0 van 0 resultaten voor ""

Bouwkunde en constructies: het begint bij een gedegen advies

Een gebouw gaat een leven lang mee. Langer zelfs. Om de levensduur in functioneel, esthetisch en duurzaam opzicht nog verder te optimaliseren, begint elk nieuw of gerenoveerd gebouw met een gedegen constructie en sterke bouwkundige uitgangspunten. Uiteindelijk is elk plan uniek en afhankelijk van wensen, eisen, architectuur, constructie, materialisatie, lokale omstandigheden en andere invloeden en doelstellingen. Ons advies gaat van monodisciplinair tot aan total engineering waarin alle advieswerkzaamheden voor een (bouw)project worden ondergebracht. 

BIM: Digitalisering en bouwen   

Digitalisering heeft vergaande impact op de bouw. Dat strekt zich uit van BIM, robotisering, ontwerpprocessen, machine learning, de inzet van het gebouw als databron tot digital twin in beheer- en onderhoud. Deze technologieën zijn de motor voor snellere en efficiëntere bouwproductiemethodes, van ontwerp- tot realisatiefase. 

Sweco heeft leidende kennis ten aanzien van BIM en de toepassing daarvan in bouwprocessen. Wij zijn het enige adviesbureau in Nederland dat ISO19650 gecertificeerd is; de norm voor beheer van informatie gedurende de gehele levenscyclus van een bouwwerk met behulp van BIM. Met veel informatie omgaan en deze op de juiste wijze afstemmen is daarmee geborgd. BIM passen we toe in een 3D-model, maar ook voor kosten (4D) en planning (5D). Daarnaast hebben we veel ervaring met parametrisch ontwerpen, programmeren en automatiseren. Ook maken we veelvuldig gebruik van AR, VR en AI om toekomstige situaties te modelleren. 

BIM-reis maakt ieder station toegankelijk

De realiteit nabootsen met de Eindige Elementen Methode

Als je iets bouwt, moet het stevig blijven staan onder alle omstandigheden. Voor de meer complexe bouwwerken gebruiken constructeurs rekenmodellen, of proeven waarmee je de realiteit kan nabootsen om de risico’s voor de constructie in te schatten.

Maar soms is zo’n proef echt veel te duur, of helemaal niet mogelijk. Het uitvoeren van simulaties met EEM (Eindige Elementen Methode) is het alternatief voor deze proeven. Bijna elk fysisch proces in de realiteit kan worden nagebootst met een EEM-simulatie. EEM is een rekenmethode uit de mechanica, waarmee de krachtswerking in een object wordt bepaald. En door software is het toegankelijker geworden om deze berekeningen uit te voeren.

Hoe werkt het?

Met de EEM-methode deel je iedere constructie eigenlijk in hele kleine blokjes op. En op ieder blokje pas je een wiskundige berekening toe. Aan het eind voeg je de blokjes weer samen tot één geheel, in een simulatie. Je kunt iedere soort vorm opbouwen. En dit toepassen op alle soorten constructies onder heel extreme omstandigheden. Geen uitdaging is dan meer te gek!

Sweco zet de methode al voor verschillende klanten in. Van aardbevingsonderzoeken voor woningen en industriegebouwen in Groningen tot simulaties van bomexplosies en vliegtuigimpacten op gebouwen in Finland.

Circulair bouwen  

De Nederlandse overheid heeft de ambitie gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. De tussendoelstelling is dat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Onze ervaring is groot. Voor de gemeente Groningen formuleerden we specifieke circulaire doelstellingen en uitvraag naar de markt voor de nieuwbouw van het sociale werk- en leerbedrijf van de stad, Iederz genaamd. De vereisten hadden betrekking op het ontwerp, realisatie en onderhoud voor de duur van 20 jaar. Ook werkt Sweco als partner in een bouwteam aan concrete circulaire oplossingen zoals voor het Swettehûs in Leeuwarden en de ICB Posten van ProRail. Daarnaast zijn we als kennispartner betrokken bij de ontwikkeling van biobased producten, waaronder een volledig circulair bushokje, abri en straatmeubilair. We gebruiken diverse meetmethodes om inzichtelijk te maken hoe circulair een gebouw of ontwerp daadwerkelijk is. 

2 houten stoelen voor een houten vakantiehuisje

Hout, een duurzaam perspectief   

Sweco is Europa’s grootste ingenieursadviesbureau met een Scandinavische oorsprong. De expertise van Sweco heeft bijgedragen aan de realisatie van het hoogste houten gebouw ter wereld: de Mjøstårnet in het Noorse Brumunddal. Met een houten draagconstructie van 85,4 meter hoog is dit gebouw een toonbeeld van de potentie van hout als bouwmateriaal. Door het woningtekort enerzijds en de sterke behoefte aan groene, gezonde steden, is duurzame groei en bouw een logische route. Hout biedt een duurzaam perspectief. Het leent zich voor verregaande industrialisatie, onder andere door het lage eigen gewicht en de bewerkbaarheid.  

Hoge houten flat aan het water

Bovendien zijn diverse Engineered Wood Products (cross laminated timber) op grote schaal verkrijgbaar. Houtbouw maakt een efficiëntieslag in de bouwsector mogelijk. Doordat er veel off site kan worden geproduceerd, neemt het aantal transportbewegingen van en naar de bouwplaats af, wordt de bouwtijd verkort en de overlast door de inzet van elektrisch materieel verder teruggebracht. Het grootschalig toepassen van hout biedt tevens een kans voor langdurige koolstofvastlegging, zoals ook in het Klimaatakkoord is afgesproken. Deze vastlegging kan verlengd worden met oog op hergebruik en circulariteit. 

Contract- en projectmanagement 

Bouwprojecten zijn er in vele soorten en maten. Gekenmerkt door een eigen complexiteit en dynamiek, is maatwerk nodig. Hiervoor is projectmanagement essentieel. Zo ontstaat structuur en sturing en daarmee grip op geld, risico, tijd, organisatie, informatie en kwaliteit. Vanaf de start tot en met de ingebruikname is de projectmanager de linking pin tussen alle betrokken partijen. Onze projectmanagers ontzorgen én zorgen voortdurend voor optimalisatie. Zodat het project binnen tijd, budget en de gestelde kwaliteitseisen gerealiseerd wordt. De rode draad in onze aanpak vormen de wensen en eisen van onze klanten. Onze ervaring en expertise strekt zich uit van het opstellen van een programma van eisen en advies rondom contractvormen, locatieonderzoek, circulariteit, huisvestingsadvies, contractmanagement, tendermanagement, adviseurselectie, bouwkostenadvies, directievoering en toezicht. Zo realiseren we samen een unieke verscheidenheid aan bouwprojecten. 

Brug en gebouwen op Oosterdokseiland in Amsterdam

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.