Columns

De laatste decennia ontwikkelt kennis zich steeds sneller. Daarom is het soms lastig om van alle ontwikkelingen in uw vakgebied op de hoogte te blijven. Maar u wilt uw werk natuurlijk zo goed mogelijk doen. Onze experts zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen hun kennis en hun inzichten graag met u. Zodat u de juiste keuzes kunt maken. Onze medewerkers schrijven regelmatig columns over actuele onderwerpen die spelen in de maatschappij. Hieronder vindt u onze laatste columns.

Hoe krijgen gemeenten en scholen kinderen op de fiets naar school?

6 september 2019

Het is begin september en de spandoeken hangen weer op straat en vertellen weggebruikers dat de scholen weer begonnen zijn. Want de verkeersveiligheid van onze kinderen is belangrijk. Toch zijn er vele factoren die de vervoerskeuze naar de basisschool beïnvloeden, en verkeersveiligheid is er één van. Hoe kan deze keuze beïnvloed worden en wat kunnen gemeentes, scholen en ouders zelf doen?

Lees de column


Klimaatneutraal op de m²: 5 tips om je tuin te verduurzamen

22 augustus 2019

Iedereen kan een stukje bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Het is supergaaf om op die paar vierkante meter van je tuin te zoeken naar de juiste oplossingen. Voor mij als duurzaamheidsadviseur bij Sweco was het vanzelfsprekend dat de inrichting van mijn tuin duurzaam zou worden met alle uitdagingen van dien. Echter ik wilde er geen bonte verzameling van innovaties dus ging op zoek naar eenvoudige, praktische en effectieve oplossingen.

Lees de column


Stikstofproblematiek: Hoe verder na het PAS?

13 augustus 2019

Plots zijn al die bouwprojecten onzeker. De gevolgen van de ‘stikstofuitspraak’ van Raad van State van 29 mei jl. zijn enorm. Huizen, bedrijfsterreinen, wegen: komen ze er nog? De kranten staan er vol mee. Nederland realiseert zich dat we een serieus stikstofprobleem hebben. Het Rijk, provincies, gemeentes, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars maken zich grote zorgen over de doorgang van hun projecten.

Lees de column


5 praktische tips voor een leven zonder eigen auto

1 augustus 2019

Sinds afgelopen februari van dit jaar hebben wij geen eigen auto meer. Inmiddels is het augustus en zijn we zes maanden verder. Zes maanden ervaring met de elektrische deelauto en uitdagende situaties en bestemmingen Onze mobiliteit is veranderd.

Lees de column


5 tips als je met de elektrische auto op vakantie gaat

24 juli 2019

Waar het voor een paar jaren geleden nog een avontuur was om met een elektrische auto op vakantie te gaan, is het nu een kwestie van slim plannen; stress is absoluut niet meer nodig. Althans, dat hangt er een beetje van af met welke elektrische auto je rijdt en waar je naartoe gaat.

Lees de column


Opnieuw mooie cijfers voor Sweco; waarom gaat het zo goed?

16 juli 2019

‘Tja, de markt trekt ook wel lekker aan hè, Grüter!’ Deze reactie krijg ik vaak op onze flink gestegen winstmarges en de omzetgroei de afgelopen paar jaar. Ook vandaag hoorde ik dit weer, in reactie op de halfjaarcijfers 2019. De vandaag gepresenteerde financiële resultaten laten zien dat we wederom onze operationele marge hebben verbeterd en omzetstijging hebben gerealiseerd. Het was het beste halfjaar van Sweco Nederland ooit.

Lees de column


Samen successen vieren met de Sweco Awards

28 juni 2019

Dit jaar reiken we bij Sweco voor het eerst Awards uit aan onze eigen medewerkers. Hiermee willen we mooie projecten en collega’s in het zonnetje willen zetten. Emma Penn-de Kleer is Learning & Development Adviseur bij Sweco Nederland en verantwoordelijk voor het Sweco Awards programma. In deze column legt ze uit hoe het programma is ontstaan en waarom Sweco het zo belangrijk vindt om samen successen te vieren.

