0 van 0 resultaten voor ""

Urban Insight: kennisontwikkeling over stedelijke gebieden 

De uitdagingen voor de stad van de toekomst

Wereldwijd is urbanisatie een voortgaande trend. De helft van de wereldbevolking en maar liefst driekwart van de Europeanen leeft in steden. Steden weerbaarder en duurzamer ontwikkelen heeft dan ook een enorme, positieve impact op het leefmilieu van een groot aantal mensen.  

Onze experts zijn dagelijks bezig met het duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker maken van de steden van de toekomst. We kennen elke vierkante meter van Nederland en zien we het Nederlandse stedelijke gebied en de behoeften van de gebruikers van het gebied veranderen. 

Man met pet in stedelijke omgeving bij nacht

De nieuwste inzichten 

Dankzij de duizenden projecten die Sweco voor haar klanten wereldwijd uitvoert, brengen we voortdurend kennis van de omgeving en haar gebruikers, globale trends en innovaties samen. Die combinatie levert ons waardevolle integrale inzichten op. Want, feiten en data doen je iets inzien, iets overdenken, iets overwegen.

Het is tijd om deze inzichten te delen. Dit doen we met Urban Insight, ons tienjarig kennisprogramma gericht op de ontwikkeling van Europese stedelijke gebieden, vanuit het perspectief van de bewoner. Urban Insight verbindt kennis en brengt experts binnen en buiten Sweco samen, om nieuwe waardevolle en cruciale inzichten op te doen. En alleen met dat integrale inzicht, gecombineerd met een nieuwsgierige en innovatieve instelling, zijn we samen in staat om te weten wat er morgen, overmorgen en over 10 jaar nodig is om aantrekkelijke, functionele en toekomstbestendige stedelijke gebieden te ontwerpen en ontwikkelen.  

Energietransitie 

Een transitie naar een nieuw en slim energiesysteem is in gang gezet. Met hierin als uitgangspunt om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken en bewoners verplaatsen met duurzaam vervoer over de weg met de fiets, auto en bus, over het spoor en door de lucht. Wij werken aan steden die nu en in de toekomst slim en klimaatvriendelijk met energiebehoeften omgaan. 

Digitale tekening van stadsbeeld waarin duurzame energie wordt gebruikt

Slimme en duurzame mobiliteit 

De drukte in steden neemt toe, de bereikbaarheid neemt af. Dat gebeurt geleidelijk, maar dit heeft een grote impact op de steden en samenlevingen van de toekomst. Wij werken aan steden waarin bewoners efficiënt en comfortabel van A naar B reizen, met keuze uit verschillende vervoersmiddelen op maat. CO2 uitstoot reduceren we zoveel mogelijk. 

Tekening van straatbeeld met verschillende vervoersmiddelen, waaronder fietsen, drones en auto's

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, we merken steeds vaker de effecten. Dit heeft grote impact op steden en samenlevingen van de toekomst. Een stad moet leefbaar zijn ten tijde van alle seizoenen en veerkrachtig zijn voor weerextremen. Wij werken daarom aan steden die haar bewoners beschermt tegen hitte, droogte, bodemdaling en wateroverlast. 

Tekening van stedelijk gebied met veel groen, gebouwen en mensen

Digitalisering 

Steden worden drukker en complexer, mede door de talrijke functies die hier samenkomen: denk hierbij aan wonen, werken en recreëren. Digitalisering gaat over het slim inzetten van data en de vertaling naar zinvolle informatie over de stad om daarmee nieuwe inzichten en diensten te leveren. Door het gebruik en interpreteren van data kan een antwoord gegeven worden op vragen die spelen in steden en praktische, innovatieve oplossingen toegepast worden. Wij werken aan oplossingen die worden gevoed door data en ondersteund met digitale tools, zonder dat we hierbij de impact op de mens uit het oog te verliezen. 

Digitale tekening van stadsbeeld waarin digitalisering een rol speelt

Circulariteit 

De wereld verandert geleidelijk in hoe we grondstoffen willen inzetten in de economie. Ondanks dat productie van afval in steden toeneemt, dienen mogelijkheden zich aan om afval in te zetten als grondstof. Wij werken aan steden die optimaal gebruik maken van de water-, energie- en materiaalstromen. Onze circulaire stad genereert welvaart, vergroot de leefbaarheid en verbetert de veerkracht van de stad en haar burgers. 

digitale tekening van stedelijk gebied met diverse mensen, moestuin, circulaire economie

Gezonde en veilige stad 

Een gezonde en veilige stad begint bij gezonde bewoners. Het wordt steeds drukker in de stad: meer mensen, meer verkeer en minder leefruimte. Dit heeft groot effect op de gezondheid en veiligheid van bewoners van steden. Wij werken aan een leefomgeving die door iedereen als schoon, gezond en veilig ervaren wordt. 

Digitale tekening van een veilige en gezonde stad met mensen die wandelen en fietsen

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Copy link
Powered by Social Snap