0 van 0 resultaten voor ""

Dilemma in de Delta: knopen en verbinden

De Nederlandse infrastructuur piept en kraakt. Havens en luchthavens gecombineerd met onze strategische ligging in West-Europa en de van oudsher ijzersterke (digitale) verbindingen maken van ons land het centrale punt waar alles samenkomt: mensen, spullen en data. Hoe ga je dan om met schaarse ruimte en schaarse middelen? Als klimaat, zeespiegelstijging, energieprijzen, stikstof en woningentekorten je ruimtegebruik onder druk zetten: welke keuzes maak je dan? Wij weten hoe je oude knopen ontrafelt om met nieuwe knopen stromen te verbinden. Om onze visie kracht bij te zetten delen we hieronder verhalen, projecten en een whitepaper over Nederlandse knopen en verbindingen. 

Knopen en verbinden

Knopen en verbinden

Nederland is een doorvoerland. Meesters in het leggen van knopen. Maar als knopen kluwen worden rijst de vraag: kan een klein land als het onze daar nog wel groot in zijn? Tijd om met nieuwe kennis, techniek en goed doordachte keuzes oude knopen overbodig te maken. Wij geven lucht aan dichtgelopen aders en bieden mensen, spullen en data de ruimte die ze nodig hebben.

Whitepaper Waterinfrastructuur: behouden, vervangen of veranderen?

De druk op de Nederlandse waterinfrastructuur in beeld

Extreme neerslag, droogte en zeespiegelstijging zetten ook druk op het verkeer in onze vaarwegen. De groei van het transport over water, de impact op CO2 emissies van de scheepvaart en de positie van de Nederlandse havens verhogen deze druk nog eens meer. Het huidige systeem loopt tegen grenzen op, met onaanvaardbare risico’s op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid tot gevolg.

Urban Insight College: Ruimte voor de rivieren en de lessen voor de infrastructurele vervangingsopgave

Tijdens het Urban Insight Academy college afgelopen woensdag 30 november zoomden we samen met waterwereld expert ir. Ingwer de Boer in op het Rijkswaterstaat programma Ruimte voor de Rivieren. Leven en bouwen in de delta leidt tot problemen en creatieve oplossingen. Het draait om scherpe afwegingen maken. Ingwer was jarenlang verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma en nam ons mee in de geleerde lessen. Ook ging hij de discussie met ons aan: hoe passen we deze learnings toe op andere grote integrale projecten en de bredere infrastructurele vervangingsopgave?

Heb je het gemist? We hebben het college voor je opgenomen.

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.