0 van 0 resultaten voor ""

Vernieuwde toegangspoort voor Groningen

Locatie

Groningen

Klant

Rijkswaterstaat

Visualisaties

The Imagineers

Doel

De stad Groningen bereikbaar, (verkeers)veilig en leefbaar houden

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen

Essentiële verkeersader op de schop

De zuidelijke ringweg van Groningen is zo’n twaalf kilometer lang en loopt van Hoogkerk tot aan Westerbroek, dwars door de stad Groningen. Het is een essentiële verkeersader in het Noorden van ons land: voor de 160.000 mensen die dagelijks naar de stad komen én de mensen die Groningen passeren. Door de groei van de stad slibt deze belangrijke toegangspoort dicht, daarom komt er een spiksplinternieuwe ring met nieuwe wegaansluitingen, extra rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een nieuw park. Het doel: de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid van de stad verbeteren.

Afsluiting drukste knooppunt Noord-Nederland

Om de nieuwe ring te kunnen bouwen, werd de oude ring in delen afgesloten. De afsluiting was nodig om een tijdelijke T-splitsing te kunnen bouwen. Deze zorgt ervoor dat het verkeer tijdens de bouw van het nieuwe knooppunt kan doorrijden. Maar die afsluiting had grote impact op de stad en het ommeland. Om het verkeer door te laten stromen en een verkeersinfarct te voorkomen, was een forse vermindering van het aantal autobewegingen noodzakelijk. Onderzoek van Groningen Bereikbaar wees uit dat het verkeer in de spitsuren met maar liefst twintig procent omlaag moest. Een enorme ambitie.

Met een sterk staaltje puzzelen, goede communicatie en lokale betrokkenheid van bedrijven, omwonenden en scholen is het gelukt deze ambitie in goede banen te leiden. Ik ben er enorm trots op dat ons dat gelukt is. – Mark Feldmann, technisch manager bij Sweco

Van barrière naar leefbaar groen

Naast verbetering van de bereikbaarheid is ook de verbetering van de leefomgeving belangrijk bij de bouw van de nieuwe ringweg. Om de weg beter in te passen in de omgeving verandert de ring in een compacte weg met een groene uitstraling. Zo wordt de ring – tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep – verdiept aangelegd waardoor de weg uit het zicht verdwijnt. Over de verdiepte weg komen ‘deksels’ (brede viaducten) te liggen, met daarop een nieuw park: het Zuiderplantsoen.

Betrokken van a tot z

Experts van Sweco zetten zich al vanaf het startschot van de werkzaamheden in voor het project ‘Aanpak Ring Zuid’. Inmiddels werken we er al tien jaar hard aan. Zo maakten we een integraal referentieontwerp (een blauwdruk) voor het tracébesluit en hielpen we bij het opstellen van het besluit. We voerden onderzoeken uit op het gebied van milieu, geluid, ecologie, archeologie en geotechniek. Op dit moment zijn we betrokken bij de realisatiefase van de ring. We toetsen de ontwerpen van opdrachtnemer, verzorgen het technisch management en leveren technische kennis ten behoeve van de systeemgerichte contractbeheersing. Met dit laatste houdt de opdrachtgever zicht op de voortgang en kwaliteit van het werk.

 

Image: The Imagineers

Image: The Imagineers

Sweco is al tien jaar intensief betrokken bij de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen. Onze experts zijn daardoor inmiddels het ‘geheugen’ van het project. Die langdurige betrokkenheid is onmisbaar. – Mark Feldmann, technisch manager bij Sweco

Door één deur

Bij de bouw van de nieuwe ring zijn ontzettend veel partijen betrokken, zoals de opdrachtgever, de gemeente, de provincie, omliggende bedrijven, de provincie, omwonenden en Combinatie Herepoort (de aannemerscombinatie die de ombouw van de weg uitvoert). Mark: “Deze partijen hebben allemaal verschillende wensen en belangen. Je moet die belangen kunnen begrijpen en ervoor openstaan te handelen naar die belangen. Als we daar gesprekken over voeren, botst het wel eens. Dat is helemaal niet erg. We weten namelijk allemaal dat we elkaar moeten vasthouden. We hebben elkaar nodig om het uiteindelijk doel te bereiken. Een mooie, veilige ringweg!”

De samenwerking met Sweco – en in het bijzonder met Mark – verloopt heel goed. Dat komt omdat we dezelfde opvattingen hebben over samenwerken. Tegelijkertijd verschillen we ook geregeld van mening, maar dat bediscussiëren we open met elkaar. Dat in combinatie met onze noordelijke nuchterheid en gezamenlijke interesse in sport, maakt dat we een ijzersterk team zijn. We gaan tot het gaatje, willen winnen en we beseffen maar al te goed dat je bij een project zoals Aanpak Ring Zuid alleen samen kan winnen. – Marcel Kampman, clustermanager Combinatie Herepoort
10

jaar betrokken bij het project

12

kilometer nieuwe ringweg

100

experts van Sweco werkten mee

De toekomst

De planning is dat het project in 2024 klaar is. Tegen die tijd ligt er een compleet nieuwe ring die tot ver in de toekomst de stad en regio bereikbaar houdt, de verkeersveiligheid verbetert en een leefbare omgeving creëert.

Wil je meer weten over Aanpak Ring Zuid?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.