0 van 0 resultaten voor ""

Waterveiligheid

Grote delen van Nederland kunnen bestaan dankzij ons ingenieuze stelsel van water beschermende werken. Ons land is ondenkbaar zonder dijken en bruggen. Dat levert veel kennis op, besloten tot in ons DNA. Los van de geschiedenis zorgen de zeespiegelstijging, bodemdaling en het veranderende klimaat opnieuw voor uitdagingen, maar dan van een heel andere orde.

Dringen in de Delta

De technische oplossingen in combinatie met ruimtebeslag en materiaal zijn echter eindig en beheer is op termijn niet meer te betalen. Deze opgave vraagt om robuustere, flexibelere en adaptieve oplossingen. Waarbij we slim gebruik maken van de natuur en duurzaam omgaan met diezelfde natuur. Binnen watermanagement, waterbouw en gebiedsadvies komen al deze aspecten samen.

Bouwen met en voor de natuur

De druk van hoog water heeft door klimaatverandering nog meer impact gekregen. Niet alleen ingegeven door smeltwater in het voorjaar, maar ook op andere momenten kan het water flink stijgen. En dat beperkt zich allang niet meer tot de uiterwaarden. Om de economische waarden van ons land goed te beschermen tegen hoog water is een goed functionerend beschermingssysteem nodig. Hierbij gaat het niet alleen om technische voorzieningen zoals dijken en kunstwerken, maar ook om de integratie van deze voorzieningen in het ruimtelijk ontwerp en het gebruik maken van hetgeen de natuur ons te bieden heeft.

Door de inzet van BIM en slimme digitale toepassingen ontstaat bovendien voortdurend inzicht in de staat van het ontwerp. Voor alle betrokkenen. Hierdoor kunnen we gerichte en juiste keuzes maken. Denk aan het riool dat hevige regenval moet verstouwen of de vele meters verharding die de grote hoeveelheden water niet kan opvangen. Onze experts bedenken en leveren duurzame, innovatieve en betaalbare oplossingen om de waterveiligheid in de toekomst te kunnen waarborgen. Met oog voor mens en natuur.

Watermanagers van de toekomst

De dijkversterking biedt mogelijkheden om iets bij te dragen aan de omgeving. Dit vraagt dan wel om nieuwe, slimmere dijken, die bijvoorbeeld opgaan in het landschap of juist gebruik maken van de omgeving. Het ontwikkelen en vooral toepassen van dit soort innovaties zijn ook vaak interessante exportproducten en daardoor blijven we als Nederlandse dijkwerkers de watermanagers van de wereld.

Dijk met watertoren en hoogwater bij kiltunnel bij Dordrecht

Een dijk van een dijk

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) voldoet niet aan de veiligheidsregels en moet worden versterkt. Sweco adviseert het waterschap op verschillende vlakken in dit uitdagende project. Die uitdaging van het water is er eentje van het verleden, het heden en de toekomst. En biedt veel kansen. Voorheen zagen we dijken primair als waterkering. Een kering die ons moet beschermen. Maar een dijk kan zoveel meer zijn, weten onze experts en die van Waterschap Rivierenland. De versterkingsopgave die de bijna 20 kilometerlange dijk tussen Tiel en Waardenburg kent, heeft enorme potentie. Door niet de waterkering, maar de mens in deze opgave centraal te stellen bouwen we een dijk die volledig in het bestaande landschap wordt geïntegreerd.

Durk de Vries van Sweco wandelend op een dijk

De natuur een handje helpen

Samen met waterschap Hunze en Aa’s onderzoeken we nieuwe manieren om duurzame toekomstbestendige dijken te ontwerpen. En met succes! In het noorden van Groningen bouwen we een kilometer lange demonstratiedijk die duurzaam is en de natuur helpt. Zo halen we de vele klei die nodig is uit de eigen omgeving, waardoor transport verleden tijd wordt en schoon water de nieuwe realiteit. We transformeren het slib, wat normaliter gezien wordt als afval, tot bouwmateriaal. En hebben van de gewonnen klei een broedeiland voor de bedreigde Kluut gemaakt.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.