0 van 0 resultaten voor ""

Contractmanagement: het contract als rode draad   

Contractvorming en -beheersing loopt als een rode draad door elk project. Van klein tot groot. Sweco adviseert en ondersteunt in alle fases: van planvorming tot en met realisatie. Hierin zijn wij betrokken bij de contractstrategie, het opstellen van het contract, de aanbesteding en de begeleiding van realisatie met alle bijkomende werkzaamheden. Dat doen we voor een breed palet aan klanten: gemeenten en provincies, maar ook havenbedrijven en netbeheerders.  

Maatwerk voor elk project

Geen enkel project, en ook geen enkel contract is hetzelfde. De contractvorm draagt bij aan de gekozen insteek ten aanzien van de uitvoering, het risico en de verantwoordelijkheid. Soms vooral uitvoeringsgericht en sterk kader stellend, soms met meer ruimte voor marktwerking en risico’s voor de markt. Denk aan contractvormen als UAV-GC contracten of samenwerking in een bouwteam.  

Fietsers op brug over water met gebouwen op de achtergrond

Systeemgerichte contractbeheersing 

Voor veel geïntegreerde contractvormen geldt de standaard van systeemgerichte contractbeheersing. In dit type contracten heeft de opdrachtnemer naast de uitvoerende rol ook andere rollen. Denk aan het ontwerp of de financiering. Deze vorm geldt lang niet alleen meer voor complexe grote werken. Sweco voert op dat moment de directie en toezicht op het werk via auditing en toetsing van afgesproken doelen. De opdrachtnemer vervat deze doelen in het gezamenlijke kwaliteitsmanagementsysteem, waarop wij gericht toetsen en controles uitvoeren. Zo ontstaat scherp inzicht op naleving en voortgang. Voorop staat de correcte contractuele uitvoering, maar nog belangrijker is het behoud van de beoogde projectdoelstellingen. Sweco heeft ruime ervaring bij verschillende overheden zoals Rijkswaterstaat en klanten als Tennet, met betrekking tot deze werkwijze.