Columns

De laatste decennia ontwikkelt kennis zich steeds sneller. Daarom is het soms lastig om van alle ontwikkelingen in uw vakgebied op de hoogte te blijven. Maar u wilt uw werk natuurlijk zo goed mogelijk doen. Onze experts zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen hun kennis en hun inzichten graag met u. Zodat u de juiste keuzes kunt maken. Onze medewerkers schrijven regelmatig columns over actuele onderwerpen die spelen in de maatschappij. Hieronder vindt u onze laatste columns.

Ga voor échte duurzame gebiedsontwikkeling: Neem circulariteit als uitgangspunt

Mieke Gooren en Marieke Koomen, 9 december 2020

Een groene specht is naarstig haar nestholte aan het uithakken. De oude boom die ze heeft gekozen staat in een rij met forse eiken. Ooit was deze bomenrij onderdeel van een stelsel van houtwallen en een oude beekloop. Deze markeerden op natuurlijke wijze de begrenzing tussen kleine boerenakkers. Tegenwoordig vormt de bomenrij een welkome onderbreking in het eentonige productielandschap. Een echo uit het verleden. En blijkbaar ook een geschikte plek om een nest te bouwen.

Lees de column


Maak je eigen digitale schatkaart

Sofi Johansson, 16 november 2020

Als je door onbekende gebieden reist, is een kaart die je de route naar het eindpunt van je reis wijst zeer waardevol. Maar wat als er nog geen kaart is van het gebied waar je naartoe wilt? Zoals van het uitgestrekte en gevarieerde landschap van digitalisering. Op dit moment één van de sterkste veranderingskrachten wereldwijd. Iedereen heeft er mee te maken en heeft een ander doel. Dat maakt het interessant voor mij. Ik denk dat we ons in een tijd bevinden waarin je, je eigen digitale schatkaart moet schetsen.

Lees de column


Woningbouw versnellen in tijden van vertraging

Max Visser, 14 september 2020

De aanpassing van de maximum snelheid van 130 naar 100 kilometer per uur op de Nederlandse snelwegen moest nieuwe ‘stikstofruimte’ opleveren voor de woningbouw. Dat dit werkt, blijkt wel uit het feit dat provincie Noord-Holland eind juli kon aankondigen dat er 4.503 nieuwe woningen mogelijk zijn gemaakt met de snelheidsverlaging. Maatregelen als het stikstofregistratiesysteem bieden meer voordelen, vindt Max Visser, adviseur gebiedsontwikkeling bij Sweco, die nauw betrokken was bij de aanvragen voor de nieuwe woningen in Noord-Holland. ‘We zien nu dat er ook een extra stimulans is voor het verschonen van de bouwsector’.

Lees de column


'Analyse van reizigersstromen geeft ons ruimte in de stad'

Daniëlle de Bruin en Sjouke Wieringa - 7 september 2020

De openbare ruimte is niet overal ingericht om aan de 1,5 meter regel te voldoen. Vooral op drukke mobiliteitshubs in de stad zoals stations, parkeergarages en busplatforms, is het lastig om goed afstand te houden. En we willen niet dat reizigers massaal overstappen op de auto. “Om deze knooppunten op de lange termijn op de juiste manier in te richten, heb je meer inzicht nodig in de voetgangersbewegingen”, stellen mobiliteitsexpert Daniëlle de Bruin en verkeersmodelleur Sjouke Wieringa. Uit dit inzicht vloeien duurzame maatregelen voort zodat we de huidige kortetermijnoplossingen zoals pijlen en bordjes kunnen vervangen door robuustere aanpassingen. Met een goede inzet van data en modellen kun je reizigersstromen beheersen en sturen, en gebieden toekomstbestendig inrichten oftewel ruimte creëren in de stad.

