0 van 0 resultaten voor ""

Digitalisering in de stad: voor altijd verbonden

Onmiskenbaar de grootste ontwikkeling met de meest verstrekkende gevolgen voor stedelijk gebied, dat is digitalisering. Steden waren enkele decennia geleden nauwelijks afhankelijk van digitale technieken. Internet, draadloos en geïntegreerd in alles om ons heen, heeft deze verhoudingen behoorlijk overhoopgehaald. Het resultaat? Een heel nieuw stedelijk gebied waarin mens en omgeving op elkaar reageren.  

De mens centraal in digitalisering 

Waar eerst informatie verzameld werd en leidde tot verandering, gebeuren dit soort interacties nu gewoon ‘real time’. Ofwel in het hier en nu. Auto’s communiceren met de weg, waardoor het stoplicht al dan niet groen wordt. Of je gewaarschuwd wordt voor vertraging. Stel je reis maar uit tot morgen. Een sensor waarschuwt diezelfde auto voor iemand die oversteekt.  

Een drone verkent de bouwplaats, speurt onregelmatigheden op en geeft deze door aan de digitale tekening. Een supercomputer is in staat vele data om te zetten naar andere bestandstypen, waarmee foutmarges aanzienlijk verkleind worden. Data van weersomstandigheden leiden tot hittestresskaarten, waardoor meer grip op gezonde steden ontstaat en de temperatuur op je balkon midzomer weer aangenaam is.  

De gedigitaliseerde werkelijkheid in AR en VR leidt ertoe dat het voorstellingsvermogen van de ringweg rond je wijk in één klap zo werkelijk als de realiteit is. Het activeert je om ‘voor’ te stemmen tijdens de digitale inloopbijeenkomst. Een robot neemt handelingen van je over die altijd hetzelfde zijn. De voorbeelden zijn ontelbaar en zijn terug te brengen op twee belangrijke bewegingen. Belangrijk voor jou, de stedelijke omgeving en daarmee voor Sweco.  

Aan of uit

Onze auto communiceert met de weg. De koelkast geeft een seintje zodra de melk op is. En met onze smartwatch zetten we de verwarming op afstand een tikkie lager. Digitalisering zorgt ervoor dat alles met elkaar communiceert. Maar het heeft ook invloed op ons gedrag. Want, waar zien we elkaar? En hoe houden we elkaar nog vast?

Alles communiceert en alles verandert 

Digitalisering, oftewel het effect van Internet Of Things en dataverzameling zorgt ervoor dat alles communicerende vaten worden. Dat werkt twee kanten op: aan de ene kant kan er technisch meer. Voorspellende en automatiserende kracht, waarmee zaken sneller, nauwkeuriger en beter kunnen. Aan de andere kant geeft deze techniek invloed op ons eigen gedrag. We geven digitaal duimpjes, ontmoeten elkaar in chatrooms en ‘sturen’ zo onze communicatie en interactie. Het ‘hier en nu’ is voor velen digitaal, in plaats van onverwacht in de tastbare werkelijkheid. Deze transitie is de nieuwe werkelijkheid, iets waar je bewust op inspeelt of mee te maken krijgt als je iets wilt realiseren.  

Slimmer en beter 

Voor Sweco werkt dit meerledig. Wij leveren technieken die leiden tot slimmere en betere procesomgevingen. Zo zetten we BIM in om foutmarges, samenwerking en integraliteit te verbeteren. Met 18.000 collega’s is onze ervaring groot. In 2020 wonnen we zelfs de prestigieuze Bentley Award voor onze succesvolle aanpak in projecten.  

Kruising ringweg in Almelo waar gebruik wordt gemaakt van digitalisering en smart traffic

Digitaal innoveren

Ook digitaliseren we de omgeving. Met hittestress-, droogte- of zelfs mondkapjeskaarten. Hier combineren we grote datasets met geografische informatie: zodat voor een gebied gelijk duidelijk wordt waar je staat. Daarbij beperken we ons niet tot één laagje informatie, maar bundelen we deze. Zo ontstaat inzicht in welke maatregelen, sturing of beleid nodig en mogelijk is voor specifieke gebieden.  

Door data te combineren met sensoren kunnen we verkeersstromen inzien en voorspellen. Hierdoor kun je verkeerslichten slimmer inregelen en de reis van A naar B bespoedigen. Trilling sensoren in het wegdek verzamelen informatie over de staat van de weg: ben je toe aan vervanging of regulier onderhoud. Dit assetmanagement, waarin data sturingsinformatie opleveren ben je in staat beheer- en onderhoud veel gerichter te doen.   

Digitalisering raakt alle uitdagingen van de stad 

Digitalisering heeft al veel ongewone zaken ‘gewoon’ gemaakt. Iets wat je tot voor kort als niet mogelijk achtte, wordt nu de werkelijkheid. De snelheid waarin dat soort ontwikkelingen gaan, lijken zich ook te verhogen. Zo benadert Sweco de uitdagingen van onze klanten: door anders te denken en te doen, gebruik te maken van technische mogelijkheden, openen zich nieuwe perspectieven. Zoals een lastige verkeerssituatie visueel maken. Zo ervaar je of het zicht in de bocht daadwerkelijk voldoende is. Een vroegtijdige animatie stuurt het ontwerp bij. Of het effect van een weg op naastgelegen huizen: wat hoor en zie je in de toekomstige situatie? Sweco biedt tal van AR/VR oplossingen in 2D en 3D om plannen inzichtelijk en vooral voorstelbaar te maken.  

Digitale tekening van stadsbeeld waarin digitalisering een rol speelt

Of klimaatadaptatie. Een lastige hobbel voor velen. Hoe ga je om met de piekbelasting van het riool als je het rioolstelsel maar moeilijk kunt uitbreiden? Wij brachten de staat van het riool via data analyse in kaart, zodat er gericht onderzoek ter plaatse nodig is, in plaats van in de volle breedte. Maar ook weten we waar de kansen voor half verharding in stedelijk gebied zich bevinden, door geografische informatie met weerdata te combineren. Daarmee neemt de piekbelasting op het riool uiteindelijk ook zienderogen af.  

Het ontastbare zichtbaar maken 

De techniek stelt ons in staat voorstellingsvermogen te brengen en een ander uitgangspunt te creëren, niet alleen feitelijk, maar ook gevoelsmatig. Zo leidt ‘digitalisering’, oftewel digitale tooling en dataverzameling tot een heel ander startpunt voor planvorming. Gerichter, completer en anders. Onze PFAS-viewer toonde dat aan. Het maakt inzichtelijk waar nog steeds gebouwd kan worden, door data te combineren. Of een animatie van een nieuwe weg, tezamen met het inzicht van onze verkeerspsycholoog: wat is het werkelijke inzicht en overzicht op de weg als je er overheen rijdt?  

Samen sterk in digitalisering  

Sweco stimuleert, door de juiste balans tussen techniek en creativiteit, anders na te denken over oplossingen. Dit doen we niet alleen. Sterker nog, dat kunnen we niet alleen. We werken intensief samen met partners om deze oplossingen te formuleren en uiteindelijk te kunnen toepassen. Juist voor digitalisering is deze partnering enorm van waarde: zodat wij kunnen blijven doen waar onze kracht en expertise ligt. Dat begint bij het ophalen van perspectieven en het formuleren van de juiste vraagstelling. Daarna starten we pas met uitvoering. Op maat. Meer weten? Bekijk onze cases of neem contact op met onze experts. Zij staan te trappelen van enthousiasme. 

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.