Water

Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Economische groei, urbanisatie en klimaatverandering zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen in de watersector. Opgaven in de watersector worden ook steeds complexer. Onze uitdaging ligt daarnaast in het vinden van duurzame en innovatieve oplossingen. Onze experts geven je advies, ondersteunen beleid en visievorming en realiseren oplossingen op het gebied van water.

 • Afvalwatertechnologie
 • Drinkwater
 • Stedelijk water en riolering
 • Waterbeheer
 • Waterkwaliteit en ecohydrologie
 • Waterveiligheid
 • Waterbouw

Afvalwatertechnologie: de vitale waterinfrastructuur van de toekomst

De beschikking over schoon water, het inzetten van duurzame energie en het hergebruik van (afval)stoffen wordt steeds belangrijker. De experts van Sweco bieden innovatieve technologische oplossingen die een vitale waterinfrastructuur waarborgen. 

Water is het meest essentiële ruwe product, maar door de gevolgen van klimaatverandering staat onze leef- en werkomgeving onder drukDoor toenemende urbanisatie raken onze watersystemen steeds verder vervuild, en bronnen en grondstoffen raken uitgeput. 

Drinkwaterbedrijven, waterschappen, aannemers, provincies en industrie staan samen aan de lat om hier actie op te nemen. Hoe doen we datHoe implementeren we de nieuwste technologieën? Voor antwoord op deze vragen hebben wij de expertise in huis.  

Water en energie verbinden

Door klimaatverandering krijgen we te maken met weersextremen. Hevige buien kunnen een grote impact hebben op het functioneren van jouw waterzuiveringsinstallatie. Ook kunnen de effecten van toenemende emissies op de waterkwaliteit worden versterkt door lage rivierafvoeren die naar verwachting steeds vaker en langduriger zullen optreden. Deze ontwikkeling en Europese Kaderrichtlijn Water vraagt om verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Onze waterprofessionals leggen hun focus op de toekomst om adequaat te kunnen inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Door het gebruik van ‘big data’ kunnen we hierop anticiperen zodat processen zo min mogelijk verstoord worden. Ook actieve maatregelen tegen verdere klimaatveranderingen zoals dat het hergebruik van (afval)water en grondstoffen energie bespaart.

Met 3000 waterprofessionals Sweco-breed passen we creatieve oplossingen toe op het gebied van water, circulariteit en het reduceren van de CO2 footprint. Als geen ander verbinden wij water en energie aan elkaar door te adviseren, ontwerpen en onze technologische oplossingen toe te passen. We geven concrete invulling aan abstracte begrippen zoals waterketen, nieuwe sanitatie, energietransitie en klimaatadaptatie.

We hebben alle benodigde expertise en ervaring van initiatief tot en met realisatie, beheer en onderhoud onder één internationaal dak. Onze waterprofessionals brengen kennis uit eerdere projecten en ons internationale netwerk samen, die nodig zijn om voor jouw project het beste resultaat te halen.

Onze aanpak

Sweco biedt advies en bewezen, kosteneffectieve en energiezuinige technologieën om een vitale waterinfrastructuur voor een vitale leef- en werkomgeving te waarborgen. Dit doen we door technische oplossingen te bieden voor schoon en veilig drinkwater, veilig hergebruik van afvalstoffen en installaties voor waterveiligheid. Wij zijn betrokken, benaderbaar, beslist en gericht op samenwerking. Wij ontzorgen je met advies, ontwerp, contractmanagement en realisatie.

Duurzame slimme watertechnologie

Sweco is marktleider in energiearme stikstofverwijdering op afvalwaterzuiveringsinstallaties met bewezen technologieën zoals DEMON®, BIOCOS® en SHARON®.

Bij vergisting komt ammonium vrij, de stikstofrijke stroom kan worden gedeammonificeerd door een DEMON® installatie. Inzet van Mainstream DEMON® in de waterlijn van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) kan zorgen voor 40% afname van de koolstofbehoefte, een lagere zuurstofvraag en een energieverbruik dat 20-30% minder is dan bij conventionele installaties. De besparing op koolstof kan duurzaam worden ingezet door het te vergisten en biogas te produceren. Deze energiezuinige watertechnologische oplossingen dragen bij aan de circulariteit van jouw rwzi.

Energiezuinige en compacte waterzuiveringinstallatie

Als technologie-partner leveren wij de innovatieve BIOCOS® technologie. Het energieverbruik en de CO2-footprint kan worden verminderd door dit eenvoudige en compacte waterzuiveringssysteem, resulterend in schone watersystemen tegen lage investering- en exploitatiekosten.

Een duurzamere waterzuiveringinstallatie kun je bereiken door energiezuinige systemen toe te passen door implementatie van AVN-regeling, triple-A, (mainstream) DEMON ®, SHARON® en/of BIOCOS ®.

Optimalisatie van bestaande installaties

Onze experts helpen om conventionele zuiveringen door te ontwikkelen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie op te lossen. Dit doen wij door het renoveren van zuiveringen, gemalen en de waterinfrastructuur, door modulair te bouwen en nageschakelde systemen te realiseren.

Microverontreinigingen verwijdering

Om je efficiënter van dienst te zijn op het gebied van microverontreinigingen verwijdering, hebben Sweco-experts kennis gebundeld van watertechnologie en waterkwaliteit in een integraal kennisteam met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van microverontreiniging verwijdering. Wij hebben ervaring in het opzetten en uitvoeren van haalbaarheids-, en variantenstudies. Ook bieden we je ondersteuning in het ontwikkelen van pilots en in het realiseren van ontwerp- en bouwprojecten. Meer informatie vind je hier

TECHNOLOGIEËN

Mainstream DEMON®: van traditionele naar energieproducerende zuivering
DEMON®: goedkoper én energiezuiniger
SHARON: compact en multi-inzetbaar
BIOCOS®: Compacte en energiezuinige zuivering

Aan de slag met Sweco

Wil je ook een toekomstbestendige en vitale waterinfrastructuur? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/rwzi-leidsche-rijn-570x380px.jpg

 • Marianne
  Vermijs
  Divisiedirecteur Water en Energie