0 van 0 resultaten voor ""

Slimme en duurzame mobiliteit

Het verkeer en reizen, we hebben er iedere dag mee te maken. Allemaal willen we kunnen bewegen van A naar B. Wanneer we dat willen, binnen een bepaalde tijd en steeds vaker zo schoon mogelijk. En dan ook nog vaak allemaal tegelijk, zoals we bijvoorbeeld altijd op en neer zijn gaan reizen naar werk. Het CBS verwacht dat er in Nederland in 2029 meer dan 18 miljoen mensen zullen wonen. En zij gaan zich ook van A naar B verplaatsen. Dat wordt dus een drukke boel op de weg, in het OV en op de fietspaden, zeker tijdens de spitsuren. Of niet?

Slimme en duurzame mobiliteit is volop in beweging

De vraag naar mobiliteit neemt toe. Maar de behoefte verandert ook. De oplossing is niet langer meer alleen het voertuig of de weg waar je op rijdt. Mobiliteit als vraagstuk omvat veel meer dan dat: we hebben minder ruimte voor infrastructuur, we willen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, vermindering van files en een betere verkeersveiligheid. Sommige van deze aspecten lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar gelukkig hoeft dat niet.  

Slimme oplossingen voor duurzamer verkeer 

Met onze moderne technologie levert Sweco namelijk een bijdrage aan zowel duurzame en slimme, als veilige mobiliteit. Hierbij maken we maximaal gebruik van openbare data, maar we verzamelen ook zelf veel data die we vertalen naar praktische inzichten.  

Door het toepassen van slimme technieken en processen maken we verplaatsingen duurzamer efficiënter en veiliger, zowel in steden als in de regio. We zorgen voor betere doorstroming van het verkeer en voor de optimale benutting van de beperkte ruimte die we in Nederland hiervoor hebben.   

De Delftse Poort in Rotterdam met roltrappen, fietsers en wandelaars

We gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we jouw gemeente of provincie mobieler kunnen maken op een slimme en duurzame manier. We helpen je verder om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, je stad of gemeente bereikbaar te houden en om het mobiliteitssysteem in je gemeente klaar te maken voor de toekomst. En we denken niet alleen in nieuw, maar ook hoe we bestaande infrastructuur en assets beter kunnen benutten en kunnen opwaarderen.  

Wat is slimme mobiliteit?  

Slimme mobiliteit houdt in dat we gebruik maken van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in voertuigen, zoals rijtaakondersteuning en navigatiesystemen- en apps. Maar ook gaat het over informatie in de omgeving. Zoals bijvoorbeeld verkeerslichten en data uit voertuigen. Voertuigen worden dankzij dit gebruik veiliger en intelligenter en kunnen met elkaar en met de infrastructuur communiceren. Oftewel het “internet of things”.  

Twee trams tussen de bomen bij de Delftse Poort in Rotterdam

Op deze manier ontstaat er een betere afstemming en stelt het ook jou als bestuurder in staat beter te anticiperen. Resultaat? Efficiënter gebruik van de wegen en parkeerplaatsen, een toename van de veiligheid en afname van de uitstoot. En, niet geheel onbelangrijk: Jij bent sneller op je plaats van bestemming!  

Betere doorstroming dankzij slimme mobiliteit  

Drukte en oponthoud in het verkeer vindt niemand leuk. Stil staan voor een rood verkeerslicht, lang wachten voor een spoorwegovergang of weggebruikers voor je die allemaal op dezelfde strook gaan rijden, waardoor een andere strook is geblokkeerd en niet benut. Herkenbaar?  

Verkeersverstoppingen zijn niet alleen vervelend en tijdrovend. Ze kunnen ook leiden tot onveilige en onoverzichtelijke situaties, ook voor fietsers en voetgangers. Bovendien zorgt het stilstaande verkeer voor meer uitstoot van fijnstof en CO2.  

Gemeenten willen er daarom alles aan doen om een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer te bevorderen. Niet alleen in de grote steden, maar juist ook in de middelgrote gemeenten en de regio neemt de behoefte hieraan toe. Met inzet in actieve mobiliteit (zoals fiets) en met een betere spreiding van de weggebruikers kun je de bestaande infrastructuur beter benutten. En door de inzet van andere modaliteiten en spreiding voorkom je de aanleg van nieuwe infrastructuur, en kan je bestaande infrastructuur deels vervangen voor meer groen en speelruimte.  

