeente nu een begin kan maken of de volgende stap kan zetten richting een circulaire economie.

Duurzame gebiedsontwikkeling in Leeuwarden 

Duurzaamheid is in Leeuwarden een no brainer. Het staat al lang en breed op de agenda en krijgt in vele projecten concreet vorm. Sweco inventariseerde voor de gemeente Leeuwarden de meest belangrijke duurzame toepassingen voor de wijk De Zuidlanden. Een all electric wijk, waar we bewoners inspireren met elkaar keuzes te maken. 

Inspiratiebundel Duurzame woonwijk met zonnepanelen op huizen aan het water in Leeuwarden

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.