0 van 0 resultaten voor ""

Gebiedseconomie

Bij gebiedsontwikkeling heb je te maken met grote budgetten, over lange periodes, soms wel meer dan 10 jaar. Je werkt met veel verschillende partijen samen, met allemaal een eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar welke partij draagt welke kosten? En op welk moment? Wij helpen je om dit beheersbaar te maken.

Grip op financiën bij het projectmanagement van gebiedsontwikkeling

Wat hebben veranderende externe factoren voor impact op je begroting? Hoe zorg jij er, als projectmanager bouw of projectmanager gebiedsontwikkeling voor, dat je binnen je begroting blijft, ondanks bijvoorbeeld onverwachte vertragingen? En hoe kun je duurzaam bouwen zonder dat de kosten flink omhooggaan? Het houden van controle op je uitgaven kan daarbij een uitdaging zijn.

Speeltuin in woonwijk

Van een beheersbare en inzichtelijke begroting naar strategisch advies

Onze gebiedseconomen helpen je om grip te krijgen op de totale kosten, zodat je jouw budget beter kunt monitoren en beheersen. We werken samen met zowel projectontwikkelaars als gemeenten. Alle kosten berekenen we door en risico’s brengen we in kaart. Je wordt begeleid bij de onderhandelingen in de totstandkoming van de exploitatieovereenkomst. Dit geeft je overzicht en stelt je in staat om daar waar nodig bij te sturen.

Samen met jou brengen we de totale financiële consequenties van ruimtelijke ontwikkelingen in beeld en vertalen we dit naar strategisch advies; van de initiatief- tot en met de realisatiefase. Dit geeft je meer inzicht in de haalbaarheid en waar je kunt optimaliseren.

Als multidisciplinair adviesbureau voor gebiedsontwikkeling, werken we integraal als één team. Met de expertise van onze landschapsarchitecten, ecologen en planologen komen we tot goed onderbouwde adviezen, zowel strategisch als fiscaal juridisch. Het wordt helder welke componenten in je exploitatiebegroting de grootste impact hebben wanneer deze wijzigen. Je krijgt meer controle op het management van de contracten en je kunt sneller anticiperen op beheersmaatregelen ten aanzien van financiële risico’s. Zo kunnen jij en jouw stakeholders makkelijker hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Terrassen aan kade langs water in Willemsoord

In onze integrale advisering nemen we de volgende componenten mee:

 • Grondexploitatie
 • Vastgoedexploitatie
 • Exploitatieplan
 • Businesscase
 • SSK-ramingen (standaard systematiek voor kostenramingen)
 • Projectsturing
 • Risicomanagement
 • Financiering
 • MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyse)

Slimme tools om de totale exploitatiebegroting te sturen 

Vanaf de initiatief- tot en met de realisatiefase stellen we je in staat jouw totale exploitatiebegroting te sturen en waar nodig aan te passen. Hierbij maken we gebruik van een aantal slimme werkmethodieken en tools voor een totaal en precies beeld van de aanleg-, beheer- en onderhoudskosten van een gebied: 

 • GREX 10
 • Financieel Risicomodel
 • LocationCalc (LCC gebied)

De financiële puzzel van campus Kollum opgelost

Hoe bouw je een moderne campus van negen miljoen euro, terwijl je als gemeente geen geld hebt? Voor die uitdaging stond de gemeente Kollumerland c.a. in het noordoosten van Friesland. Dankzij een slimme financiële constructie en een sterke samenwerking tussen de betrokken partijen opende Campus Kollum in 2019 haar deuren.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.