0 van 0 resultaten voor ""

Geen piepschuim maar lisdodde, riet en schimmel


Slim bedacht

Unieke oplossing tegen verzakkingen in veengrond

Veengrond in ons land zorgt al jaren voor hoofdbrekens bij overheden. Verzakkingen aan wegen en rioleringen door bodemdaling zijn aan de orde van de dag. Zo ook in Woerden. Daarom bedacht producent Mycelco samen met Sweco een natuurlijk ophoogmateriaal voor veengrond. Geen piepschuim maar lisdodde, riet en schimmel. En heeft de gemeente Woerden de primeur voor pilot van deze unieke oplossing.

Een groot deel van gemeente Woerden bestaat uit veengrond. Overal waar je veen hebt, heb je te maken met zetting van de ondergrond. Dus als je daar gewicht op legt, zoals een zware weg, riolering of een huis, dan zal dat gaan zakken. Het gevolg is dat wegen steeds lager komen te liggen, wegen sneller scheuren, steeds vaker water op straat staat en uiteindelijk ook de wegfundering door verweking bezwijkt. Ook het riool komt schots en scheef te liggen, waardoor het niet goed afwatert, huisaansluitingen breken af en het riool gaat uiteindelijk lekken.

Dit alles leidt, naast veel ongemak voor de bewoners, tot enorm hoge beheer- en onderhoudskosten voor gemeenten. Sweco heeft in opdracht van het Platform Slappe Bodem uitgerekend dat de beheer- en onderhoudskosten van infrastructuur op een veenbodem twee keer zo hoog zijn dan diezelfde infrastructuur op een zandbodem. Als je bedenkt dat normaal ongeveer 10% van het budget van een gemeente naar beheer en onderhoud van de openbare ruimte gaat, dan hebben we het echt over significante kosten.

Slim, uniek én duurzaam

De huidige lichtgewicht ophoogmaterialen (zoals EPS, een soort piepschuim) zijn niet duurzaam. Ze worden geproduceerd met eindige grondstoffen of komen van ver. “We zoeken daarom constant naar innovatieve technieken om deze slappe bodems lichtgewicht op te hogen en vonden een oplossing in natuurlijke grondstoffen, zoals lisdodde, riet en hout. Je zou kunnen zeggen ‘een natuurlijke vorm van piepschuim’. We malen de stengels fijn (hakselen), voegen een schimmel toe en doen het mengsel vervolgens in een mal. In een paar dagen tijd maakt de schimmel een ‘zwamvlok’ van het biologisch materiaal. Als de zwamvlok volgroeid is, stoppen we de groei door de schimmel te doden.”, vertelt Arend van Woerden, teammanager duurzaamheid bij Sweco. Wat overblijft is een blok stevig licht biologisch materiaal met de naam Mycobase. Deze blokken bestaan voor ongeveer 40% uit riet en/of lisdodde en worden lokaal verbouwd.

 

Het unieke van Mycobase zit hem in het feit dat wij dit doen op basis van materialen die je op hoge grondwaterstanden in de veenweiden zelf kunt telen. Op deze manier heb je minder CO2-uitstoot en een circulair product waarmee je de openbare ruimte duurzaam op hoogte kunt houden. En je levert een directe bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot uit onze veengebieden. Het is een win-winsituatie!

Twee vliegen in één klap

Met dit biobased product kan je de openbare ruimte voor langere tijd op hoogte houden, terwijl je de grondstoffen om de hoek verbouwt op een manier die bodemdaling in het landelijk gebied remt en je tegelijkertijd uitstoot van CO2 voorkomt. Mycobase creëert een lokale afzetmarkt. Van het materiaal worden nu al isolatieblokken gemaakt. Als we daar ook lichtgewicht ophoogmateriaal van maken, dan wordt het ook voor boeren interessant om uiteindelijk daarop over te stappen.

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.