0 van 0 resultaten voor ""

Tien jaar doe-het-zelf gebiedsontwikkeling Oosterwold

Locatie

tussen Almere en Zeewolde

Klant

Gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland

Doel

Het omvormen van 4300 hectare agrarisch gebied naar een nieuw landschappelijk woon-werkgebied via een vernieuwende ontwikkelmethodiek waarbij bewoners de makers van het gebied zijn

SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 17 Partnerschap om doelstelling te bereiken

Ultieme doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling

Oosterwold is een groen gebied tussen Almere en Zeewolde waar ruimte is voor 15.000 woningen, bedrijven, voorzieningen, stadslandbouw en groen- en waterstructuren. Hier vind je de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’- gebiedsontwikkeling. Bewoners en initiatiefnemers vormen het gebied naar eigen wens, droom of overtuiging. Zonder blauwdruk, wel met spelregels. Sinds 2013 ondersteunt Sweco met diverse expertises de gemeente Almere en de projectorganisatie Oosterwold bij deze unieke doe-het-zelf ontwikkeling.

Doe-het-zelf gebiedsontwikkeling Oosterwold

Hoezo doe-het-zelf?

De (toekomstige) bewoners en initiatiefnemers bepalen niet alleen hun eigen woning of gebouw, maar zijn daarnaast ook verantwoordelijk over zaken waar traditioneel de overheid voor aan de lat staat. De aanleg en beheer van hun wegen, paden, groen, energievoorziening, en de inrichting van de verdere openbare ruimte moeten ze allemaal zelf samen realiseren. Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, het Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland.

Stadslandbouw in doe-het-zelf gebiedsontwikkeling Oosterwold tussen Almere en Zeewolde

De zes ambities van Oosterwold

  1. 1. Oosterwold ontwikkelt zich organisch
  2. 2. Oosterwold biedt ruimte voor initiatief
  3. 3. Oosterwold is een continu groen landschap
  4. 4. Oosterwold heeft stadslandbouw als groene drager
  5. 5. Oosterwold is duurzaam en zelfvoorzienend
  6. 6. Oosterwold is financieel stabiel

Al doende leert men; ook juridisch

Naast de unieke doe-het-zelf aanpak is Oosterwold ook één van de eerste gebiedsontwikkelingen in de geest van de komende Omgevingswet. In opdracht van de gemeente Almere ontwikkelde Sweco de benodigde nieuwe juridische aanpak en stelden vervolgens het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op. Dit plan vormt het kader voor vergunningverlening aan initiatiefnemers en bewoners. Onze planologen en juridische adviseurs monitoren hoe de plannen in de praktijk werken. De vergunningverlening, die met de korte reguliere procedure binnen 8 weken kan worden verleend, verloopt goed. Circa 1.000 woningen staan al en er zijn ook al nog meer vergunningen voor woningen verleend. Doordat we het plan regelmatig bijstellen op basis van de ervaringen, nieuwe inzichten, andere beleidskeuzes en wijzigingen in wet- en regelgeving zorgen we voor een dynamisch en passend juridische aanpak en instrumentarium.

In de tien jaar dat ik bij dit project betrokken ben, zie ik hoe de gemeente alles in het werk stelt om de mensen in Oosterwold vrijheid en verantwoordelijkheid te geven binnen vastgelegde kaders. Een echt andere verhouding tussen overheid en samenleving komt tot stand. – Luuk Vranken, strategisch adviseur omgevingsrecht bij Sweco

Meer gemeentelijke regie bij ontwikkeling gebied

Door de jaren heen bleek dat het laten regelen van nutsvoorzieningen, ophalen van afval en goede riolering door de bewoners en initiatiefnemers zonder begeleiding van de gemeente niet goed van de grond kwam. Zo was het oorspronkelijke idee om in Oosterwold geen riolering aan te leggen. Een pilot werd gestart om zuivering van het afvalwater aan de bewoners en initiatiefnemers over te laten en tegelijkertijd de waterkwaliteit te monitoren. In 2016 voerde Sweco voor Waterschap Zuiderzeeland een scenariostudie uit om te verkennen welke gevolgen het voor de waterkwaliteit in het gebied heeft als het afvalwater niet centraal ingezameld en gezuiverd werd. De pilot is inmiddels gestopt. Riolering en een nieuwe rioolwaterzuivering wordt alsnog ingepast in het gebied. De gemeente heeft de regie gepakt om de ontwikkeling van Oosterwold in goede banen te leiden zodat het een volwaardig, groen en toekomstbestendig gebied wordt waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Het grappige is dat mensen na verloop van tijd zelf om regels gaan vragen. Niet voor zichzelf maar voor de buren. Al zijn nog niet alle ambities van de organische groei in Oosterwold even succesvol, het is een ongelofelijke leerschool voor ons allemaal en veel zaken zijn juist heel goed uitgekomen. Buiten het feit dat een experiment nooit kan mislukken, is het elke dag een feest om voor en met de Oosterwolders ondersteund door Sweco te mogen werken. – Sander Berkhout, projectmanager team Oosterwold bij gemeente Almere

4.300 ha

te ontwikkelen gebied

15000

woningen is ruimte voor

1000

woningen al gerealiseerd

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.