0 van 0 resultaten voor ""

Eilandhoppen via onderzeese hightech tunnel

Locatie

Fehmarnbelt, de zeestraat tussen het Deense eiland Lolland en het Duitse eiland Fehmarn in het westelijk deel van de Oostzee

Klant

Fehmarn Belt Contractors (FBC), joint venture van Boskalis en Van Oord

Doel

Snellere verbinding tussen Denemarken en Duitsland inclusief vergroening vervoer en stimulering Europese economie

SDG 8 Eerlijk werk en economische groei
SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen

De langste verkeers- en spoortunnel ter wereld

Achttien kilometer lang tussen het Deense eiland Lolland en het Duitse eiland Fehmarn in de westelijke bodem van de Oostzee. Dit state-of the art infrastructureel project zorgt in de toekomst voor een snellere en groenere verbinding tussen Denemarken en Duitsland voor zowel personen als goederen. Een integraal team van adviseurs en engineers van FBC en Sweco maakt het geotechnisch en constructief ontwerp voor de tunnelsleuf en voor de compleet nieuwe kustgebieden, inclusief een nieuwe werkhaven. Voor de nieuwe gebieden gebruiken we zo veel mogelijk het gebaggerde materiaal van de geul.

Tunnel met ambitie

De Fehmarnbeltverbinding draagt ​​bij aan de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie voor 2050 en is daarmee een belangrijk onderdeel van het EU-vervoersbeleid. De tunnel met dubbele spoorlijn en vierbaansweg vervangt de huidige veerdienst tussen het Deense en Duitse eiland waardoor een mobiliteitsknelpunt oplost. Forenzen, bedrijven en toeristen zullen aanzienlijk minder reistijd ervaren.

Het spoorvervoer krijgt een flinke boost omdat de tunnel de transportafstanden en de reistijd per spoor tussen Scandinavië en Centraal-Europa enorm verkleint. Zo kan er dus ook meer vracht per spoor. Dit draagt bij aan een groener vervoerssysteem en is tegelijkertijd gunstig voor onze Europese handel en toerisme. Naar verwachting is de tunnel medio 2029 klaar.

De engineering van dit soort projecten vraagt om expertise op verschillende werkvelden en vanuit verschillende invalshoeken. Door het samenbrengen van Sweco’s specialisten uit verschillende landen met de experts van FBC is een sterk team gevormd om dit project tot een succes te maken. Geweldig dat we daar deel van uit maken! – Jan-Hein Poodt, manager constructieve waterbouw bij Sweco

Onderzees maatwerk

Zo’n tunnel komt er echter zo maar niet. De tunnel wordt opgebouwd uit 89 voorgefabriceerde betonnen elementen. In de nieuwe werkhaven komt een speciaal hiervoor te bouwen fabriek om deze unieke elementen te maken waarna ze afgezonken en ingegraven worden in de zeebodem.

Het puikje van de zalm

Onze Sweco experts werken samen met de baggeraars Boskalis en Van Oord om de geul te graven waarin de 18 kilometer lange tunnel wordt afgezonken en om de benodigde landaanwinning te creëren. Vanuit Sweco Nederland, Denemarken en Duitsland zetten wij onze topexperts op gebied van geotechniek, constructies en kustwaterbouwkunde in om tot het optimale ontwerp te komen. Een ontwerp dat de benodigde stabiliteit biedt én antwoord geeft op de grote uitdagingen zoals het vinden van de juiste grondbalans en voldoen aan de strikte eisen op gebied van materieel en milieu.

Inventief recyclen en zuinig zijn

Het gebaggerde materiaal wordt gebruikt om de werkhaven en een compleet nieuw recreatie- en natuurgebied aan de Deense kust te maken. Om het gebaggerd materiaal op de best mogelijke manier te kunnen hergebruiken in het ontwerp, werken we tot in detail de constructiefases uit. Zo voorkomen we dat extra invoer van zand of ander aanvulmateriaal nodig is. Daarnaast ontwerpen we de damwanden op zo’n manier dat we geen overbodig staal toepassen. Hoe minder staal we gebruiken, hoe beter het is voor het milieu.

Digitaal samenwerken een must

Aan zo’n groot project werken ontzettend veel mensen vanuit verschillende takken samen. Elk onderdeel heeft weer zijn eigen uitdagingen. Ontwerpers werken samen met de uitvoerende partijen om tot het optimale ontwerp te komen: wat de klant wil, wat aan alle eisen voldoet, wat we daadwerkelijk op deze manier kunnen bouwen en met de meest voordelige of juist de snelste oplossingen.

We werken afzonderlijk maar vooral ook veel samen met elkaar en daarom verwerken we alles in een groot 3D BIM-model. Dit model gebruiken we tijdens de uitvoering om buiten precies te kunnen bouwen wat wij hebben ontworpen en uitgerekend. Bij dit model geven we duidelijk aan waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt of welke aannames kritisch zijn en waar niet zomaar van afgeweken kan worden. Zo kunnen we samen de risico’s zoveel mogelijk beperken en kansen optimaal benutten.

18 km

Lengte van de tunnel

50

Eiffeltorens aan staal is gebruikt voor de realisatie

10 min.

Duur van de overtocht