0 van 0 resultaten voor ""

Sweco onderzoekt samen met hulp- en OV-diensten impact invoering 30 km in Zaanstad

Voor- en nadelen plus kosten in kaart

Voor betere verkeersveiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit heeft de Rijksoverheid een landelijk afwegingskader gemaakt om de snelheidslimiet van 50 km ontsluitingswegen naar 30 km per uur te verlagen. In opdracht van de Gemeente Zaanstad onderzoekt Sweco specifiek voor deze gemeente voor welke 50 km wegen dit mogelijk is. Met een datagedreven simulatiemodel en verkeerskundige- en veiligheidsexpertise brengen Sweco’s mobiliteitsexperts samen met hulpdiensten en busvervoerders (OV) de effecten inclusief de uitvoeringskosten onderbouwd en realistisch in kaart. De gemeenteraad kan met dit inzicht in voor- en nadelen en kosten, besluiten waar ze 30 km per uur daadwerkelijk willen invoeren.

Nederland van 50 naar 30

Eerder heeft Sweco in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een QuickScan uitgevoerd om op hoofdlijnen meer inzicht te krijgen in de effecten van het afwegingskader 30 km/u. Conclusie: In 2022 gold op 70% van de weglengte binnen de bebouwde kom een snelheidslimiet van 30 km/h. Met indicatie dat na toepassing van het landelijke afwegingskader dit kan oplopen naar + 80% (7.000 km extra) . Waar werkelijk de snelheidslimiet naar 30 km/u terug gaat, hangt af van de lokale keuzes van de verantwoordelijke wegbeheerders.

Mens en techniek als Yin en Yang

Sweco heeft op basis van het landelijke afwegingskader een datagedreven toepassing gemaakt door het bewerken en koppelen van diverse databronnen. Hiermee kunnen we een theoretische simulatie maken van de gevolgen voor alle 50 km wegen in gemeente Zaanstad bij verlaging van het snelheidslimiet naar 30 km per uur.

Onderscheidend element in Sweco’s aanpak is de specifieke aandacht voor nood- en hulpdiensten. Hierbij gaan onze mobiliteitsexperts letterlijk aan tafel met hulp- en ov-diensten maar ook de Fietsersbond en andere stakeholders om de daadwerkelijke effecten in de praktijk in kaart te brengen. De gemeente heeft straks met ons rapport een totaalbeeld van de effecten en de kosten. Zowel de positieve als de negatieve, zowel met cijfers onderbouwd als met toepassing in de praktijk.

Ambities voor veilige wegen en binnensteden staan soms onbedoeld tegenover de belangen van de hulpdiensten en het OV. Om de belangen en mogelijke effecten goed in kaart te brengen, is het van belang om dit proces samen met de stakeholders te doorlopen, precies wat we doen in Zaanstad. – Hans Drolenga, adviseur veilige mobiliteit bij Sweco

Onderzoek 30 km Zaanstad

Wil je vaker een stukje toekomst bekijken?

Ontvang 6x per jaar verhalen zoals deze op je digitale deurmat. Hoe wij samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen om het verschil te maken, nu en in de toekomst.