0 van 0 resultaten voor ""

De impact van klimaatverandering in één oogopslag

Locatie

provincie Noord-Holland

Klant

Provincie Noord-Holland

Partner

WUR, Wageningen University&Research

Expertise

klimaatadaptatie, ecologie, klimaatverandering

Doel

In kaart brengen van de invloed van klimaatverandering op natuur en landbouw in de Provincie Noord-Holland, om zo ook in 2050 een vitaal landelijk gebied te behouden

SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13 Klimaatactie

De impact van klimaatverandering

Het klimaat verandert. Van temperatuur, neerslag tot de intensiteit van deze elementen. Daarnaast verandert het gebruik van de ruimte om ons heen. Deze combinatie heeft nadrukkelijke gevolgen voor de komende decennia. Niet in de laatste plaats voor landbouw en natuur. Om het landelijk gebied ook in 2050 vitaal te houden, is het belangrijk goed inzicht en overzicht te hebben van deze gevolgen. Sweco voerde daarvoor, samen met de WUR, een klimaatstresstest uit voor de Provincie Noord-Holland. De test maakt inzichtelijk welke problemen kunnen ontstaan bij klimaatverandering als landbouw en natuur hetzelfde blijven. Zo ontstaat inzicht in risico’s en kansen.

Uit het onderzoek blijkt dat met name verzilting, bodemdaling, droogte en mogelijke overstromingen als gevolg van klimaatverandering effect hebben op het landelijk gebied. Het kenmerkende Noord-Hollandse landschap, bestaande uit water, akkers, grasland, duinen en dijken, kent een grote variëteit. Allen uniek in bodemkenmerken en ligging, waardoor de gevolgen van het klimaat per deelgebied ook verschillen.

Inspelen op verandering

De stresstest onderzoekt ook hoe de provincie kan inspelen op klimaatverandering. De uitdaging is om de landbouw en de natuur in Noord-Holland robuuster en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit onderzoek helpt om de juiste oplossingen te vinden. En zo het landelijk gebied sterk en vitaal te houden.

In de stresstest bracht Sweco samen met de WUR de risico’s en kansen van klimaatverandering per gebied in kaart. Juist vanwege de verschillen in landschap is er voor gekozen dat op gebiedsniveau te doen. Zo is het gebied zeer afwisselend met oude polders, droogmakerijen, kustlandschappen en veenweidegebieden.

Weiland met bruggetje en wandelaar met water, blauwe lucht en zonnetje in Noord Holland

Van probleem naar kans

Dat klimaatverandering effect heeft, staat vast. Dat leidt tot uitdagingen, maar ook kansen. Dat is de scope van het onderzoek. Vochtige typen graslanden in of nabij het duingebied leveren goede mogelijkheden voor een waterbergingsfunctie. Deze nieuw te ontwikkelen natuur levert weer een bijdrage aan waterberging, biodiversiteit en springt zelfs in bij tekorten. In de landbouw signaleert het onderzoek kansen om met innovatieve technieken, zoals sensoren, nog eerder en beter te weten op welke wijze er verandering optreedt. Klimaatverandering biedt deze sector dan ook een extra kans om te innoveren en zich hierop verder te ontwikkelen.

De provincie gaat op basis van de analyse verder in gesprek met haar samenwerkingspartners.

Weiland met water en weggetje in Noord Holland
In dit project hebben we de best beschikbare expertise op het gebied van natuur, landbouw en klimaat gebundeld.

Jan Bouwman, senior adviseur Gebiedsadvies bij Sweco

Kwaliteit van leven als beste investering

Scheuren in uitgedroogde dijken. Ondergelopen akkers en straten. Bruggen die door de hitte niet meer open willen. Welke stappen kun je als gemeente nu al nemen om mogelijke ellende te voorkomen? En waar moet je op in zetten? In Groningen zien ze de test als kans.

Aan de hand van de klimaatstresstest gaf Sweco de gemeente deze inzichten. We brachten in kaart waar de kwetsbaarheden zitten, en wat we kunnen doen die pijn te voorkomen en te verlichten. Het veranderende klimaat blijkt hier misschien wel het hulpje te zijn dat Groningen goed kan gebruiken om zijn stevige groei- en bouwambities waar te maken.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.