0 van 0 resultaten voor ""

Drie keer energietransitie dichtbij

Energiecrisis lokaal oplossen

De energiecrisis doet ons meer dan ooit beseffen dat lokaal opgewekte energie misschien wel hét perspectief van de toekomst is. Een oplossing ligt soms dichterbij dan je denkt. Sweco denkt groots als dat nodig is en houdt het klein als dát meer oplevert. Hieronder vind je drie voorbeelden van energietransitie dichtbij.

Warmte uit papier

Al vanaf de 17e eeuw vormen Loenen, Eerbeek en Laag Soeren het centrum van de Nederlandse papierindustrie. Uit Sweco’s onderzoek blijkt dat het haalbaar is om met restwarmte van deze papierfabrieken honderden omliggende huizen en bedrijven te verwarmen. “Met een goed onderbouwde businesscase voor dit nieuwe warmtenet hebben we met verschillende scenario’s inzicht gegeven in de energielasten voor de eindgebruikers en vastgoedeigenaren. Ook de benodigde investeringen en exploitatiemogelijkheden door de warmteaanbieder brachten we in kaart. Op dit moment stellen we een projectplan en procesaanpak op om tot realisatie te komen. Zo maken we de weg vrij voor meer duurzame lokale en warmtenetten” aldus Joost Muusze, senior adviseur duurzame energie.  

Meer weten over dit project? Zie portfoliopagina ‘Papierfabrieken helpen woningen van het gas af’ 

Papierfabriek energietransitie dichtbij
Solar Parking Middelburg - energietransitie dichtbij

Parkeren in de zon

“Wij kunnen uitrekenen voor welke parkeerterreinen het de moeite waard is om er zonnepanelen boven op te leggen.” vertelt Raoul Weegink, adviseur duurzame energie. “Op het parkeerterrein van het bedrijf Agilent Technologies in Middelburg staat inmiddels een spiksplinternieuwe solar carport met twaalf laadpalen. Alle opgewekte elektriciteit wordt op de locatie gebruikt. De verwachte elektriciteitsopbrengst is 100 MWh per jaar, ofwel het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 36 huishoudens. De buitenruimte wordt benut voor zowel parkeren, energieopwekking als het opladen van elektrische auto’s. Daarnaast kunnen medewerkers en bezoekers van het bedrijf hun auto droog en in de schaduw parkeren.”  

Meer weten over zonne-energie? Lees ook het artikel ‘Data als versneller van de energietransitie’. 

Warmte uit de buurt

In Ridderkerk zal de woonwijk Bolnes in 2030 als eerste van het gas af zijn volgens de plannen van de gemeente. Mirjam Pronk, adviseur warmtetransitie, helpt de gemeente hierbij: “Het plan is om deze wijk aan te sluiten op een lokaal en collectief warmtenet. We onderzoeken nu waar de warmte vandaan komt die dit net gaat voeden. Aquathermie lijkt een goede kans te hebben, maar we vergelijken dit goed de restwarmte van de industrie uit de Rotterdamse haven of individuele opties als luchtwarmtepompen. Per scenario brengen we in kaart wat de financiële en planmatige gevolgen zijn. We gaan in ieder geval voor warmte uit de buurt.” 

Zonder collectief warmtenet van het gas af? Lees hoe gemeente Dronten dit aanpakt

Warmtenet Bolnes Ridderkerk energietransitie dichtbij

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. We delen graag een stukje toekomst met je.