0 van 0 resultaten voor ""

Vastgoedmanagement

Vastgoed is volop in beweging. Of het nu gaat om kantoren, winkels of woningen. Sweco brengt haar technische kennis van 17.500 adviseurs en ingenieurs samen met haar vastgoedportefeuille en beschikt daardoor over uniek aanbod van diensten rondom propertymanagement.

Vastgoedmanagement dat verder kijkt dan het beheer

De vastgoedportefeuille van Sweco omvat woningen, VvE’s, winkels, kantoren en bedrijfsonroerendgoed. We slaan de brug tussen technische expertise, financieel accountmanagement en commercieel beheer. Als serviceprovider leveren we voor tal van vastgoedeigenaren technische en administratieve expertise met een landelijke dekking. We fungeren als intermediair tussen verschillende partijen voor een soepele afwikkeling van inspecties en vergoedingen.

Dit doen we met oog voor duurzaamheid en waardevastheid. We helpen vastgoedeigenaren, vanuit het perspectief van de gebruikers, een portefeuille te beheren die toekomstbestendig is en blijft.

Ben je klant of huurder bij Sweco Vastgoedmanagement? Voor meer informatie en toegang tot de verschillende ‘Mijn omgevingen’ voor huurders, VvE’s en klanten ga je naar de website van Sweco Vastgoedmanagement.

Kantoren maken totale transformatie door

Voor de kantoren van de toekomst staat veilig en aantrekkelijk ontmoeten centraal. Het kantoor als ontmoetingsplek vraagt om een andere verhouding in vergader-, werk- en ontmoetingsruimten. Ook verwachten we dat een deel van het ontmoeten dichter bij huis gezocht gaat worden in plaats van op kantoor. Het ‘alleen-werken’ kan prima thuis. Dit zorgt ook gelijk voor een oplossing van het concentratieprobleem dat veel kantoorgebruikers ervaren in een hedendaagse kantoortuin. Toch verwachten we niet dat de ruimte die ontstaat door deze ontwikkelingen direct zorgt voor een evenredige leegstandontwikkeling in de kantorenmarkt.

Moderne kantoorruimte en lopende mensen kijkend naar telefoon

Tweedeling in de winkelmarkt

Er wordt veel gezegd en geschreven over de winkelmarkt, waarbij de nuance nogal eens ontbreekt. Wijkwinkelcentra met veel aanbod op dagelijkse goederen zijn de winnaars van deze tijd. De supermarktomzetten breken alle records. De consument heeft steeds minder tijd en zoekt gemak. Het gemak voor de consument, waarbij een wijkwinkelcentrum door goede branchering alles biedt wat de consument zoekt met betrekking tot dagelijkse goederen. Winkelgebieden voor funshoppen dienen goed te kijken naar de toegevoegde waarde naast de optelsom van producten. De consument wil het totaalplaatje en dat is een combinaties van uitstraling en functies in een gebied. Hoe binden we de consument aan het gebied en waarin zijn we bijzonder?

Mensen die wandelen op Hoog Catharijne Utrecht onder bollendak bij Utrecht Centraal Station

Gezonde en veilige woonomgeving

Wonen, werken en recreëren gaan zoals genoemd steeds meer hand in hand. De aantrekkelijkheid van de woonomgeving wordt daarmee steeds belangrijker. Goede voorzieningen dichtbij, voldoende groen en ruimte om te ontspannen, aantrekkelijke plekken om te ontmoeten. De kwaliteit van de omgeving op het vlak van veiligheid en gezondheid heeft ook een sterke invloed op de leefbaarheid van de woonomgeving. Deze leefbaarheid vraagt om voorzieningen die meegroeien in de wijk met de levensloop van haar bewoners en vraagt om een gebiedsgerichte programmering om de gemeenschap constant met elkaar in verbinding te brengen. Vastgoedmanagement en community management raken hierdoor in toenemende mate onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Schoolplein met sportveld van school Lindbjergskolen in Herning in Denemarken

Gebiedsontwikkeling en -beheer gaan hand in hand

Als langdurig partner in vastgoedmanagement hebben we de transformaties van gebouw en gebied door heel Nederland. Aansprekende projecten zijn o.a. de Van Nellefabriek in Rotterdam, de NDSM loods in Amsterdam, Strijp-S in Eindhoven en Willemsoord in Den Helder. Het Suikerunieterrein in Groningen is een recent voorbeeld van waar Sweco adviseert om tot een duurzaam en aantrekkelijk gebied te komen. Winkelcentrum De Ellekoot in Veenendaal is een actueel voorbeeld waarbij zowel de gemeente als de eigenaar van het vastgoed Sweco het vertrouwen heeft gegeven om de herontwikkeling van gebouw en gebied te begeleiden in de creatie van nieuwe toegevoegde waarde voor de omgeving en haar inwoners.