Lees de column


Waarom regels niet leiden tot een beter veiligheidsbewustzijn

21 juni 2019

In veiligheidsland gelden nogal wat regels. Sommige lijken zelfs tot symbool verheven als indicatie voor het veiligheidsbewustzijn van een organisatie. Denk aan achteruit inparkeren of verplicht de hand aan de leuning houden bij het traplopen. Maar regels leiden niet automatisch tot gedragsverandering, terwijl het daar uiteindelijk wel om gaat.

Lees de column


Een wereld te winnen voor de werkgeversaanpak

17 mei 2019

Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan het reduceren van CO2. De werkgeversaanpak is er eentje van. Danielle de Bruin, expert Duurzame mobiliteit, vertelt hoe je met een werkgeversaanpak op regionaal niveau knelpunten aanpakt op gebied van duurzame mobiliteit.

Lees de column


Nederland kan zo duurzaam zijn als Costa Rica, als het maar wil

27 maart 2019

Nederland is nog zoekende naar de juiste strategie om de klimaatdoelstellingen van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te behalen. Toch zijn er landen die deze doelstellingen qua resultaat al ruimschoots voorbij zijn. Een voorbeeld van zo'n land is Costa Rica.

Wat kunnen wij hier van leren, en is Nederland ook in staat om zo goed te presteren? Johan Seuren, senior consultant duurzame energie, maakt de vergelijking in zijn column. 

Lees de column


ENERGIETRANSITIE IS EEN FLINKE PUZZEL

6 november 2018

Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat ik er voor het eerst kwam. Het huis uit 1984 dat mijn vrouw en ik nu ons huis mogen noemen. Lekker ruim, mooie tuin en in de wijk waar ik als kind woonde. Hoe leuk is dat? Het voelt toch een beetje als thuis komen.

Enig minpunt: qua energiegebruik waren er nog wel wat te stappen te maken, om het voorzichtig uit te drukken. Een mooie uitdaging: hoe aan de slag te gaan met een beperkt budget, terwijl we ook nog andere wensen hadden. Wij hebben gekozen voor een pragmatische aanpak. Niet alles tegelijk, maar stap voor stap. Te beginnen met die onderdelen die we toch al moesten of wilden aanpakken. 

Lees meer


HOLLANDSE DEGELIJKHEID ZIT CIRCULAIRE TOEKOMST IN DE WEG

10 oktober 2018

Nederland heeft een behoorlijke circulaire ambitie, tegelijkertijd zit onze degelijkheid in infrastructuur de stap naar een circulaire wereld in de weg. Hoe voorkomen we dat we onszelf de komende jaren opzadelen met het erfgoed dat we nu creëren? En zorgen dat gedane investeringen hun waarde blijven houden en we flexibel mee blijven bewegen?

Lees meer


DELEN VAN VASTGOED VERRIJKT DE SAMENLEVING

1 juni 2018

Dineren in bedrijfskantines. Met de sportvereniging overleggen in een vergaderruimte van een groot bedrijf in de buurt. Een verre stip op de horizon of op korte termijn kansrijk? Nu al kansrijk, stelt Sweco-expert Wim van der Heide in zijn column in het kader van de Dag van de Bouw. Delen van vastgoed verrijkt de samenleving. Het is de vermenigvuldiging van kansen. Laat u door deze column verrassen. Denk mee en misschien ervaart u zelf op korte termijn ook al dat delen heel veel oplevert. .

