0 van 0 resultaten voor ""

Vrijetijdseconomie in transitie

Vrijetijdsbesteding is een grote factor voor de leefbaarheid in regio, stad, dorp en buitengebied. Wij steken iedere dag onze handen uit de mouwen voor toekomstbestendige vrijetijd. In toerisme, recreatie, sport, cultuur, natuur, erfgoed, hotels, horeca en evenementen. Ons doel: Nederland mooier, schoner en gezonder maken en mensen gelukkiger. Dit doen we door beleidsmatig en toegepast onderzoek uit te voeren voor jouw regio, gemeente of gebied. Door de jaren heen hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd en we werken volgens de laatste landelijke inzichten voor duurzame vrijetijd. Wij maken bestemmingen!

Samen werken aan een toekomstbestendige vrijetijdseconomie?

Bij ons kun je terecht voor:

 • Bestemmingsmanagement
 • Visies en beleidsplannen waardevol toerisme en leisure
 • Voorzieningenstudies en integrale programmering
 • Strategisch portefeuille advies en vestigingsplaatsonderzoek
 • Bedrijfsplannen, haalbaarheidsonderzoeken en ladderonderbouwingen
 • Overnachtingenbeleid en -onderzoek, zoals hotels, short stay en Airbnb
 • Evenementenbeleid en -onderzoek
 • Horecabeleid en -onderzoek
 • Erfgoedbeleid en -onderzoek, zoals gebouwd en landschappelijk erfgoed
 • Duurzame marketingstrategieën bestemmingsgebieden
 • Tenders, aanbestedingen en marktconsultaties
 • Detacheringen als adviseur of projectleider op het gebied van vrijetijd/tijdelijke intensieve ondersteuning

Toerismebeleid: bewuste bestemmingen

Toerisme is een grote aanjager van de lokale economie en zorgt voor een aantrekkelijker voorzieningenaanbod. Toch is er ook een keerzijde: overtoerisme legt een enorme druk op capaciteit van binnensteden, veiligheid en mobiliteit. Ook de woonfunctie wordt beïnvloed. Andere gebieden staan juist te springen om meer bezoekers. Kortom, hoe zorg je dat toerisme op een duurzame manier kan plaatsvinden en dat iedereen profiteert van toerisme?  Wat geef je prioriteit? Wij stellen beleidsplannen op, geven vorm aan participatie met stakeholders en maken een duidelijk afwegingskader. Recent deden wij dit voor Stichting Groene Hart Verbinders en Utrecht Marketing. Conform de leidraad bestemmingsmanagement die we zelf mede hebben vormgegeven.

Overnachtingenbeleid met een focus op integraliteit

Bevindt jouw gemeente zich in een transitie van sectoraal (hotel)beleid naar integraal overnachtingenbeleid? Wij helpen je graag. Voor de steden Delft, Utrecht en Leiden deden we recent hotelonderzoek met een toegepast beleidsadvies. Soms hoort hier beleid op toeristische verhuur van woningen bij. Samen met de Universiteit Utrecht heeft Sweco kennis en ervaring gebundeld in de ‘Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte’. De inzet is om gemeenten, provincies en andere partners te helpen met actuele marktinformatie over de toeristische verhuur van woningen – met Airbnb als belangrijkste voorbeeld – op elk gewenst schaalniveau. Ook adviseert de expertpool in hoeverre beleid nodig en wenselijk is voor de gemeente. De situatie in Amsterdam bepaalt vaak de (negatieve) beeldvorming over de particuliere verhuur van woningen, zoals Airbnb. In de praktijk zien we grote verschillen in hoe de lokale markten van de particuliere verhuur van woningen functioneert. Op basis van betrouwbare data kan de Expertpool op wijkniveau voor elke gemeente laten zien hoe de vraag en aanbod situatie zich ontwikkelt. Daarmee adviseren wij een passende beleidsinsteek, zoals het invoeren van registratie- of meldplicht.

Overnachtingenbeleid

Horecabeleid: stimuleren én reguleren

Hoe ontwikkelt de horeca zich? Hoeveel horeca kan de stad aan? Hoe om te gaan met de Europese dienstenrichtlijn? Het realiseren van een horecavisie vergt meer dan planologie. Het hangt onder meer samen met de locatie- en omgevingskwaliteiten, trends, ontwikkelingen in de marktsegmenten, lokaal ondernemerschap en de wisselwerking met andere voorzieningen. Voor de ontwikkeling van een horecavisie zijn wij jouw gids. We hebben alle kennis in huis om je in de juiste richting te begeleiden. We gaan gezamenlijk in gesprek met stakeholders en op zoek naar de juiste randvoorwaarden.

Evenementenbeleid: balans tussen levendigheid en leefbaarheid

Het aantal evenementen in de openbare ruimte neemt al jaren toe. Tegelijkertijd zijn evenementenlocaties steeds schaarser door toenemende druk op de ruimte. Evenementen zijn van grote economische, sociale en maatschappelijke meerwaarde voor een gebied. Maar niet iedereen zit erop te wachten. Het is van belang de lusten en lasten van evenementen goed af te wegen om de balans tussen leefbaarheid en levendigheid te bewaken. Dit vraagt om het maken van strategische keuzes, waarbij het creëren van draagvlak essentieel is. Wij streven naar evenementenbeleid met een optimale match tussen het toeristisch profiel van een gemeente, de beschikbare evenementenlocaties, het evenementenaanbod en de vraag vanuit bewoners en bezoekers.

Cultureel erfgoed als ideale beleefbare identiteitsdrager

Verleden, heden en toekomst komen samen in cultureel erfgoed. Zowel monumenten, voorwerpen en landschappen als tradities, rituelen en verhalen vormen samen dé identiteit van een gebied. Hoe zorg je via instandhouding, ontwikkeling en herbestemming dat het verleden waarde heeft voor huidige en toekomstige generaties? Bij ons kun je terecht voor erfgoedbeleid en -visies, waaronder kerkenvisies. En we doen aan erfgoedprikken, met stakeholders als culturele- en erfgoedorganisaties om een stevig, samenhangend en gedragen verhaal over de culturele identiteit van een gebied naar buiten te brengen. Zo maken we lokale en regionale parels beleefbaar. Sweco maakt deel uit van het Erfgoed Expert Team provincie Utrecht.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.