Lees de column


Verkeersveiligheid: zo krijg je waar voor je geld

Hans Drolenga - 10 augustus 2020

Na de vakantie zou ik mijn kinderen vaker op de fiets naar school willen brengen. Echter, ‘s ochtends als ik dan weer over die gevaarlijke weg rijd, waar we als fietsers op de rijbaan mengen met auto’s en bussen, dan sneuvelt mijn goede voornemen snel. Je kunt bijna wachten totdat er een ongeval gebeurt. Ik sta daarom ook vierkant achter de ambitie van het Rijk om toe te werken naar nul verkeersslachtoffers in 2050 en ben blij dat de overheid er geld voor uit trekt. Het is te weinig, maar juist daarom pleit ik voor een betere en efficiëntere toekenning op basis van een landelijke risicoafweging zodat je het meeste waar krijgt voor je geld.

Lees de column


Waar blijft die circulaire uitvraag?

Richard Koops - 1 juli 2020

Als we een versnelling willen aanbrengen in circulair bouwen, dan moeten opdrachtgevers een andere vraag gaan stellen én veel meer gaan samenwerken. Een rondgang langs verschillende overheden en marktpartijen laat zien dat het ontbreken van duidelijke kaders, richtlijnen en ambities op dit moment verlammend werkt om circulair bouwen een stap verder te brengen

Lees de column


Alleen groen is niet genoeg

Gijs Meijer - 11 juni 2020

De stad van de toekomst is groen. Dit is ook de boodschap die Tim van Hattem van de WUR ons bracht tijdens het Urban Insight College op 2 juni. Hierin zette hij het spraakmakende rapport van de WUR NL2120 uiteen. Een toekomstvisie die laat zien hoe groen Nederland kan worden als we landschap, natuur en natuurlijke processen als basis nemen. Geen doembeeld maar een groenbeeld. Ik ben dan ook blij om te merken dat steeds meer gemeenten en bedrijven inzetten op vergroening. Echter, ik zie op veel plekken dat het aangelegde groen niet van meerwaarde zal zijn voor de biodiversiteit. Een gemiste kans!

Lees de column


Omgaan met de terugkeer van een ongewenste inwoner

6 mei 2020

Het coronavirus gaat invloed hebben op onze manier van stadsplanning. “Inzichten op het gebied van hygiëne en volksgezondheid hebben altijd al een grote invloed gehad op stedenbouw en architectuur”, aldus architect Bas Horsting en planoloog Lisette van der Kolk. Dus gaan we nu door met het verdichten van stedelijk gebied, het mengen van functies en het streven naar maximale (internationale) bereikbaarheid? Of slaan we een andere weg in met wellicht zelfs nieuwe wet- en regelgeving? Het antwoord zal nog op zich moeten wachten, maar vanuit historisch perspectief verwachten Bas en Lisette radicale concepten die een blijvende invloed gaan hebben op het stedenbouwkundig en architectonisch debat. Veerkracht en aanpassingsvermogen zien zij hierbij als hét fundament.

Lees de column


Nieuwe Greendeal nodig om CO₂ in elk project verder te reduceren

3 april 2020

Op de vooravond van het aflopen van de Greendeal Duurzaam GWW 2.0, die branchebreed afgelopen 3 jaar tot doel had duurzaamheid ‘business as usual’ te laten zijn in 2020, pleit Sweco voor een Greendeal 3.0. Afspraken zijn nodig over het meten en reduceren van CO₂ in elk project. “De vrijblijvendheid moet eraf”, aldus Jasper Drost. “Maak de kosten van CO₂ al in de verkenningsfase inzichtelijk en formuleer concrete doelstellingen”. Hoe? Dit valt te lezen in het deze week internationaal door Sweco uitgebrachte report ‘Carbon cost in Infrastructure’.

Lees de column


Honderden eiken klaar voor de zomer

Samen met een hovenier en mijn collega Mark Grutters heb ik 100 mezenkasten opgehangen aan de eiken naast ons kantoor in De Bilt. Waarom? We hadden vorig jaar veel last van eikenprocessierupsen. Mooie natuurlijke actie, maar wat naar mijn mening echt helpt om dit soort plagen te voorkomen, is zorgen dat de biodiversiteit op peil is in een gebied door veel meer natuurinclusief te ontwerpen en te bouwen.

