0 van 0 resultaten voor ""

Opening tweede Edese installatie voor bio-energie belangrijke stap in realiseren duurzaamheidsdoelstellingen

MPD Groene Energie opende onlangs een tweede installatie voor bio-energie. De twee Edese installaties samen leveren nu al groene warmte aan ruim 10.000 woningen en bedrijfsgebouwen. Daarnaast levert de installatie ook nog eens duurzame elektriciteit aan het openbare net. Door de beide installaties kan Ede nu een groot deel van haar doelstellingen op het gebied van duurzame energie behalen. Sweco verzorgde de engineering en de realisatie.

De beide installaties zijn aangesloten op het groene warmtenet van Ede. De installaties zorgen voor de levering van warmte aan onder andere woningen, bedrijfsgebouwen, een zwembad, sportaccommodaties en onderwijsinstellingen en zelfs voor verwarming van een duurzaam fietspad. Het project is zeer succesvol. Daarom wordt alweer gewerkt aan een derde installatie. Het groene warmtenet in Ede werd eind 2016 door branchegenoten bekroond als Duurzaamste Warmtenet van Nederland. Het warmtenet zorgt ervoor dat Ede haar steentje bijdraagt in het tegengaan van verdere klimaatverandering.

BLAUWDRUK VOOR KLIMAATNEUTRALE STAD
Operationeel directeur Valentijn Kleijnen van MPD Groene Energie onderstreepte in zijn openingsspeech het belang van het inperken van klimaatverandering. “MPD Groene Energie werkt aan de doorontwikkeling van het Edese net voor groene warmte naar een smart grid. Het doel is om in de toekomst ook andere duurzame bronnen, zoals geothermie en restwarmte, op dit netwerk aan te sluiten. Dit wordt het eerste werkelijke smart grid van Nederland. Het netwerk wordt een blauwdruk voor een klimaatneutrale stad die ook voor andere steden bruikbaar is.”

KOSTENEFFECTIEVER FUNCTIONEREN
Sweco begeleidde voor MPD Groene Energie de ontwerpfase en de realisatiefase van de tweede bio-energie installatie. “We stuurden onder andere het bouwteam van Kara en Bruil aan”, zegt Menno Gijrath, projectmanager bij Sweco. “Ook zorgden we voor de engineering in 3D BIM en hebben we tijdens de uitvoering de directievoering en het toezicht verzorgd. Samen met MPD Groene Energie voerden we diverse verbeteringen door, waardoor de centrale kosteneffectiever functioneert.”

DENKEN AAN KOMENDE GENERATIES
De nieuwe installatie beschikt over een educatieve prestatieruimte waar scholieren meer kunnen leren over de energietransitie. “Duurzaamheid is denken aan de komende generaties”, stelt Valentijn Kleijnen. “Met dat idee in het achterhoofd is er in deze installatie een multifunctioneel leslokaal ingericht. Wij zijn het traject naar verduurzaming ingeslagen, maar zij moeten het afmaken.”

HELPEN BIJ DE ENERGIETRANSITIE
“Sweco ontwerpt en ontwikkelt steden en samenlevingen van de toekomst”, zegt Vincent Jansen, manager Duurzame Energie bij Sweco. “Als experts op het gebied van duurzame energie helpen we onze klanten bij de energietransitie. Dit project is daar een prachtig voorbeeld van.”

CONTACT
Vincent Jansen Manager Duurzame Energie
T 06 13 31 32 81
E vincent.jansen@sweco.nl

Menno Gijrath Adviseur
T 06 21 57 64 68
E menno.gijrath@sweco.nl  

MEER INFORMATIE
Opwekking duurzame energie
Sweco werkt aan bouw installatie ‘bio-energie Ede’ in Park Reehorst