0 van 0 resultaten voor ""

Verduurzamen van gebieden 

De bebouwde omgeving verandert. In minder dan dertig jaar moet iedereen in Nederland aardgasvrij wonen, werken en leven. Inmiddels stapt de bestaande woningbouw over naar andere duurzame warmtebronnen, past isolatie toe en wekt haar eigen energie op. En moeten nieuwe woongebieden ‘gewoon’ gaan voldoen aan de strenge eisen van BENG en MPG. Een flinke opgave voor gemeenten die de regierol hierin hebben. Het energieneutraal maken van onze leefomgeving kent verschillende routes naar boven. Sweco is jouw gids naar aardgasvrij. We bezitten diepe en brede kennis die nodig is om jouw transitie van idee naar uitvoering te brengen.   

Een gebied voor de toekomst 

Sweco helpt provincies, gemeenten en gebiedsontwikkelaars bij hun Regionale Energiestrategieën (RES), Transitievisies Warmte (TVW) en wijkuitvoeringsplannen (WUP). We geven inzicht in alle mogelijkheden, kosten, baten en bijbehorende voor- en nadelen. En vertalen deze naar concrete, haalbare en betaalbare plannen op gebied-, wijk- en straatniveau. Voor iedereen.   

Van gebied naar eigen achtertuin  

De grootste uitdaging, en daarmee ook opgave, bevindt zich in het verduurzamen van onze bestaande wijken. De kern van onze maatschappij. Het gaat over wat er zich in jouw achtertuin afspeelt. Vertaald naar wijkuitvoeringsplannen. Communicatie, participatie en stakeholdermanagement zijn hierin dé sleutel tot succes. Het gaat niet alleen om de kwantitatieve analyse die zich focust op welke duurzame warmte- en elektriciteitsbronnen er beschikbaar zijn en het beste toegepast kunnen worden vanuit technisch oogpunt. Maar juist om de route waar alle betrokkenen, denk aan netbeheerders, waterschappen, corporaties en bewoners, zich in kunnen vinden. Een transitievisie komt immers pas tot leven in de wijkuitvoeringsplannen, als mensen en organisaties erachter staan en ermee gaan werken.  

Welke transitieroute zorgt voor een prettiger leef comfort? Welke route is betaalbaar? Dat wat er zich in mijn achtertuin kan gaan spelen, brengt dat vooruitgang? Niet alleen in de techniek, maar ook in het proces en in het participeren is Sweco de partij die al deze expertise, rollen en ervaring in huis heeft. Van de lead nemen, een partnerschap tot advisering en uitvoering aan tafel. Onze experts bezitten harde en zachte competenties om het verschil te maken. Op technisch, ecologisch en economisch vlak.   

Verschillende soorten huizen tussen groen gebied

Podcast aardgasvrij: haalbaar en betaalbaar?  

Ruim zeven miljoen woningen moeten van het gas af, want in 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn. Een complexe puzzel voor gemeenten. We gaan het gesprek aan met dé experts in Nederland over de haalbaarheid en betaalbaarheid van aardgasvrije wijken. Luister de podcast hier of in je favoriete podcast app.  

Energie Strategie Atlas  

De Energie Strategie Atlas (ESA) van Sweco is een op GeoWeb gebaseerde oplossing die meer dan 70 kaartlagen combineert en deze in een digitale landkaart inzichtelijk maakt. Deze innovatieve tool is als enige in staat om per wijk een volledig beeld te geven van de huidige energievraag, het energieverbruik, de huidige infrastructuur én de potentie van duurzame vormen van energie. De tool geeft alle belangrijke inzichten die cruciaal zijn om te bepalen op welke manier gemeenten hun wijken gasloos kunnen inrichten, welk prijskaartje hieraan zit, op welke wijze participatie nodig is om de transitie in gang te brengen en waar de quick wins zitten.   

Duurzame woonwijk Loskade Groningen

Een vat vol koppelkansen  

Bij Sweco kijken we verder. Naast de aanwezige kennis die nodig is voor de warmtetransitie, bezitten we ook alle expertise die nodig is om overige ruimtelijke opgaven, die in hetzelfde gebied spelen, op te lossen. Dit noemen we het creëren van meekoppelkansen. Onze experts zijn in staat om slimme combinaties voor je te maken. Als je toch al in de openbare ruimte gaat sleutelen om warmtetransitie mogelijk te maken, welke andere opgaven en/of transities zoals klimaatadapatie en biodiversiteit kunnen we meekoppelen? Deze werkwijze maakt ons uniek en zorgt ervoor dat al jouw uitdagingen veel sneller betaalbaar worden en gerealiseerd kunnen worden. En je project nóg meer waarde krijgt.   

Vooruitstrevend energieplan voor Arenapark Hilversum  

De plannen voor een vernieuwd Arenapark liggen klaar. Tijd om dit toonaangevende werk-, woon- en leefgebied in Hilversum te voorzien van een vooruitstrevend energieplan. Sweco is verantwoordelijk voor de energievisie. We ontwerpen de totale warmtevoorziening voor het gebied en ontwikkelen toekomstbestendige scenario’s die passen bij de duurzame toekomst van dit gebied, haar gebruikers, de gemeente en innovatieve stakeholders als Nike.   

Schets van toonaangevend werk-, woon- en leefgebied Arenapark in Hilversum

Een haalbare en betaalbare route inzichtelijk voor Dronten   

De route naar boven bevindt zich in en voor Dronten bijna op de oppervlakte. Hier helpt Sweco de gemeente bij de ontwikkeling van hun Transitievisie Warmte. De kansen zijn met alle stakeholders in kaart gebracht en tijdens de participatiebijeenkomsten worden de keuzes gemaakt die de gebouwde omgeving van Dronten aardgasvrij gaan maken. Met dit plan kan er direct een doorkoppeling gemaakt worden naar de wijkuitvoeringsplannen.   

Duurzame gebiedsontwikkeling in Leeuwarden  

Duurzaamheid is in Leeuwarden een no brainer. Het staat al lang en breed op de agenda en krijgt in vele projecten concreet vorm. Sweco inventariseerde voor de gemeente Leeuwarden de meest belangrijke duurzame toepassingen voor de wijk De Zuidlanden. Een all electric wijk, waar we bewoners inspireren met elkaar keuzes te maken.  

spelende kinderen in duurzame woonwijk met zonnepanelen op de huizen in Leeuwarden

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.