Lees de column


Emissievrije oplossingen verplichten in aanbestedeningen geen goed idee

4 maart 2020

Diesel en bouwplaatsen zijn geen gelukkige combinatie. Afgelopen weekend berichtte Het Financieele Dagblad over de vervuilende stikstofuitstoot van graafmachines, shovels en hijskranen op de bouwplaatsen. Er ligt een noodzaak te gaan vergroenen. In praktijk is dat nog niet zo eenvoudig. Natuurlijk kan de motor uit wanneer deze niet gebruikt wordt, of kun je ook via elektriciteit aangedreven motoren gaan werken. Of misschien wel stikstof opvangen via een slimme installatie.

Lees de column


Blockchain gaat het werk van de ingenieur ingrijpend veranderen

4 december 2019

Mensen met wie ik over blockchain spreek, zijn onder te verdelen in twee categorieën: in de eerste categorie zitten mensen die het interessant vinden en de technologie erachter begrijpen. De tweede categorie bestaat uit mensen die het direct associëren met bitcoins. Je ziet eerst hun gezichten betrekken en daarna zie je ze denken: moeten ingenieurs nou wel bezig zijn met dat soort zaken? Aha, denk ik zelf dan, weer iemand die de ogen geopend moet worden. Want ik ben ervan overtuigd dat blockchain de ingenieurswereld op een positieve manier gaat veranderen, dat ingenieurs door de nieuwe mogelijkheden slim toe te passen hun klanten beter van dienst kunnen zijn en dat hun werk er ook nog eens interessanter door wordt.

Lees de column


Waar blijven de onderzoeken naar droogterisico's?

25 november 2019

Gemeenten zijn nog onvoldoende bezig om de risico’s op droogteschade in beeld te brengen. Als we preventieve maatregelen willen, nemen tegen de toenemende droogte, moeten ze nu aan de slag met een preventief droogte risico onderzoek, bepleit Alex Hekman, Business Director Water bij Sweco.

Lees de column


Van Regionale Energiestrategie naar transitievisie warmte en uitvoerbare plannen op wijkniveau

28 oktober 2019

De 30 landelijke regio’s, zijn druk bezig met het opstellen van de Regionale Energie Strategie. Hoe komen zij vervolgens naar realistische en haalbare plannen op wijkniveau? Continue uitwerking op de belangrijkste onderdelen, stakeholdermanagement en expertise met een integrale blik zijn onmisbaar, stelt Tim Mooiman, adviseur Duurzame Energie en Financiën bij Sweco.

Lees de column


De grenzen aan verduurzaming, die hebben we bijna bereikt

28 oktober 2019

“Goedemiddag, Enexis klantenservice grootzakelijk hoe kan ik u helpen?” Het was mijn vijfde gesprek met de netbeheerder. Of we alstublieft de elektra aansluiting mogen gebruiken om duurzame energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Wel zo prettig, aangezien we op het dak van het gebouw een trits aan zonnepanelen hadden laten plaatsen. En belangrijk, het merendeel van de opgewekte energie wordt niet direct opgenomen door het gebouw. Daarover later meer. Maar ik merkte dat de netbeheerder nog niet helemaal klaar was voor mijn vraag. Ook dit telefoontje rondden we af met: ‘ik bel u hierover terug’.

Lees de column


Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen

7 oktober 2019

Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe gaat ons mobiliteitsgedrag veranderen? En hoe zit het met de euro’s die we voor die zelfrijdende auto moeten betalen? Er gaat geen congres of borrel voorbij waarbij ik niet één van deze vragen krijg. Telkens spreek ik na zo’n gesprek nog na met iemand die ervan overtuigd is dat hij nooit zo’n zelfrijdende auto zal willen gebruiken. Zelf autorijden is immers veel te leuk om zomaar uit handen te geven… Mijn reactie is vervolgens: “Daar zul je dan wel de portemonnee voor moeten trekken”.

Lees de column


Energielabels - Hoe zat het ook alweer?

1 oktober 2019

Sweco bracht de energie labels van de vijftien grootste gemeenten van Nederland in kaart. Hoe zat het ook alweer met deze energie labels en hoe kunnen ze worden ingezet als sturingsinstrument voor beleidsmakers?

