0 van 0 resultaten voor ""

Proces-, project- en omgevingsmanagement voor gebiedsontwikkeling

Als projectontwikkelaar, of bijvoorbeeld projectmanager bij een gemeente of waterschap zit je vol ideeën en ambities. Jij wilt een prettige en vernieuwende leef- of woonomgeving creëren. Je wilt innoveren of duurzaam bouwen. Je weet als geen ander dat daar heel veel bij komt kijken.

Dé regisseur voor jouw project 

Er zijn allerlei verschillende partijen bij betrokken, met misschien verschillende belangen. Je zit met één of meerdere van de volgende vragen;  

  • Hoe krijg jij alle betrokkenen mee in jouw ambities?  
  • Hoe zorg je ervoor dat iedereen vanaf de start de juiste of relevante informatie krijgt?  
  • Hoe creëer je voldoende draagvlak?  
  • Hoe zorg je ervoor dat je ideeën worden vertaald naar een concreet projectplan? 

Jij wilt graag vlot door de procedures heen, zonder daarbij belangrijke zaken over het hoofd te zien. De adviseurs proces-, project- en omgevingsmanagement van Sweco maken dit mogelijk.  

Bij de realisatie van jouw doelen moet je vele ballen in de lucht houden. Begeleiding bij een groot en complex project is dan ook geen overbodige luxe. Sweco is hierbij jouw regisseur. We leiden jouw project in goede banen en zorgen voor een vlotte weg richting het eindresultaat, zonder obstakels. 

Omdat we door het hele land werken, schakelen we makkelijk met lokale partijen en spreken we de taal van lokale overheden. We begeleiden het hele proces, van ontwikkeling tot transitie en van idee tot en met de uitvoering. 

Hardloper in park van IJburg Amsterdam

Integrale kennis zorgt voor efficiënt projectmanagement

Als regisseur weten we ook waar in het proces specialisten of techneuten nodig zijn. En die heeft Sweco zelf in huis, dus de lijnen zijn kort. Zo zorgen we voor een integrale en vlotte aanpak op vele werkterreinen, zoals: 

Procesmanagement

Je hebt een ambitie, een grote opgave of een opdracht waar je mee wilt starten. Projecten waar meteen van alles bij komt kijken en veel stakeholders bij betrokken zijn. Hoe ga je heldere doelen stellen en alle belangen en wensen in kaart brengen? Hoe kom je van idee tot besluit en hoe start je dit allemaal op? Wij navigeren jou door dit proces. Voor vlotte besluitvorming en het ontwikkelen van programma’s.

Denk aan een bedrijventerrein dat een nieuwe functie zou moeten krijgen. Hoe krijg je als gemeente of vastgoedeigenaren alle stakeholders aan boord om tot deze gebiedstransformatie te komen? De adviseurs van Sweco treden als onafhankelijke partij op en gaan letterlijk aan de keukentafel in gesprek om alle belangen in kaart te brengen.

We nemen aan de hand van scenario’s iedereen mee en zo te participeren in de transformatie. Onze zogeheten ‘toolbox stedelijke herverkaveling’ is een voorbeeld van een middel dat we kunnen inzetten om te bepalen welke doelgroepen je moet betrekken voor een participatietraject. We brengen de uitwerking van de gebiedstransformatie en stakeholdermanagement samen. We helpen het proces van initiatief tot realisatie te komen en bemiddelen bij vastgelopen processen. Ook coachen we professionals om hier zelf bekwaam in te worden.

Daarnaast faciliteren we ontwerpsessies, zogeheten ‘charettes’, waardoor we binnen 2 dagen een plan helpen op te stellen voor een gebied. Deze sessies helpen je om snel samen met stakeholders tot een eerste invulling te komen van dit plan. We betrekken alle stakeholders door letterlijk iedereen aan (een digitale) tafel te zetten en zo draagvlak voor het plan te waarborgen. Hierin hebben de adviseurs van Sweco een faciliterende rol zodat jij je kunt focussen op de inhoud. Waar nodig kan Sweco inhoudelijke experts betrekken in het proces.

We hebben al ruime ervaring met deze ontwerpsessies, in meer dan 30 projecten vervullen we deze rol. Onder meer voor Woerden, Rotterdam, Rijnenburg en Eefde. Dit doen we niet alleen in Nederland maar ook internationaal zoals in Ho Chi Minh-stad.

Projectmanagement 

Voordat de schop in de grond kan voor de realisatie van een nieuwbouwwijk, zonneweide of de uitbreiding van bedrijventerrein zijn er tal van voorbereidingen die getroffen moeten worden. Denk aan de nodige vergunningen, bodemonderzoek of het maken van een stedenbouwkundig plan. Wij maken het gebied obstakelvrij voor uitvoering. Met onze ruime ervaring en experts op tal van vakgebieden zijn we in staat om een integrale oplossing aan te bieden. 

Mensen die kijken naar een maquette voor project- en procesmanagement

We begeleiden het proces om ingewikkelde klussen tot uitvoer te brengen. Een duurzaam resultaat en kwaliteit staan hierbij voorop, waarbij we de tijdslijnen niet uit het oog verliezen en ervoor zorgen dat vergunningen tijdig worden aangevraagd, zodat het proces onverstoord kan doorlopen. Kortom, alles wat nodig is om een project op een kosteneffectieve en efficiënte manier tot uitvoering te brengen en te realiseren.  

Omgevingsmanagement 

Wanneer je in een gebied aan de slag gaat, is de kans groot dat verschillende partijen en stakeholders hierdoor geraakt worden. Denk aan omwonenden, bedrijven of publieke organisaties. De omgevingsmanager is de verbinder tussen die verschillende projecten en stakeholders die betrokken zijn.  

Zo organiseren we de conditionerende onderzoeken, zoals de klic-melding van kabels en leidingen, archeologie en brengen we in kaart welke veldonderzoeken er al gedaan zijn. Daarnaast zorgen we dat alle partijen die geraakt worden, participeren in het project. Zowel betrokkenheid in de ontwerpfase als informatievoorziening in de contract- en uitvoeringsfase. Bovendien is de omgevingsmanager ook het aanspreekpunt voor de omgeving. De experts van Sweco kennen de technische componenten en de impact van techniek. Daardoor kunnen wij het ontwerp toegankelijk maken voor alle betrokkenen en schetsen wat de impact voor hen zal zijn.  

Alle belanghebbenden zijn vanaf het eerste begin goed geïnformeerd en betrokken. Hiermee krijg je voldoende draagvlak en begrip bij omwonenden of omliggende bedrijven. Je wordt begeleid in het verandermanagement en het in goede banen leiden van cultuurverandering in organisaties. 

Digitale tools voor een slimme aanpak 

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de stad en bij het ontwikkelen van gebieden. In onze integrale aanpak leveren we een heldere ruimtelijke onderbouwing en maken we gebruik van praktische tools. 

Fietsers op brug met uitzicht op gebouwen

Staat van je straat: inzicht in de kwaliteit van een straat 

Het aanpassen van het stedelijk gebied aan klimaatverandering is een behoorlijke opgave. Tegelijkertijd is het voor veel betrokkenen, waaronder bewoners, nog een ver-van-hun-bed-show. Staat van je straat maakt inzichtelijk wat de kwetsbare gebieden zijn. Het geeft een klimaatlabel aan elke straat en wordt gebruikt door tientallen gemeenten om doelen te stellen en in dialoog te gaan met bewoners.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Copy link
Powered by Social Snap