0 van 0 resultaten voor ""

Vastgoedadvies voor toekomstbestendige en rendabele gebouwen

Snelle gebouwen? Dat klinkt als een iets onwerkelijks. Toch is snelheid geboden in de dynamiek waar menig gebouw mee geconfronteerd wordt. Afgelopen jaren wijzigde het gebruik in toenemende mate. Sweco adviseert om vastgoed optimaal, rendabel en toekomstbestendig te houden. Passend bij de functie die het nu heeft of in de toekomst krijgt.

Inzicht creëren voor optimaal beheer

Om tot een optimaal plan te komen voor het beheren van vastgoed is het noodzakelijk om te inventariseren wat de huidige staat is van het vastgoed en de huidige huisvestingsvisie. Het duurzaam in stand houden van vastgoed valt of staat met een solide huisvestingsvisie en huisvestingsplan. De adviseurs van Sweco zetten hun gecombineerde expertises op het gebied van huisvestingadvies, beheer en wet- en regelgeving in om tot een duurzame en passende oplossing te komen voor zowel vastgoedeigenaren als de gebruikers.

Mensen die wandelen op Hoog Catharijne Utrecht onder bollendak bij Utrecht Centraal Station

Huisvestingsadvies: van vastgoedbeheer naar project

Of het nu gaat om één object of een complete vastgoedportefeuille, onze experts stellen huisvestingsvisies, haalbaarheidsstudies en een programma van eisen op voor tal van soorten vastgoed. De gebruiker staat centraal zonder de toekomstwaarde van het vastgoed uit het oog te verliezen.

Sweco adviseert en evalueert samen met vastgoedeigenaren of het bestaande vastgoed voldoet of dat vervangende nieuwbouw een betere, rendabelere oplossing biedt. Dit doen we, waar nodig, samen met onze ingenieurs en adviseurs die zijn gespecialiseerd in energietechniek, bouwprojectmanagement, installatietechniek en bouw en constructies. Zo bieden we een totale oplossing voor de uitdagingen die komen kijken bij huisvestingsvraagstukken en staan we schouder aan schouder met onze klanten om van advies naar ontwerp tot realisatie te komen. Onze adviseurs begeleiden het hele proces. Wij visualiseren, adviseren en managen zodat er draagvlak ontstaat en er maatwerk geboden wordt.

Veilig en duurzaam vastgoed

Of het nu gaat om huisvesting voor overheden, zorg, onderwijs, sport, commercieel vastgoed of ander vastgoed, in de toekomst staat veilig en aantrekkelijk ontmoeten centraal. Sterker nog, als vastgoedeigenaar moet je voldoen aan tal van wetten en regels. De experts van Sweco doorlopen een checklist om stapsgewijs de status en vervolgstappen op te kunnen stellen om aan alle wet- en regelgeving te voldoen.

Om inzichtelijk te maken wat de staat van onderhoud, esthetica, comfort, duurzaamheid en wet- en regelgeving is maken onze adviseurs dit inzichtelijk. Conditiemetingen en meerjarenramingen, conform NEN2767 en de BOEI systematiek.

Een greep uit onze expertise rondom certificeringen:

  • BOEI
  • NEN2767
  • NEN3140
  • NEN2580
  • Asbestinventarisaties

Het op orde maken van een dossier en op orde houden is een grote uitdaging maar van groot belang om te kunnen anticiperen op risico’s. Samen met de adviseurs van Sweco houd je controle over alle aspecten die hierin een rol spelen.

Voor het verduurzamen van vastgoed hebben onze experts een werkwijze gevonden zodat je zo efficiënt mogelijk verduurzaming en onderhoud combineert. Zo voorkom je overbodige kosten en beperk je eventueel overlast voor de gebruikers tot een minimum. Dit Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) stemt de verduurzamingsmaatregelen af op het geplande onderhoud. Zo minimaliseer je de kosten en hoef je alleen te investeren in de verduurzaming.

Due diligence bij aankoop en verkoop

Wanneer bestaand vastgoed niet meer aan de toekomstige eisen voldoet en je voor de keuze komt te staan om vastgoed te verkopen of aankopen wil je zeker zijn van je keuze. Sweco heeft ruime ervaring in technische en environmental due diligence trajecten in zowel bestaande of nog te ontwikkelen vastgoed. Onze snelheid, brede kennis en het integrale aanbod van advies bieden gemak en efficiëntie. En dit houdt niet op na de afronding van de aankoop. Onze vastgoedmanagers staan voor je klaar om het beheer uit te voeren.

Duurzaam schoolgebouw met spelende kinderen

Hoe organiseer en beheer je vastgoed in je eigen organisatie?

Wanneer er inzicht is in de actuele status van je vastgoed is het tijd om de vervolgstappen te definiëren. Hoe ga je dit uitvoeren en is jouw organisatie hierop voorbereid? Onze adviseurs helpen bij het organiseren van projectmanagement, passend bij je doelen, en het kiezen van de juiste contractvormen. Maar ook het organiseren van aanbesteding voor dienstverlening of uit te voeren onderhoudsactiviteiten. En welke kwaliteitskaders houd je aan voor het in stand houden van het vastgoed? Wij helpen dit te vertalen naar beleidsstukken.

Door onze integrale kennis op het gebied van actuele thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering vertalen we deze door in de onderhoudsstrategie voor de lange termijn waar de organisatie zelf invulling aan kan geven. Door realistische onderhoudsscenario’s ben je goed voorbereid op de toekomst. Want de verschillende scenario’s helpen om strategische keuzes te maken. Zet je de huidige exploitatie voort of kun je beter afstoten, inkrimpen of uitbreiden?

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.