Water

Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Economische groei, urbanisatie en klimaatverandering zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen in de watersector. Opgaven in de watersector worden ook steeds complexer. Onze uitdaging ligt daarnaast in het vinden van duurzame en innovatieve oplossingen. Onze experts geven je advies, ondersteunen beleid en visievorming en realiseren oplossingen op het gebied van water.

 • Afvalwatertechnologie
 • Drinkwater
 • Stedelijk water en riolering
 • Waterbeheer
 • Waterkwaliteit en ecohydrologie
 • Waterveiligheid
 • Waterbouw

Stedelijk water en riolering

Bijna 110.000 kilometer riolering in Nederland vraagt om doelmatig beheer. Daarnaast zorgt klimaatverandering met name in stedelijke gebieden voor grote uitdagingen. Aanpassing van het water- en rioleringsysteem in stedelijk gebied is nodig maar soms uitermate complex. Dit vraagt om een partij die kennis heeft van techniek en het stedelijk planningsproces. Onze experts gebruiken geavanceerde tools en modellen om je te helpen bij de optimalisatie van beheer en de transitie naar een klimaatbestendig systeem.

ONZE EXPERTISE
Begeleiding van samenwerking in de waterketen
Klimaatadaptatie
3D-modellering van wateroverlast
Rioolrenovatie en onderhoud
Transportleidingen
Datamanagement
Assetmanagement

INNOVATIES
Het preventieve droogte risico onderzoek
De klimaatadaptieve straat
'Staat van je Straat' geeft inzicht in de kwaliteit van je straat
De vuilfuik: singels, sloten en vijvers blijven schoon
WODAN123: de beste manier om wateroverlast te bestrijden
Intelligent pigging: kijken in niet-stalen leidingen
De klimaatbestendige parkeerplaats
Hittestresskaart
Droogterisicokaart

/siteassets/projecten-en-innovaties/duurzame-woningen-ymere_570x380px.jpg

 • Marianne
  Vermijs
  Divisiedirecteur Water en Energie