0 van 0 resultaten voor ""

Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Locatie

Schiermonnikoog

Klant

Wetterskip Fryslân

Doel

Dijk- en duinversterking zodat mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren op Schiermonnikoog

Hoog en droog op Schiermonnikoog

De zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Ook daalt de bodem en wordt het weer heftiger. In Nederland toetsen we daarom met regelmaat onze dijken en duinen of ze nog bestand zijn tegen het hoge water. De mensen op Schiermonnikoog lijken hoog en droog te zitten, maar uit toetsing blijkt dat zowel de zeedijk, als een deel van het duintracé, toe zijn aan versterking. De combinatie Sweco-Svašek ondersteunt Wetterskip Fryslân tijdens de verkenningsfase om tot een gedragen voorkeursalternatief te komen.

Dijk en duinversterking Schiermonnikoog - Sweco
Dijk en duinversterking Schiermonnikoog - Sweco

Hoogstandje hoogwaterbescherming

Het tegelijk werken aan én op een eiland waarbij alles in de omgeving met elkaar samen hangt vergt slimme technische oplossingen en nauwe samenwerking met lokale stakeholders. Ook omdat het project zich in en rondom een Natura 2000-gebied bevindt.

Alles wat we tot nu toe geleerd hebben komt in dit project samen. Dit maakt het leuk en ook spannend. Want wanneer je nieuwe technieken toepast kun je niet terugvallen op jarenlange bewezen resultaten. Het is een creatief proces, op alle vlakken. – Yska de Leeuw, business unit manager water en tevens projectmanager bij Sweco

Duurzaamheid en innovatie

Het streven is om de dijk en duinen duurzaam te versterken. Samen met het Wetterskip Fryslân zal Sweco-Svašek in de verkenningsfase circulaire en innovatieve oplossingen ter tafel brengen. Bijvoorbeeld door materiaal opnieuw te gebruiken of lokaal te betrekken.

Slimme oplossingen die zorgen voor minder uitstoot, de overlast voor de omgeving beperken, werk met werk creëren en daarmee kostenbesparend zijn. Daarbij is het meest ultieme doel is dat de natuur op termijn zelf voor de versterking zorgt.

Varianten en voorkeursalternatief

Vanuit de thema’s techniek en omgeving zal de combinatie Sweco-Svašek samen met Wetterskip Fryslân, gebiedspartners en stakeholders, vervolgens varianten en een uiteindelijk voorkeursalternatief voor de aanpak van de dijk- en duinversterking passend in een voorkeurseindbeeld schetsen. Uiteraard geheel in lijn met de aanpak van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de nieuwe Omgevingswet en de duurzaamheidseisen van Wetterskip Fryslân.

3 km

dijk moet worden versterkt

18 km

is de totale lengte van het eiland

943

mensen wonen op Schiermonnikoog (bron CBS: 31-1-2022)

Met dit project rekken we ons tot het uiterste om de duurzaamheidsambities te verwezenlijken. Dit vraagt om een andere denkwijze: niet kijken hoe een veilige dijk er uit moet komen te zien en dan het materiaal van elders aanvoeren, maar wat heb je lokaal beschikbaar en hoe kunnen we daar een veilige en mooie dijk mee bouwen. – Ido Boonstra, senior projectmanager Wetterskip Fryslân

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. We delen graag een stukje toekomst met je.