0 van 0 resultaten voor ""

Ecologie: oog voor biodiversiteit en het ecosysteem

Bij gebiedsontwikkeling speelt het ecosysteem van onze aarde een steeds grotere rol. Ruimte in Nederland is schaars. En de komende jaren zullen nog duizenden woningen worden bijgebouwd. Hoe zorgen we ervoor dat we zo duurzaam mogelijk bouwen? En dat de gebiedsontwikkeling de biodiversiteit niet schaadt, maar juist verbetert? Biodiversiteit en groen in de stad dragen immers bij aan een gezonde leefomgeving. En hoe weet jij of je voldoet aan alle regelgeving en beschikt over de juiste vergunningen? Onze ecologen adviseren en ontzorgen tijdens het hele proces.

Bouwen en biodiversiteit in balans

Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in stedelijke gebieden verbetert een brede biodiversiteit de kwaliteit van leven, voor zowel mens als dier. Om in deze gebieden duurzaam en klimaatadaptief te kunnen bouwen, met behoud van de biodiversiteit, krijg je te maken met veel regelgeving, waaronder de Wet Natuurbescherming. Onze ecologen en juristen werken integraal samen en begeleiden je door de juridische procedures heen; zonder onnodige vertragingen.

Insectenhotel in tuin met beplanting en bloemen

De impact van Natura2000 en Programma Aanpak Stikstof

De mooiste en meest waardevolle natuurgebieden in Nederland maken onderdeel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. In een groot aantal projecten werken onze ecologen aan de bescherming, verbetering en uitbreiding van deze gebieden. Naast de juridische aspecten houden we ook rekening met de economische en maatschappelijke impact.

Voor Rijkswaterstaat heeft Sweco bijvoorbeeld een passende beoordeling en compensatieplan opgesteld voor de Blankenburgverbinding. Daarmee kon de minister met succes de zogenoemde ADC-toets doorkomen, buiten het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om. Dit heeft heel veel tijdwinst opgeleverd. De Blankenburgverbinding is het eerste project dat de Raad van State via deze weg heeft goedgekeurd. Deze uitspraak biedt perspectief voor andere projecten die dreigen te ontsporen door het PAS.

Slimme maatregelen met maximaal effect

Bij gebiedsontwikkelingen benutten onze ecologen kansen om maatregelen voor biodiversiteit te combineren met klimaatadaptatie en circulaire economie. We adviseren bijvoorbeeld in keuze voor inheemse beplanting met een hoge bijdrage voor bestuivers, nestplaatsen of foerageergebieden voor vogels, insecten en zoogdieren.

Waterlelies en waterplanten in vijver met gras er omheen

Ook in gebouwen zijn veel mogelijkheden om nestplaatsen voor vogels en vleermuizen te plaatsen. De daken en gevels benutten we uiteraard ook voor groene en ecologische functies. Maar het ‘groen’, de beplanting, kan ook helpen bij bijvoorbeeld hittestress: het werkt dan verkoelend.

Afwisseling van verschillende boomsoorten zorgt voor een langer behoud van het groen. Ze zijn bijvoorbeeld niet vatbaar voor dezelfde ziektes. Op deze manier behouden we niet alleen de biodiversiteit, maar kunnen we deze zelfs vergroten!

Ecologisch groenbeheer: voorkom maaifouten met beheersysteem Obsurv

Steden en dorpen vormen gevarieerde ecosystemen en worden steeds belangrijker als leefgebied voor allerlei planten en dieren. Gemeenten leggen dan ook steeds vaker groenstroken aan met bloemen en planten. Helaas gaat het met het beheer en onderhoud hiervan nog wel eens mis en worden er af en toe maaifouten gemaakt. Beheersysteem Obsurv helpt om dit te voorkomen door informatie inzichtelijk te maken en up-to-date te houden.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.