Lees de column


Een energielabelsprong in gebouwen - Hoe dan?

30 september 2019

Op 26 september publiceerde Sweco een analyse naar de energielabels in de vijftien grootste gemeenten van Nederland. Met uitzondering van gemeente Almere, heeft in alle gemeenten nog niet de helft van de gebouwenvoorraad het energielabel B of hoger. Hoe kun je ervoor zorgen dat het energielabel van een gebouw daadwerkelijk verbetert?

Lees de column


Duurzaam bouwen op postzegel Nederland

20 september 2019

Snel binnenstedelijk bouwen mét aandacht voor de omgeving vraagt om scherpe randvoorwaarden. Volgens Fieke van Leest, planoloog en programmamanager kennisprogramma Urban Insight bij ingenieursadviesbureau Sweco, moet het kabinet eerst investeren in scherpe randvoorwaarden voor een goede leef kwaliteit, voordat de concrete bouwplannen worden gemaakt.

Lees de column


Gevaren uit alle hoeken voor ons drinkwater

18 september 2019

Drinkwaterbedrijven luiden de noodklok. De drinkwaterbronnen, zowel grondwater als oppervlaktewater, raken steeds meer vervuild waardoor de zuiveringsinspanning tot drinkwater steeds lastiger wordt en daarmee ook duurder.

Lees de column


Hoe krijgen gemeenten en scholen kinderen op de fiets naar school?

6 september 2019

Het is begin september en de spandoeken hangen weer op straat en vertellen weggebruikers dat de scholen weer begonnen zijn. Want de verkeersveiligheid van onze kinderen is belangrijk. Toch zijn er vele factoren die de vervoerskeuze naar de basisschool beïnvloeden, en verkeersveiligheid is er één van. Hoe kan deze keuze beïnvloed worden en wat kunnen gemeentes, scholen en ouders zelf doen?

Lees de column


Klimaatneutraal op de m²: 5 tips om je tuin te verduurzamen

22 augustus 2019

Iedereen kan een stukje bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Het is supergaaf om op die paar vierkante meter van je tuin te zoeken naar de juiste oplossingen. Voor mij als duurzaamheidsadviseur bij Sweco was het vanzelfsprekend dat de inrichting van mijn tuin duurzaam zou worden met alle uitdagingen van dien. Echter ik wilde er geen bonte verzameling van innovaties dus ging op zoek naar eenvoudige, praktische en effectieve oplossingen.

Lees de column


Stikstofproblematiek: Hoe verder na het PAS?

13 augustus 2019

Plots zijn al die bouwprojecten onzeker. De gevolgen van de ‘stikstofuitspraak’ van Raad van State van 29 mei jl. zijn enorm. Huizen, bedrijfsterreinen, wegen: komen ze er nog? De kranten staan er vol mee. Nederland realiseert zich dat we een serieus stikstofprobleem hebben. Het Rijk, provincies, gemeentes, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars maken zich grote zorgen over de doorgang van hun projecten.

Lees de column


5 tips als je met de elektrische auto op vakantie gaat

24 juli 2019

Waar het voor een paar jaren geleden nog een avontuur was om met een elektrische auto op vakantie te gaan, is het nu een kwestie van slim plannen; stress is absoluut niet meer nodig. Althans, dat hangt er een beetje van af met welke elektrische auto je rijdt en waar je naartoe gaat.

Lees de column


Opnieuw mooie cijfers voor Sweco; waarom gaat het zo goed?

16 juli 2019

‘Tja, de markt trekt ook wel lekker aan hè, Grüter!’ Deze reactie krijg ik vaak op onze flink gestegen winstmarges en de omzetgroei de afgelopen paar jaar. Ook vandaag hoorde ik dit weer, in reactie op de halfjaarcijfers 2019. De vandaag gepresenteerde financiële resultaten laten zien dat we wederom onze operationele marge hebben verbeterd en omzetstijging hebben gerealiseerd. Het was het beste halfjaar van Sweco Nederland ooit.