Lees meer


MET EEN SLECHTE BASIS GEEN TOEKOMSTBESTENDIGE STAD

MET EEN SLECHTE BASIS GEEN TOEKOMSTBESTENDIGE STAD


13 december 2017

Bovenstaande titel is een oude en nog steeds geldende wijsheid. Het is echter ook een wijsheid waar tegenwoordig nog te weinig rekening mee gehouden wordt. Het valt me op dat er vaak scherp gekeken wordt naar bovengrondse planontwikkelingen, maar dat er tegelijkertijd nauwelijks aandacht is voor het effect op de ondergrond. Eén ding is zeker: als we doorgaan met de huidige aanpak, ontstaan er grote problemen in de ondergrond. Sterker nog, we zien steeds meer calamiteiten ontstaan, gerelateerd aan de ondergrond. Denk hierbij aan uitdovende WKO-systemen door toepassing van waterglas of sterk verhoogde bouwkosten door te laat ondergrondse functies mee te nemen in het ontwerp. Vaak zijn deze problemen gemakkelijk te voorkomen. Het is hard nodig om een brug slaan tussen bovengrond en ondergrond, want alleen dan kunnen we een stad echt toekomstbestendig maken.

Lees meer


Parkeergarage Bos en Lommer

IS DE ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE IN UW GEMEENTE TOEKOMSTBESTENDIG?


6 oktober 2017

Ik zit vaak met gemeenten en parkeereigenaren aan tafel om te praten over de veiligheid van parkeergarages. Bodem en constructie zijn vaak de onderwerpen die voorbij komen. Maar denk ook aan de verkeersbelasting bij pleinen boven ondergrondse parkeergarages. Wat ik merk is dat de kennis over normen en richtlijnen hierover, niet altijd aanwezig is. Het belang van een veilige omgeving is groot aangezien deze vaak worden gebruikt als aanvalsroute voor hulpdiensten, aanrijdroute voor bevoorrading van winkels of organisatie van grote evenementen. Soms worden pleinen over een aantal jaren anders gebruikt dan nu. Zijn dit elementen waar rekening is gehouden met de bouw?

Lees meer


 

Bord Te Huur

MIDDELDURE HUUR VRAAGT OM INNOVATIE IN PLAATS VAN REGULATIE8 augustus 2017

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 behoren alweer een aantal maanden tot het verleden en de verkiezingsuitslag heeft gezorgd voor een grote complexiteit bij het vormen van een nieuwe regering. Ook al was het brengen van verlichting op de Nederlandse huurwoningmarkt geen groot thema ten tijde van de verkiezingsstrijd, inmiddels is de maatschappelijke roep om daadkrachtig politiek optreden groter dan ooit. De betrokken partijen willen wel, maar kunnen niet goed doorpakken, zo lijkt het. Wij pleiten in dit kader voor méér innovatief handelen. Dit levert meer op dan nadruk blijven leggen op politiek optreden.

Lees meer


 

Bodemenergie in Nederland: hoe blijven wij wereldleider?

BODEMENERGIE IN NEDERLAND: HOE BLIJVEN WIJ WERELDLEIDER?8 mei 2017

De Nederlandse bodem is uitstekend geschikt voor toepassing van bodemenergie. De laatste 20 jaar heeft bodemenergie een spectaculaire doorbraak gemaakt in Nederland. Ons land is zelfs wereldleider op het gebied van warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem. Helaas is de groei van WKO in de laatste jaren afgevlakt en blijft het energiebesparingspotentieel van de ondergrond onbenut. Efficiënter gebruik van de bodem voor energieopslag biedt kansen voor kostenbesparing en CO2-besparing, maar vereist een brede inspanning en betere samenwerking van alle betrokken partijen: eigenaren, ontwerpers, bouwers en overheid.

Lees meer


 

Bodemdaling

HOUD BIJ BODEMDALING REKENING MET DE KOSTEN VOOR DE LANGE TERMIJN19 december 2016

‘Bodemdaling leidt tot hoge kosten.’ Met deze kop gaf het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs een duidelijk signaal. Volgens de overheidsinstantie zorgt de bodemdaling ervoor dat we tot 2050 maar liefst 5,2 miljard euro moeten uitgeven aan maatregelen om schade aan onder andere wegen kabels en leidingen te repareren en te voorkomen. Gemeenten en waterschappen staan voor de uitdaging om deze infrastructuur in stand te houden. Maar bij bestrijding van de problemen kiest men vaak voor oplossingen voor de korte termijn. Dit terwijl het op de lange termijn juist aanzienlijk goedkoper kan zijn als men rekening houdt met de gehele levenscyclus.

