Water

Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Economische groei, urbanisatie en klimaatverandering zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen in de watersector. Opgaven in de watersector worden ook steeds complexer. Onze uitdaging ligt daarnaast in het vinden van duurzame en innovatieve oplossingen. Onze experts geven je advies, ondersteunen beleid en visievorming en realiseren oplossingen op het gebied van water.

  • Afvalwatertechnologie
  • Drinkwater
  • Stedelijk water en riolering
  • Waterbeheer
  • Waterkwaliteit en ecohydrologie
  • Waterveiligheid
  • Waterbouw

Afvalwatertechnologie

We gebruiken water voor drinkwaterproductie, irrigatie en het produceren van goederen. Daarbij ontstaat afvalwater dat verwerkt wordt in zuiveringsinstallaties. Onze experts zorgen ervoor dat je installaties efficiënter, economisch rendabeler en duurzamer worden. We geven je advies over het gehele ontwikkeltraject van transport- en afvalwaterzuiveringssystemen, inclusief productie van energie en grondstoffen uit afvalwater. Zodat jouw installatie optimaal functioneert.

ONZE EXPERTISE

Varianten- en haalbaarheidsstudies
Energie- en grondstoffenoptimalisatie
Ontwerp en begeleiding van realisatie
Ondersteuning bij contractvorming
Onderzoek- en ontwikkeling van nieuwe technologieën
Opleiding en training van operators
Beheer van installaties

TECHNOLOGIEËN

Mainstream DEMON®: van traditionele naar energieproducerende zuivering
DEMON®: goedkoper én energiezuiniger
SHARON: compact en multi-inzetbaar

 

/siteassets/ons-aanbod/water-570x380px.jpg