Lees de column


Samen successen vieren met de Sweco Awards

28 juni 2019

Dit jaar reiken we bij Sweco voor het eerst Awards uit aan onze eigen medewerkers. Hiermee willen we mooie projecten en collega’s in het zonnetje willen zetten. Emma Penn-de Kleer is Learning & Development Adviseur bij Sweco Nederland en verantwoordelijk voor het Sweco Awards programma. In deze column legt ze uit hoe het programma is ontstaan en waarom Sweco het zo belangrijk vindt om samen successen te vieren.

Lees de column


Waarom regels niet leiden tot een beter veiligheidsbewustzijn

21 juni 2019

In veiligheidsland gelden nogal wat regels. Sommige lijken zelfs tot symbool verheven als indicatie voor het veiligheidsbewustzijn van een organisatie. Denk aan achteruit inparkeren of verplicht de hand aan de leuning houden bij het traplopen. Maar regels leiden niet automatisch tot gedragsverandering, terwijl het daar uiteindelijk wel om gaat.

Lees de column


Een wereld te winnen voor de werkgeversaanpak

17 mei 2019

Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan het reduceren van CO2. De werkgeversaanpak is er eentje van. Danielle de Bruin, expert Duurzame mobiliteit, vertelt hoe je met een werkgeversaanpak op regionaal niveau knelpunten aanpakt op gebied van duurzame mobiliteit.

Lees de column


Nederland kan zo duurzaam zijn als Costa Rica, als het maar wil

27 maart 2019

Nederland is nog zoekende naar de juiste strategie om de klimaatdoelstellingen van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te behalen. Toch zijn er landen die deze doelstellingen qua resultaat al ruimschoots voorbij zijn. Een voorbeeld van zo'n land is Costa Rica.

Wat kunnen wij hier van leren, en is Nederland ook in staat om zo goed te presteren? Johan Seuren, senior consultant duurzame energie, maakt de vergelijking in zijn column. 

Lees de column


ENERGIETRANSITIE IS EEN FLINKE PUZZEL

6 november 2018

Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat ik er voor het eerst kwam. Het huis uit 1984 dat mijn vrouw en ik nu ons huis mogen noemen. Lekker ruim, mooie tuin en in de wijk waar ik als kind woonde. Hoe leuk is dat? Het voelt toch een beetje als thuis komen.

Enig minpunt: qua energiegebruik waren er nog wel wat te stappen te maken, om het voorzichtig uit te drukken. Een mooie uitdaging: hoe aan de slag te gaan met een beperkt budget, terwijl we ook nog andere wensen hadden. Wij hebben gekozen voor een pragmatische aanpak. Niet alles tegelijk, maar stap voor stap. Te beginnen met die onderdelen die we toch al moesten of wilden aanpakken. 

Lees meer


HOLLANDSE DEGELIJKHEID ZIT CIRCULAIRE TOEKOMST IN DE WEG

10 oktober 2018

Nederland heeft een behoorlijke circulaire ambitie, tegelijkertijd zit onze degelijkheid in infrastructuur de stap naar een circulaire wereld in de weg. Hoe voorkomen we dat we onszelf de komende jaren opzadelen met het erfgoed dat we nu creëren? En zorgen dat gedane investeringen hun waarde blijven houden en we flexibel mee blijven bewegen?

Lees meer


DELEN VAN VASTGOED VERRIJKT DE SAMENLEVING

1 juni 2018

Dineren in bedrijfskantines. Met de sportvereniging overleggen in een vergaderruimte van een groot bedrijf in de buurt. Een verre stip op de horizon of op korte termijn kansrijk? Nu al kansrijk, stelt Sweco-expert Wim van der Heide in zijn column in het kader van de Dag van de Bouw. Delen van vastgoed verrijkt de samenleving. Het is de vermenigvuldiging van kansen. Laat u door deze column verrassen. Denk mee en misschien ervaart u zelf op korte termijn ook al dat delen heel veel oplevert. .

