0 van 0 resultaten voor ""

Circulaire economie: eindeloos hergebruik

Gezonde gebouwen om fijn in te kunnen wonen en werken. Veilige wegen en bruggen om snel van a naar b te kunnen reizen. We willen het allemaal. Echter, Nederland gebruikt al drie keer zo veel grondstoffen als onze aarde aan kan. De bouw is verantwoordelijk voor de helft. Niet alleen zorgt dit voor uitputting van hulpbronnen maar ook voor vervuiling van onze leefomgeving en afbreuk van onze ecosystemen. Hoogste tijd om van hergebruik dé standaard te maken in de bouwsector. Alleen dan onttrekt de bouw niets meer aan grondstoffen en schaarse goederen en gaat de sector juist bijdragen aan een betere wereld voor morgen.

Wat is circulaire economie?

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Deze ambitie is in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Dit betekent dat we dan geen afval meer produceren en we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken. Voor onze bouw- en infrasector, die nu nog vooral werkt met nieuwe materialen, zullen vanaf 2023 alle uitvragen zoals tenders, opdrachten en dergelijke van de overheid circulair zijn. Tenzij dit niet (volledig) mogelijk is. Dit is een tussenstap. Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen volledig circulair zijn.

Circulair doorbreken

Onze patronen zijn moeilijk te doorbreken, maar delen en hergebruik zijn dé sleutels tot duurzame groei. Daarom doorbreken we tradities en kiezen we voor een nieuwe circulaire weg. Een nieuw patroon voor iedereen om samen bij te dragen aan een een planeet die in balans is.

2050

is het jaar waarin Nederland een volledig circulaire economie wil realiseren

50 %

minder primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) is de tussendoelstelling voor 2030

2030

Alle overheidsaanbestedingen volledig circulair

Durf oneindig te denken

Voor ons is het helder dat circulariteit vanaf het prilste begin bovenop de stapel op de projecttafel moet liggen. Anders heb je te weinig tijd om goed na te denken over een circulair ontwerp. Laat staan om daarna geschikt herbruikbaar materiaal of duurzame alternatieven te vinden. Uiteindelijk is eindeloos hergebruik dé sleutel voor duurzaam bouwen. Dit vergt dat je bij aanvang al nadenkt over de hele levenscyclus van wat je gaat bouwen.

Dat is best lastig. Het vraagt niet alleen om andere materiaaltoepassingen en ontwerpen, maar ook om andere processen en beleidsmatige kaders. Onze ontwerpers en adviseurs weten de mogelijkheden en zien kansen te over om circulair denken én doen in de hoogste versnelling te brengen. Durf jij samen met ons oneindig te denken? Kom in actie, dan maken van we van oud weer nieuw.

Heldere haalbare ambities

Aanpassing van het bestaande beleid en bijbehorende processen is nodig om speelruimte te creëren. Alleen dan kunnen we dé grootste slag slaan om circulair met grondstoffen om te gaan. Dit begint met het vooraf bespreken van heldere en haalbare ambities met iedereen in de keten van de levenscyclus. Door deze ambities daarna mee te nemen in de aanbesteding en het uiteindelijke contract, wordt iets van ons allemaal. Zo kunnen we samen alles op alles zetten om ze waar te maken.

We doorliepen voorafgaand aan het project ‘dijkversterking Tiel-Waardenburg’ samen hun ambitie en maakten circulariteit vroegtijdig concreet. Met als resultaat dat circulariteit overal in het project centraal staat. Zo hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheden onderzocht om met het dijktracé energie of warmte op te wekken. En is er zoveel mogelijk een nieuwe bestemming gevonden voor de restmaterialen die bij de dijkversterking vrijkomen. – Richard Koops, Business director circulariteit

Dé juiste materialen

Bij het kiezen van geschikte herbruikbare materialen of duurzame alternatieven (houtbouw) is weten hoelang een bouwwerk meegaat cruciaal. Bouwkundig en functioneel. Dit is mede bepalend hoeveel onderhoud er tussentijds nodig is. Kijk ook aan de voorkant of je het bouwwerk demontabel kunt maken of dat er slimme oplossingen zijn hoe je één-op-één het materiaal na levensduur kan gebruiken. Uiteraard met zo min mogelijk impact op het milieu. Wij ondersteunen je hier graag bij.

Onze Podcast ‘Hink stap sprong in de circulaire woningbouw’ 

De ambitie van Nederland is niet mis: het bouwen van zo’n miljoen woningen, het vervangen van een deel van de woningvoorraad, én dat ook nog eens circulair. Wat is de rol van de partijen bij het versnellen en opschalen van circulaire woningbouw in Nederland en hoe komen we een stap, of liever, een sprong verder? Luister de podcast hier of in je favoriete podcast app.

Meetbare kwaliteit

De vraag naar zekerheid over de kwaliteit kan een drempel zijn om circulair te bouwen. Wij zijn een groot fan van ‘meten is weten’. Zo zal bij de eerste kilometer van de duurzame Brede Groene Dijk een aantal jaar nauwlettend worden gemonitord. Zijn de resultaten van dit stuk goed, dan wordt ook de rest van de dijk op dezelfde duurzame manier versterkt. Bij de unieke Friese biobrug meten we zelfs met zo’n 200 glasvezelsensoren 24/7 hoe het biocomposiet zich gedraagt onder alle omstandigheden. De big data die we met dit soort projecten elke dag verzamelen, levert ons een schat aan kennis op over circulaire materialen. Onze experts weten dan ook wat er nodig is om circulair te bouwen of te slopen en kunnen kwaliteit aan de voorkant goed vangen in duidelijke aanbestedings- en/of ontwerpcriteria.

Projecten waarin data een centrale rol speelt

Samen onze blik op oneindig

Een circulaire economie kunnen we niet in ons eentje creëren, samen wel. De weg naar delen en oneindig hergebruik ligt wijd open voor ons. Het doorbreken van patronen en tradities vergt echter een totaal andere manier van denken. Sweco’s experts weten wat er nodig is om circulair te bouwen, onderhouden of te slopen. Zij zien dan ook de mogelijkheden en kansen om circulariteit in de hoogste versnelling te brengen.

Meer weten? Bekijk onze diensten of neem contact op met onze experts. Zij kijken ernaar uit samen op te schakelen.

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.