0 van 0 resultaten voor ""

Vergunningen en omgevingsmanagement

Infrastructurele projecten raken de omgeving en kunnen ingrijpende veranderingen teweeg brengen. Om een project te laten voldoen aan de juridische eisen heb je vergunningen nodig en de stakeholders in de omgeving moeten geïnformeerd en betrokken worden. De experts van Sweco zetten hun technische en juridische expertise in om beide aspecten in alle fases van het project te managen.  

Vergunningenmanagement: een goede voorbereiding is het halve werk 

In aanloop naar de realisatie van infrastructurele werken is een gedegen voorbereiding benodigd. Het realiseren van dergelijke werken vergt veel meer dan technische kennis alleen. Het juridische kader is daarbij van groot belang. Om de projecten ook te laten voldoen aan dit kader, adviseren onze vergunningenadviseurs over de benodigde vergunningen, de te doorlopen procedures en de benodigde onderzoeken.  

Daarbij vindt vroegtijdig afstemming met verschillende vergunningverlenende instanties plaats. Zo zorgen wij voor tijdige vergunningen in lijn met de planning, worden de risico’s beperkt en ontstaat bovendien -waar mogelijk- zelfs ruimte in de vergunningen. De vergunningenmanagers van Sweco hebben kennis over de geldende wet- en regelgeving en zijn volledig op de hoogte van de nieuwe Omgevingswet 

De Nescio brug overspant het Amsterdam-Rijnkanaal en verbindt Amsterdam en Diemen met IJburg

Omgevingsmanagement: de schakel tussen project en omgeving 

Infrastructurele projecten raken de omgeving. Geen project of omgeving is exact hetzelfde. Dat maakt het complex. De omgevingsmanager weet waar het project de omgeving raakt, van start tot finish. Hier spelen onze omgevingsmanagers op in. Zowel op strategisch, als op operationeel niveau.  

Omgevingsmanagement verzorgen wij in de fase van (late) planvorming, ontwerp- en contractvoorbereiding, tot en met de uitvoering. We zijn omgevingsmanagers met technische kennis; wij maken de vertaling van de techniek naar de omgeving en andersom. Sweco schakelt tussen de verschillende stakeholders en belangen. We coördineren onderzoeken en zien ‘verbinding’ als voorwaarde om projecten in balans met de omgeving te laten verlopen. Participatieprocessen passen wij aan naar wat de omgeving vraagt. Daar zetten we onder andere (3D) visualisaties en eigen tools voor in. Ter voorbereiding van een contract halen wij eisen van de omgeving op en verwerken deze tot een Klant Eisen Specificatie (KES) op basis van de SE-systematiek.  

Omgevingsmanagement gaat ondergronds

De omgeving van een project bevindt zich niet alleen bovengronds. Ook ondergrondse infrastructuur, kabels en leidingen, spelen een cruciale rol in een succesvol project. Uiteenlopende belangen van de veelheid aan betrokken partijen maken het een uitdaging om tijdig overeenstemming te krijgen over de noodzakelijke verleggingen of eventuele aanpassingen. Onze kabels-en leidingen experts kennen de processen, wet- en regelgeving en kunnen schakelen tussen de belangen van kabel- en leidingbeheerders, stakeholders en verschillende vergunningverlenende instanties. 

Wegen met verlichting en flats op de achtergrond

Nieuwe technieken maken groot verschil 

Om de omgeving te betrekken maken we steeds meer en steeds vroegtijdiger in het proces gebruik van nieuwe technieken en tools als ‘In My Back Yard’ (IMBY). We maken visuals, AR en VR animaties om situaties te simuleren. Zo is de voorstelbaarheid van ingrepen veel groter bij weggebruikers, ondernemers en omwonenden, waarmee inzicht en draagvlak vergroot wordt. Dat komt de snelheid en het draagvlak van een project ten goede. Concreet ontstaat zo onder andere een beter beeld van het ontwerp en de inpassing, de geluidsimpact of de wegveiligheid. 

Afsluitdijk met standbeeld in Friesland Nederland

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.