0 van 0 resultaten voor ""

Toekomstbestendige werklocaties

De wereld om ons heen verandert snel. Veranderende wensen van bedrijven en hun medewerkers, waaronder meer online werken. De invloed van duurzaamheid en circulariteit. Het betekent veel voor de opgave waar werklocaties in steden mee te maken hebben. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de toenemende druk op de ruimte. Hoe creëer je voldoende ruimte voor sterke locaties voor kantoren en bedrijven in de stad?

Hoe zorgen we voor voldoende aantrekkelijke werklocaties in de stad?

Er is een ongekende behoefte aan ruimte voor woningen in de stad. Dat heeft gevolgen voor de ruimte voor werken. Kleinschalige en stadsverzorgende bedrijvigheid wordt de stad uitgedrukt, terwijl de ‘battle for talent’ maakt dat bedrijven zich in toenemende mate in de stad willen vestigen. Hoe ga je om met de groeiende druk op de (beschikbare) ruimte en houd je de bedrijfsruimten betaalbaar? Er liggen kansen om wonen en werken te mengen, bedrijventerreinen te revitaliseren en intensiever te benutten. Zo stelden wij een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie op voor de versterking van bedrijventerrein Westvlietweg in Den Haag, brachten we de vitaliteit in beeld voor de binnenwijkse bedrijventerreinen in Tilburg en de marktbehoefte voor het stationsgebied in Groningen.

Samen werken aan een toekomstbestendige werklocatie?

Bij ons kun je terecht voor:

 • Economische visies en agenda’s
 • Visies en ontwikkelstrategieën werklocaties
 • Programmeringen van werklocaties
 • Woon-werklocaties: vermengen en verdichten
 • Marktonderzoeken en behoefteramingen kantoren en bedrijfsruimten
 • Kantoren- en bedrijventerreinenstrategieën
 • Ladderonderbouwingen en ruimtelijke onderbouwingen
 • Cityscan 2040
 • Uitgifteprotocollen
 • Regionaal programmeren werklocaties
 • Locatiestudies nieuwe werklocaties
 • Vitaliteitsscans bedrijventerreinen
 • Circulaire herstructureringen van bedrijventerreinen
 • Detachering van projectmanagers en beleidsadviseurs
 • Portefeuillestrategieën

Woon-werkgebieden: vermengen en verdichten

Om gericht te kunnen bouwen, is inzicht nodig in afzetkansen en haalbaarheid van een ontwikkeling. Wij denken met je mee over het slim combineren van woningen en bedrijfsfuncties. Wat is het gewenste toekomstbeeld in de gemeente? Wat zijn kansrijke doelgroepen voor een gebied? En welke werklocaties zijn geschikt voor het toepassen van functiemenging en verdichting? Voor Merwe-Vierhavens Rotterdam en Laakhavens-Hollands Spoor in Den Haag stelden wij een kansrijke programmamix op.

Economisch sterke werklocaties

Een toekomstbestendige werklocatie is optimaal afgestemd op de behoefte van de bedrijven en de omgeving. Het draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van het stedelijk gebied én versterkt de lokale en regionale economie. Wij adviseren over de beste route via een kantoren- en bedrijventerreinenstrategie. We zijn op de hoogte van trends in de markt, zoals het vervagen van de grenzen tussen kantoor- en bedrijfsruimten. De vraag naar hybride vastgoedvormen, waarbij zowel productie als kantoorwerk zijn gecombineerd, neemt toe. Bovendien maken schonere en kleinschaligere werkprocessen en betere isolatietechnieken functiemenging op pand- en gebiedsniveau mogelijk. Zo stelden wij de kantorenstrategie voor gemeente Purmerend en gemeente Zaanstad op waarbij we adviseerden over het versterken en toekomstbestendig maken van de bestaande werklocaties. Ook adviseerden we gemeente Zwolle over de versterking van de zakelijke dienstverlening in de stad.

Circulaire werklocaties van de toekomst

Het revitaliseren van bestaande werkruimten, of gebieden creëren waar meerdere functies op hun plek zijn, is een uitdagende klus. Voor overheden, beleidsmakers en ontwikkelaars. De circulaire economie staat hoog op de agenda van gemeenten en provincies, maar de praktische uitvoering blijkt nog lastig. Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. Het mes snijdt aan twee kanten als we de opgave om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren naar nieuwe werklocaties, kunnen combineren met doelstellingen op het vlak van klimaat, energie en circulariteit. Daarom ontwikkelden wij de methodiek ‘Circulaire Herstructurering’. Deze combineert de opgaven voor een duurzamere wereld met de aanpak van verouderde bedrijventerreinen. De implementatie vindt plaats met behulp van meer dan 50 praktische bouwstenen. Van een quick scan om snel inzicht in kansen te krijgen, tot een subsidiescan hoe deze mede te bekostigen. In onze toolbox zitten concrete instrumenten voor de realisatie van circulaire werklocaties en verkenning van de mogelijkheden van een plek.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.