0 van 0 resultaten voor ""

Haalbaarheidsstudie Balance Island voor delta’s Bangladesh en Vietnam afgerond

Sweco, IMARES Wageningen UR, de Waterarchitect en Deltares presenteerden op 1 april 2016 aan Vietnamese waterinstituten in Ho Chi Minh City de haalbaarheid van een Balance Island in de Mekong Delta. Het Nederlandse consortium heeft afgelopen jaar onderzoek verricht naar de werking van een Balance Island als Building with Nature-oplossing tegen verzilting van landbouwgronden en drinkwater in de delta’s van Bangladesh en Vietnam.

In beide landen zijn verschillende riviermondingen gevonden waar een Balance Island nuttig kan zijn. De interesse en het enthousiasme onder lokale partijen voor deze oplossing bleek groot. Na een trechteringsproces hebben de projectpartners er voor gekozen om de Co Chien rivier in de Mekong Delta in Vietnam te modeleren om de technische en economische haalbaarheid nader te onderzoeken.

Nieuwe inzichten
De resultaten bieden veel nieuwe inzichten. Het model laat zien dat de effecten op de zoutindringing in deze rivier beperkt zijn. Daardoor zijn de baten voor de landbouw kleiner dan de geschatte aanlegkosten.

Haalbaarheidsstudie Balance Island

Innovatief concept
Omdat iedere riviermonding uniek is, en anders werkt, blijft het innovatieve concept nog steeds interessant voor diverse andere locaties. Zo komt het concept oorspronkelijk uit het Haringvliet in Nederland, waar het eiland technisch-economisch wel haalbaar zou zijn.

Delta Water Award
Het concept van een Balance Island is ontstaan als inzending voor de Delta Water Award 2011, waar het beloond werd met de eerste prijs. Kort daarop bemachtigde hetzelfde consortium van Sweco, IMARES en Waterarchitect met hetzelfde concept ook de Delta Alliance Young Professional Award.

Buitengewone opdracht
Vanwege de grote potentie verstrekte de minister van Infrastructuur & Milieu een buitengewone opdracht binnen het Nederlandse Water Mondiaal programma om het concept voor Vietnam en Bangladesh uit te werken. 

CONTACT
Tom Raadgever
Adviseur Kust & Rivieren
T 06 10 34 15 07
E tom.raadgever@sweco.nl

Enrico Moens
Business developer Adapting Cities
T 06 55 32 81 63
E enrico.moens@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Waterveiligheid