Fietsverkeer als snel en gezond alternatief 

Steeds meer vormt de fiets een reëel alternatief voor autoverkeer en ov. Voor kleinere afstanden is het reizen met de fiets, of ebike, snel en ook nog eens gezond. Doordat er steeds meer snelle fietsroutes tussen steden worden aangelegd, ontstaat de ruimte je makkelijk op deze manier te verplaatsen. In de stad is langzaam verkeer, om diezelfde redenen, een logisch alternatief.  

Te voet of per fiets, zijn vele afstanden en ritjes op een gezonde en snelle manier te overbruggen. Hierbij helpen aantrekkelijke routes en goede stallingsplaatsen. Bovendien is de stimulerende werking voor levendigheid en gezondheid groot. Sweco stelt (stedelijke en regionale) mobiliteitsvisies op waarin de transitie naar een gezondere, groene en snellere mobiliteit het uitgangspunt vormt. Soms niet direct haalbaar, maar juist in die gevallen begeleiden wij klanten in deze transitie en route. 

Schone mobiliteit voor een gezonde stad  

Als bestuurder van een gemeente liggen er veel uitdagingen op de je bord. Er liggen pittige duurzaamheidsdoelstellingen, die grote impact zullen hebben op ons huidige mobiliteitssysteem en onze infrastructuur. De schadelijke effecten van luchtverontreiniging en CO2-emissies worden voor een substantieel deel veroorzaakt door mobiliteit. Maar ook stikstofoxiden (zoals NO2) en fijne stofdeeltjes (PM10) – zelfs door slijtage aan banden bij elektrische auto’s – zijn schadelijk.  

Fietsers op straat in het centrum van Amsterdam

We willen de leef kwaliteit van de bewoners van de steden en regio waarborgen, maar juist in de kernen is het verkeer het drukst. Grote steden hebben milieuzones ingevoegd, om zo de meest vervuilende auto’s en vrachtwagens te weren uit de binnenstad. De regio’s hebben andere stuurmechanismen om middels mobiliteit haar duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Tegelijkertijd wil je ook bereikbaar en toegankelijk blijven en aan de inwoners en bezoekers laten zien dat schoon vervoer én bereikbaarheid samen kunnen gaan. Goede samenwerking met alle betrokken partijen is hierbij essentieel.  

Sociale mobiliteit 

Sweco denkt inclusief en integraal. Dit vertalen we ook door in onze mobiliteitsvisies en – oplossingen. Iedereen heeft toegang tot een duurzaam vervoersmiddel naar keuze. Zo levert mobiliteit een bijdrage aan de ontwikkeling en mogelijkheden van mensen. De manier waarop je reist heeft veel invloed heeft op geluk en je persoonlijke ontwikkeling. Want door te reizen kom je in contact met vrienden, familie, werk, sport en school. Leuke dingen. Nuttige dingen die jou blij maken. Sweco zet daar haar schouders onder. Sweco gaat voor slimme, duurzame, veilige en sociale mobiliteit.  

Erkende expertise 

We hebben alle expertise in huis op het gebied van verkeer en mobiliteit en zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden door samen te werken met andere experts. Sweco maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van Connekt, het onafhankelijke netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit én is lid van het publiek-private samenwerkingsverband ERTICO.   

Tekening van straatbeeld met verschillende vervoersmiddelen, waaronder fietsen, drones en auto's

Met dit lidmaatschap sluiten we aan bij de ITS-ontwikkelingen in de Europese Unie en kunnen we gebruikmaken van de kennis, een groot internationaal netwerk en de dienstverlening rondom EU-subsidieprogramma’s. Ook is Sweco partner binnen het innovatiepartnership Talking Traffic, van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met het Ministerie en andere marktpartijen werken we aan oplossingen gebaseerd op het real time uitwisselen van data uit apps, gps- en verkeerssystemen.  

Daarnaast levert Sweco in een unieke samenwerking met de gemeente Enschede, Almelo en Heijmans Doorstroming als een Service in beide gemeenten. Maar bovenal werken we met veel gemeenten en provincies aan soortgelijke uitdagingen en kunnen als geen ander onze opgebouwde kennis en ervaring vertalen naar uw lokale uitdaging. 

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.