Lees meer


 

Speed pedelec

VIJF VOOR TWAALF VOOR DE SPEED PEDELEC4 oktober 2016

De speed pedelec, de e-bike die tot 45 kilometer per uur kan, was de afgelopen tijd vaak onderwerp van discussie. De discussie is mede aangewakkerd door het besluit van de minister om speed pedelecs per 1 januari 2017 aan te merken als bromfietsers. Dat houdt in dat ze op de meeste wegen binnen de bebouwde kom voortaan op de rijbaan moeten rijden. Het aantal argumenten om dit niet te doen begint zich echter op te stapelen.

Lees meer


 


Wateroverlast

DE STRAAT IS DE SLEUTEL TOT AANPASSING AAN EEN WARMER KLIMAAT


14 juni 2016

Hoge temperaturen, hevige regenval en extreem droge periodes; de laatste jaren zijn veel weerrecords gebroken. Ook de afgelopen weken zagen we dat de klimaatverandering zorgt voor zeer zware buien die veel overlast veroorzaken in steden en dorpen. De oplossing ligt op straatniveau. Gemeenten, maak alle straten klimaatadaptief en zorg ervoor dat bewoners blij worden van de straat waarin ze wonen. Bouw samen met bewoners klimaatadaptieve straten!

Lees meer


 


Zak maar lekker door

ZAK MAAR LEKKER DOOR25 maart 2016

“Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost’’, sprak Alexander Rinnooy vorig jaar uit. Dat was het eerste waar ik aan dacht toen ik mijn buurman Henk voor de zoveelste keer zag zweten tijdens het ophogen van zijn verzakte tuin. Niet dat mijn buurman dom is, integendeel! Ik vraag mij alleen af waarom we die veenbodemdaling niet eens anders aanpakken.

Lees meer


 


Zonnepanelen

HEEFT U UW ENERGIESINTERKLAASCADEAU AL BIJ DE OVERHEID AFGELEVERD?


3 december 2015

Nederland is door de Europese Unie al twee keer in gebreke gesteld omdat ze haar energiedoelstellingen niet haalde. Een concrete verbeterstap is nu gezet door de invoering van de Europese Efficiency Directive (EED) in juli dit jaar. De EED houdt in dat op 5 december 2015 grotere organisaties een energieaudit moeten hebben laten uitvoeren. Als u zelf aan het stuur wilt blijven in plaats van deze audits te ondergaan, dan is dit hét moment om te starten met energiemanagement in uw orga-nisatie.

Lees meer


 


Met de auto naar de basisschool

MET DE AUTO NAAR DE BASISSCHOOL... OF TOCH MAAR NIET?


25 augustus 2015

De scholen zijn weer begonnen. Jaarlijks belanden er 600 kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar in het ziekenhuis na een verkeersongeval, waarvan 35 zelfs overlijden (1). Dit zorgt ervoor dat ouders voor een moeilijke keuze staan: breng ik mijn kind naar school of kan het zelfstandig gaan? Helaas kiest een steeds grotere groep ouders ervoor om hun kinderen met de auto naar school te brengen. Onbewust vergroten ze hiermee de verkeersonveiligheid, zowel op de korte als lange termijn.

Lees meer


 


Wateroverlast

ONDERWERELD’ EN ‘BOVENWERELD’, SLA HANDEN INEEN VOOR DROGE VOETEN!


21 september 2015

De afgelopen weken trokken zeer zware buien ons land binnen, met als gevolg straten die blank staan, ondergelopen woningen en een miljoenenschade. ‘De riolering is niet op orde!' wordt er geroepen. Onterecht, want vooral de inrichting van de openbare ruimte draagt vaak in belangrijke mate bij aan de problemen die ontstaan bij hevige buien. Ik pleit ervoor dat de ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ samen aan de slag gaan om natte voeten in Nederland te voorkomen.

Lees meer


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.