Lees meer


MET EEN SLECHTE BASIS GEEN TOEKOMSTBESTENDIGE STAD

MET EEN SLECHTE BASIS GEEN TOEKOMSTBESTENDIGE STAD


13 december 2017

Bovenstaande titel is een oude en nog steeds geldende wijsheid. Het is echter ook een wijsheid waar tegenwoordig nog te weinig rekening mee gehouden wordt. Het valt me op dat er vaak scherp gekeken wordt naar bovengrondse planontwikkelingen, maar dat er tegelijkertijd nauwelijks aandacht is voor het effect op de ondergrond. Eén ding is zeker: als we doorgaan met de huidige aanpak, ontstaan er grote problemen in de ondergrond. Sterker nog, we zien steeds meer calamiteiten ontstaan, gerelateerd aan de ondergrond. Denk hierbij aan uitdovende WKO-systemen door toepassing van waterglas of sterk verhoogde bouwkosten door te laat ondergrondse functies mee te nemen in het ontwerp. Vaak zijn deze problemen gemakkelijk te voorkomen. Het is hard nodig om een brug slaan tussen bovengrond en ondergrond, want alleen dan kunnen we een stad echt toekomstbestendig maken.

Lees meer


Parkeergarage Bos en Lommer

IS DE ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE IN UW GEMEENTE TOEKOMSTBESTENDIG?


6 oktober 2017

Ik zit vaak met gemeenten en parkeereigenaren aan tafel om te praten over de veiligheid van parkeergarages. Bodem en constructie zijn vaak de onderwerpen die voorbij komen. Maar denk ook aan de verkeersbelasting bij pleinen boven ondergrondse parkeergarages. Wat ik merk is dat de kennis over normen en richtlijnen hierover, niet altijd aanwezig is. Het belang van een veilige omgeving is groot aangezien deze vaak worden gebruikt als aanvalsroute voor hulpdiensten, aanrijdroute voor bevoorrading van winkels of organisatie van grote evenementen. Soms worden pleinen over een aantal jaren anders gebruikt dan nu. Zijn dit elementen waar rekening is gehouden met de bouw?

Lees meer


 

Bord Te Huur

MIDDELDURE HUUR VRAAGT OM INNOVATIE IN PLAATS VAN REGULATIE8 augustus 2017

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 behoren alweer een aantal maanden tot het verleden en de verkiezingsuitslag heeft gezorgd voor een grote complexiteit bij het vormen van een nieuwe regering. Ook al was het brengen van verlichting op de Nederlandse huurwoningmarkt geen groot thema ten tijde van de verkiezingsstrijd, inmiddels is de maatschappelijke roep om daadkrachtig politiek optreden groter dan ooit. De betrokken partijen willen wel, maar kunnen niet goed doorpakken, zo lijkt het. Wij pleiten in dit kader voor méér innovatief handelen. Dit levert meer op dan nadruk blijven leggen op politiek optreden.

Lees meer


 

Bodemenergie in Nederland: hoe blijven wij wereldleider?

BODEMENERGIE IN NEDERLAND: HOE BLIJVEN WIJ WERELDLEIDER?8 mei 2017

De Nederlandse bodem is uitstekend geschikt voor toepassing van bodemenergie. De laatste 20 jaar heeft bodemenergie een spectaculaire doorbraak gemaakt in Nederland. Ons land is zelfs wereldleider op het gebied van warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem. Helaas is de groei van WKO in de laatste jaren afgevlakt en blijft het energiebesparingspotentieel van de ondergrond onbenut. Efficiënter gebruik van de bodem voor energieopslag biedt kansen voor kostenbesparing en CO2-besparing, maar vereist een brede inspanning en betere samenwerking van alle betrokken partijen: eigenaren, ontwerpers, bouwers en overheid.

Lees meer


 

Bodemdaling

HOUD BIJ BODEMDALING REKENING MET DE KOSTEN VOOR DE LANGE TERMIJN19 december 2016

‘Bodemdaling leidt tot hoge kosten.’ Met deze kop gaf het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs een duidelijk signaal. Volgens de overheidsinstantie zorgt de bodemdaling ervoor dat we tot 2050 maar liefst 5,2 miljard euro moeten uitgeven aan maatregelen om schade aan onder andere wegen kabels en leidingen te repareren en te voorkomen. Gemeenten en waterschappen staan voor de uitdaging om deze infrastructuur in stand te houden. Maar bij bestrijding van de problemen kiest men vaak voor oplossingen voor de korte termijn. Dit terwijl het op de lange termijn juist aanzienlijk goedkoper kan zijn als men rekening houdt met de gehele levenscyclus.

