0 van 0 resultaten voor ""

Toekomstbestendige infrastructurele netwerken

Er is de afgelopen eeuw heel wat ‘droge’ en ‘natte’ infrastructuur aangelegd om ons snel en veilig te kunnen verplaatsen, ons water in goede banen te leiden en onze voeten droog te houden. Denk aan de duizenden bruggen, viaducten en kademuren die ons land rijk is. Veel van deze kunstwerken zijn toe aan vervanging. Het einde ontwerp levensduur is in zicht. Het oude voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Groei van mobiliteit, zwaarte van voertuigen, intensiteit van verkeer en klimaatverandering zorgen ervoor dat renovatie eerder nodig is, of dat zelfs vervanging noodzakelijk is. Dat behelst een omvangrijke opgave met duizenden objecten.

Grootste infrastructurele vervangingsopgave uit de historie

Onze technische kennis van constructies in combinatie met dataverzameling, toetsing en monitoring geeft een nauwkeurig beeld van de vervangingsopgave en inzicht welke investering waar en wanneer het meest slim is. Sweco heeft alle expertise in huis om de beste keuze te maken. Eén die ons infranetwerk toekomstbestendig maakt én het beste is voor natuur en portemonnee. 

Slim omgaan met je assets

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt de komende jaren versneld 1,9 miljard euro uit voor onderhoud en vervanging van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Geld wat je de komende jaren uit moet geven aan keuzes die ook over 50 of 100 jaar goede blijken te zijn. Om de verbindingen van nu ook in de toekomst goed en betaalbaar te kunnen ontsluiten is slim omgaan met assets noodzaak. Sweco neemt als assetmanager hierin het voortouw en levert de inzichten die leiden tot scherpe sturing op kwaliteit en investeringen.

In assetmanagement spelen data een toenemende rol van betekenis. Objecten zijn gegevensbronnen, die onder invloed van gebruik slijten. In welke mate dit slijtageproces zich voltrekt is door gegevens- en informatieverzameling scherp inzichtelijk te maken. Denk aan sensoren in het wegdek die trillingen meten en het monitoren van scheurvorming.

Wij vertalen deze grote sets aan gegevens in heldere plannen: wat betekent de verkregen data concreet voor het onderhoudsbudget en de levensduur? Is een ingreep nodig, voor de kortere of juist langere termijn? En welk effect heeft dit advies op de levenscyclus, het onderhoudsbudget of de vervangingsstrategie?

Strategisch assetmanagement gaat om het vroegtijdig inzichtelijk maken van keuzes rondom investeringen. En deze keuzes in samenspraak met stakeholders te bespreken en te vervatten in een aanpak. Data-analyse helpt bij de voorspelling van de levensduur van de assets, waardoor we dit soort keuzes nog beter kunnen maken.

Infrastructuur is een aanschakeling van kansen

Naast het uitdagende karakter van deze opgave biedt de vervangingsopgave ook veel kansen. Een kunstwerk staat immers nooit op zichzelf. Het is een belangrijke schakel in een omgeving en een cruciale binnen ons hele infranetwerk. Het moment van renovatie of vervanging is daarmee direct ook een perfect moment om verder te kijken dan alleen de vervangingsopgave. De meest slimme oplossingen vind je vaak wanneer je alle uitdagingen voor je gebied bundelt en vanuit dat perspectief op zoek gaat. Bij Sweco kijken we 50 tot 100 jaar vooruit en nemen thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie, slimme en duurzame mobiliteit en circulariteit mee in ons advies.

Onze expertise:

  • Waterbouw
  • Wegen
  • Kunstwerken
  • Assetmanagement
  • Datamanagement en monitoring

Revolutie aan de gracht

Ingegeven door de voortdurende verandering van de omstandigheden, staat ook kennisontwikkeling niet stil. Veel natte kunstwerken bevinden zich soms letterlijk in een eeuwenoude binnenstad. Zo ook de kademuren van het Amsterdamse grachtenstelsel. Via een nieuwe aanbestedingsprocedure, waarin geselecteerd is op het innovatievermogen, levert Sweco nieuwe technieken en oplossingen aan om een oplossing te bieden voor de uitdaging om te renoveren, vernieuwen en begaanbaar te houden van één van de drukste binnensteden van Nederland.

uitkijk over gracht in Amsterdam

Slimme combinaties de norm in Noord-Holland

Niet de discipline, maar het gebied staat centraal in de nieuwe onderhoudscontracten van de openbare ruimte in de provincie Noord-Holland. Sweco heeft voor de provincie dit nieuwe denken omgezet naar 6 innovatieve gebiedscontracten en deze aanbesteed. Met daarin oog voor de veiligheid, beeldkwaliteit, efficiënt beheer én samenwerking.

Brug van biocomposiet vormt basis voor duurzame toekomst

Uniek in Nederland: samen met de provincie Friesland en partners is Sweco een innovatieve weg ingeslagen om de eerste brug van biocomposiet ter wereld te maken. Met een levensduur van 100 jaar. Sweco monitort het gedrag van de brug met glasvezelsensoren voor breder gebruik van biocomposiet als duurzame grondstof voor de vervanging van bruggen en andere kunstwerken.

Fietsbrug Ritsumasyl in Friesland Nederland

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.