Smart Mobility voor een leefbare stad en minder CO2-uitstoot

Minder CO2-uitstoot, fijnstof en geluidsoverlast. Groenere wijken en een plek waar je je gemakkelijk verplaatst van A naar B. Stuk voor stuk zaken die bepalend zijn voor de leefbaarheid van stad of gemeente. Maar waar moet je beginnen? Met Smart Mobility-oplossingen kun je vandaag al starten. Smart Traffic is een voorbeeld van zo’n oplossing. Hiermee kun je verkeerslichten slim aansturen. En dat levert weer een belangrijke bijdrage aan het reduceren van CO2 en een leefbare stad.

Dit is Smart Traffic

Software om verkeerslichten slim aan te sturen

Voorspellend vermogen met een gunstig effect op de leefbaarheid in gemeentes en steden

Onder de streep geld besparen

Aangestuurd vanuit de cloud

Aan te passen naar het beleid en de wensen van de gemeente

Toekomstbestendig en bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen

Duurzame mobiliteit

Stel dat die lange wachtrijen voor rode verkeerslichten er niet zouden zijn. Dat auto’s, fietsers en voetgangers soepel langs elkaar heen bewegen. De stad wordt groener en veiliger. En gezonder, want minder CO2-uitstoot en fijnstof betekent schonere lucht. Het vergroten van de leefbaarheid staat bij veel gemeentes hoog op de agenda.

Maar waar begin je in een omgeving die juist steeds drukker wordt? Sweco heeft Smart Traffic ontwikkeld: een voorspellend, realtime verkeersmodel dat ‘slimme mobiliteit’ in de praktijk brengt. Als het verkeer goed doorstroomt, daalt de CO2-uitstoot en dat komt de leefbaarheid direct ten goede.

Smart mobility in Helmond

Helmond is een van de steden waar Smart Traffic zijn succes heeft bewezen. Resultaat: 22 procent minder wachttijd voor auto’s en 20 procent minder CO2-uitstoot. De percentages verschillen per verkeerssituatie. We kunnen ze meten door gebruik te maken van een simulatiemodel. Daardoor krijg je een goed beeld hoe het verkeer doorstroomt met de inzet van Smart Traffic. Elke stad of gemeente is gebaat bij duurzame oplossingen voor een leefbare stad. Geen extra asfalt, maar slimme inzet van technologie. Dat levert een gezonde, groene en veilige gemeente op!

Met Smart Traffic heb je software in handen om het verkeer in jouw stad of gemeente te optimaliseren. Met deze oplossing kun je vandaag al starten!

Betere doorstroming in het verkeer

Waarom staat iedereen stil? Waarom duurt het zo lang voor ik groen licht krijg? Gedachten die bij elke verkeersdeelnemer weleens opkomen. Het komt doordat verkeerslichten vaak slecht werken.

Met Smart Traffic worden verkeerslichten veel slimmer aangestuurd, doordat informatie van weggebruikers beschikbaar is via apps. Smart Traffic maakt gebruikt van deze data. Ook camerabeelden en meetpunten in de weg gebruikt Smart Traffic om verkeerslichten aan te sturen. Ze springen dus op rood en groen, afhankelijk van de verkeerssituatie op dat moment. Zo wordt de wachttijd op een kruispunt geminimaliseerd.

Lees meer

Erkende expertise

Terwijl Smart Traffic op diverse locaties wordt geïmplementeerd, blijft het team bezig met het doorontwikkelen van de software. Zowel voor de korte als de lange termijn. Zo bereiden we de software voor op de zelfrijdende auto.

iSPaT voor de zelfrijdende auto

Dat doen we met ons iSPaT(individual SPace and Time)-concept, waarmee een voertuig een tijdslot krijgt om over te steken. De automobilist kan daardoor zijn snelheid tijdig aanpassen. En de zelfrijdende auto, die staat in de toekomst misschien wel nooit meer stil voor rood licht. Wil je je als gemeente voorbereiden op de zelfrijdende auto? Met Smart Traffic ben je klaar voor de toekomst!

/siteassets/carriere/organisatie-480x270px.jpg

 

/siteassets/carriere/carriere-454x254px.jpg

Sweco partner in Talking Traffic

Het verbeteren van bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Welke gemeente is er niet mee bezig? Vijftien partijen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken daarom samen aan oplossingen. Die oplossing zit in het realtime uitwisselen van data uit apps, gps en verkeerssystemen. Ook Sweco is met Smart Traffic onderdeel van Talking Traffic.

 

Sweco winnaar Cobouw Innovatieprijs

In januari 2019 ontving Sweco met Smart Traffic de Cobouw Innovatieprijs tijdens de Infratech. Een mooie erkenning van vakgenoten. Volgens de jury laat de oplossing zien dat big data wegbeheerders en gebruikers echt ten dienst kan zijn.

/siteassets/carriere/organisatie-480x270px.jpg

 

/siteassets/carriere/carriere-454x254px.jpg

Wil jij weten wat we voor jouw gemeente kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op. We denken mee, kijken vooruit en maken samen een plan hoe we Smart Traffic voor jouw situatie kunnen inzetten. Op basis van het plan gaan we tot uitvoering over.

 

Altijd up-to-date over slimme mobiliteit

De ontwikkelingen rondom slimme mobiliteit gaan snel. In onze nieuwsbrief Urban Move brengen we eens per kwartaal een stukje toekomst naar je toe. We delen hierin onze kennis en inzichten rondom duurzame en slimme mobiliteit.

Aanmelden

Wij gaan graag met je in gesprek