Lees meer


 

Speed pedelec

VIJF VOOR TWAALF VOOR DE SPEED PEDELEC4 oktober 2016

De speed pedelec, de e-bike die tot 45 kilometer per uur kan, was de afgelopen tijd vaak onderwerp van discussie. De discussie is mede aangewakkerd door het besluit van de minister om speed pedelecs per 1 januari 2017 aan te merken als bromfietsers. Dat houdt in dat ze op de meeste wegen binnen de bebouwde kom voortaan op de rijbaan moeten rijden. Het aantal argumenten om dit niet te doen begint zich echter op te stapelen.

Lees meer


 


Wateroverlast

DE STRAAT IS DE SLEUTEL TOT AANPASSING AAN EEN WARMER KLIMAAT


14 juni 2016

Hoge temperaturen, hevige regenval en extreem droge periodes; de laatste jaren zijn veel weerrecords gebroken. Ook de afgelopen weken zagen we dat de klimaatverandering zorgt voor zeer zware buien die veel overlast veroorzaken in steden en dorpen. De oplossing ligt op straatniveau. Gemeenten, maak alle straten klimaatadaptief en zorg ervoor dat bewoners blij worden van de straat waarin ze wonen. Bouw samen met bewoners klimaatadaptieve straten!

Lees meer


 


Zak maar lekker door

ZAK MAAR LEKKER DOOR25 maart 2016

“Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost’’, sprak Alexander Rinnooy vorig jaar uit. Dat was het eerste waar ik aan dacht toen ik mijn buurman Henk voor de zoveelste keer zag zweten tijdens het ophogen van zijn verzakte tuin. Niet dat mijn buurman dom is, integendeel! Ik vraag mij alleen af waarom we die veenbodemdaling niet eens anders aanpakken.

Lees meer


 


Zonnepanelen

HEEFT U UW ENERGIESINTERKLAASCADEAU AL BIJ DE OVERHEID AFGELEVERD?


3 december 2015

Nederland is door de Europese Unie al twee keer in gebreke gesteld omdat ze haar energiedoelstellingen niet haalde. Een concrete verbeterstap is nu gezet door de invoering van de Europese Efficiency Directive (EED) in juli dit jaar. De EED houdt in dat op 5 december 2015 grotere organisaties een energieaudit moeten hebben laten uitvoeren. Als u zelf aan het stuur wilt blijven in plaats van deze audits te ondergaan, dan is dit hét moment om te starten met energiemanagement in uw orga-nisatie.

Lees meer


 


Met de auto naar de basisschool

MET DE AUTO NAAR DE BASISSCHOOL... OF TOCH MAAR NIET?


25 augustus 2015

De scholen zijn weer begonnen. Jaarlijks belanden er 600 kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar in het ziekenhuis na een verkeersongeval, waarvan 35 zelfs overlijden (1). Dit zorgt ervoor dat ouders voor een moeilijke keuze staan: breng ik mijn kind naar school of kan het zelfstandig gaan? Helaas kiest een steeds grotere groep ouders ervoor om hun kinderen met de auto naar school te brengen. Onbewust vergroten ze hiermee de verkeersonveiligheid, zowel op de korte als lange termijn.

Lees meer


 


Wateroverlast

ONDERWERELD’ EN ‘BOVENWERELD’, SLA HANDEN INEEN VOOR DROGE VOETEN!


21 september 2015

De afgelopen weken trokken zeer zware buien ons land binnen, met als gevolg straten die blank staan, ondergelopen woningen en een miljoenenschade. ‘De riolering is niet op orde!' wordt er geroepen. Onterecht, want vooral de inrichting van de openbare ruimte draagt vaak in belangrijke mate bij aan de problemen die ontstaan bij hevige buien. Ik pleit ervoor dat de ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ samen aan de slag gaan om natte voeten in Nederland te voorkomen.

Lees meer