0 van 0 resultaten voor ""

Watermanagement: een duurzaam alternatief

Nederland zonder water is ondenkbaar. In onze laaggelegen en dichtbevolkte delta is het goed omgaan met de rijzende zeespiegel, wateroverlast en de steeds langer wordende periodes van droogte dan ook erg belangrijk. Met de stijgende zeespiegel in de toekomst wordt ruimte bieden aan water, in plaats van het afvoeren waar we in Nederland goed in zijn, steeds belangrijker. Onze experts leveren oplossingen om ons land nu en in de toekomst te voorzien van voldoende schoon water.

Een delta laat zich niet eeuwig temmen

Nederland verdroogt waardoor onze grond- en rivierwaterpeilen geleidelijk dalen. Dit heeft gevolgen voor de natuur, biodiversiteit en drinkwaterbronnen en zorgt voor een te hoge concentratie aan ongewenste stoffen in ons rivierwater. Een integrale aanpak en het maken van slimme combinaties is noodzakelijk voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Tot nu toe zijn deze opgaven vooral met technische oplossingen ingevuld. Alles leek maakbaar. We hebben de natuur teveel naar onze hand gezet en de delta getemd. Maar dit houden we niet vol. De technische oplossingen in combinatie met het ruimtebeslag en materiaal zijn eindig en het beheer is op termijn niet meer te betalen. Deze opgave vraagt om robuustere en flexibelere en adaptieve oplossingen, waarbij we veel meer gebruik maken van het natuurlijke systeem en bouwen met de natuur.

Als we Nederland in onze planvorming gaan zien als één grote deltametropool zijn de mogelijkheden oneindig. We hebben ruimte zat. Sweco ziet een land dat we dusdanig inrichten dat het meebeweegt met de natuurlijke processen van bodem, water en kust. Meanderende rivieren. Groene wijken met een hoge biodiversiteit, die opgaan in de natuur. Woningen op stevige zandgronden. In de binnensteden gaan gebouwen flink de hoogte in, zodat er ruimte blijft voor water en groen. Diepe polders met prachtige natuur en plassen. Veel meer bos en minder agrarisch terrein.  

Yska de Leeuw op de brede groene dijk

Ruimte voor de rivier

De klimaatverandering betekent onder andere voor Nederland een grotere kans op extreme regenval en rivieroverstromingen. Dat vraagt om effectieve maatregelen. Door rivieren meer ruimte te geven, kunnen ze het overtollige water goed verwerken. Zo is Sweco betrokken bij een omvangrijk project langs de Nederrijn. Hier zijn de rivierbedden vergroot door uiterwaarden te vergraven en zomerkades te verplaatsen.

Daarbij is in Elst een flessenhals verwijderd door amovering van een oude baksteenfabriek. Natuur en recreatie profiteren mee. In de afgegraven uiterwaarden zijn natuurlijke watergangen gemaakt. Zo kunnen ondiepe plassen ontstaan die belangrijk zijn voor de natuur. Ook aan de recreant is gedacht. Langs de rivier lopen nieuwe wandelpaden en er is een boomweide aangelegd met uitzicht op de rivier. Sweco was verantwoordelijk voor omgevingsmanagement, technisch management en het ontwerp.

Kennis van watermanagement verlegt grenzen

De kennis van watermanagement van Sweco wordt vaak bij projecten buiten Nederland ingezet. Zo participeerde Sweco in een consortium dat kennis ten aanzien van waterbeheer inzette voor Ho Chi Minh City in Vietnam. De dichtbevolkte deltastad is gevoelig voor hevige regenval en overstromingen als gevolg van haar lage ligging. Met de verwachte zeespiegelstijging, een grotere waterafvoer door rivieren, toenemende neerslag en stijgende temperaturen nemen de risico’s alleen maar toe. Tegelijkertijd groeien de bevolking en de economie waardoor de druk op uitbreiding van de stad verder toeneemt. Maar ook adviseerde Sweco ten aanzien van waterveiligheid en waterbeheer in Jakarta.

De effecten van een Peilbesluit in kaart

Sweco stelt voor klanten ook peilbesluiten op. Bijvoorbeeld voor het stedelijk gebied van Rotterdam, of het IJsselmeer. Om het IJsselmeergebied veiliger en robuuster te maken, introduceert het nieuwe Peilbesluit flexibel peilbeheer in de zomer. Hierdoor ontstaat een grotere buffer van zoetwater en is het mogelijk om beter te anticiperen op hoogwaterpieken en droogte. Daarnaast ontstaat een natuurlijker peilverloop wat gunstig is voor vissen, vogels en waterplanten. Sweco stelde het nieuwe Peilbesluit op in opdracht van Rijkswaterstaat en onderzocht de effecten voor alle belanghebbenden op en rond het IJsselmeergebied.

Boten op het water in Rotterdam

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.