0 van 0 resultaten voor ""

Ruimtelijk programmeren 

Een professionele programmering van gebiedsontwikkeling bevordert de stedelijke kwaliteit, draagt bij aan de financiële haalbaarheid, versnelt de realisatie, reduceert de mobiliteit en versterkt de lokale economie. Vaak betreft gebiedsontwikkeling de transformatie van bestaand stedelijk gebied. Om het gebied zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de omringende stad, is het zaak om het programma optimaal af te stemmen op de wensen en eisen van de toekomstige bewoners en bedrijven. Maar ook om het gebruik van openbaar vervoer en langzaam verkeer te stimuleren, de duurzaamheid te bevorderen en zo een aantrekkelijk leef- en werkmilieu te creëren.

Functiemenging: de optimale balans

Bij het ontwikkelen van innovatieve woon- en werkmilieus is het belangrijk om te bedenken welk type stedelijke omgevingen voor de toekomst gemaakt kunnen worden. Gebieden die interessant zijn voor de stad en echt een aanvulling zijn. De sleutel is verdichten en vermengen. Mengen wanneer dit meerwaarde geeft en zoneren wanneer dit moet. Wat is de optimale balans tussen wonen en andere functies, zoals kantoren, bedrijfsruimten, retail en horeca? Zaken die hier invloed op hebben, zijn onder meer voldoende massa, een haalbare businesscase en voldoende draagvlak voor voorzieningen. 

Door bedrijfsfuncties die niet te combineren zijn met wonen (de zwaardere categorieën) te intensiveren op plekken waar dit wel kan, speel je ruimte vrij voor andere kansrijke locaties. Daar kunnen een combinatie van lichtere bedrijvigheid en andere functies als wonen, maar ook voorzieningen, interessante nieuwe gebieden maken. Gebieden met commercieel verdienvermogen. Wijs duidelijk gebieden aan waar je niet aan gaat zitten en waar de economische functie zich kan ontwikkelen. Kies alleen voor mengen wanneer dat meerwaarde oplevert, voor de economie in de stad of omdat er een bepaalde vraag vanuit doelgroepen voor wonen ligt.

Gebiedsontwikkeling

We geven zowel antwoord op de wat- als hoe-vraag in complexe, integrale (binnen)stedelijke gebiedsontwikkelingen. Zo stellen we ruimtelijk-programmatische visies op die een helder toekomstbeeld geven voor projecten en ontwikkelingen. En adviseren we met ontwikkelstrategieën over de stappen om te komen tot realisatie. Dat doen we samen met de partijen in het gebied, zodat vanaf het begin wordt gewerkt aan commitment bij alle stakeholders. Meer weten? Neem contact met ons op.

Wonen 

Wij baseren ons op kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen binnen de regionale woningmarkt en voorzien jouw toekomstvisie van een goeddoordachte (markt)strategie. Dit doen wij samen met alle betrokken stakeholders om zo een optimaal draagvlak voor jouw visie te garanderen. Wij leveren hiervoor de benodigde analyses van de ontwikkeling van huishoudens, de bestaande woningvoorraad, nieuwbouwontwikkelingen en behoefteramingen voor specifieke doelgroepen en voorzieningen.

Toekomstbestendig en strategisch woonbeleid: zo pakken wij het aan

Werken

Aantrekkelijke steden en regio’s beschikken over toekomstbestendige werklocaties met een sterke concurrentiekracht. Wij adviseren over de strategische positionering, programmering en ruimtelijke vertaling van werklocaties – zowel kantoren en bedrijven als kennislocaties – van locatie tot regio. Op basis van behoefteramingen, marktonderzoek en expertise brengen wij de omvang van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en de meest kansrijke economische clusters en doelgroepen in beeld. Een integrale benadering is daarbij key. Een krachtige werklocatie ontstaat door het verbinden van economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, programmamix, voorzieningen, samenwerking, duurzaamheid en openbare ruimte. Daarbij hebben we oog voor de snel veranderende wereld om ons heen: thuiswerken, digitalisering, circulaire economie en de battle for talent.

Horeca en vrije tijd

Horeca en vrijetijdsvoorzieningen spelen een steeds belangrijkere rol in gebiedsontwikkelingen. In sommige plannen, zoals Bataviakwartier Lelystad en Entree Zandvoort, bestaat zelfs het merendeel van het programma uit horeca en ‘leisure’. Wij ontwikkelen passende en realistische programmering van horeca- en vrijetijdsvoorzieningen. Door onze integrale benadering stemmen wij het programma zo goed mogelijk af op de ambities en positionering van het gebied, de (toekomstige) doelgroepen en de marktruimte.

Winkelen

In de voortdurend veranderende retailmarkt moeten we alle zeilen bijzetten om winkelgebieden aantrekkelijk te houden voor de bezoekers van vandaag en morgen. Daarbij is het belangrijk de branchering zo goed mogelijk af te stemmen op de consument. Wat is die optimale branchering, gelet op de specifieke kwaliteiten van een (winkel)centrum? Waar heeft de consument behoefte aan? Ontbreken bepaalde formules of branches? Is het aanbod voldoende onderscheidend ten opzichte van andere winkelgebieden of buurgemeenten? Belangrijke vragen voor beleggers en eigenaren, maar ook voor gemeenten.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.