Alle belanghebbenden aan tafel voor Terra Tactica

De ondergrond in steden wordt steeds intensiever gebruikt. Logisch: boven de grond is immers weinig ruimte om te ontwikkelen. ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt niet voor ontwikkelingen in de ondergrond. Daarvoor is de drukte te groot en zijn de belangen van ontwikkelaars, bodemenergiebeheerders, netwerkbeheerders, infrabeheerders en grondwaterwinners te tegengesteld aan elkaar.

Samenwerking is dus geboden, anders leidt intensief gebruik van de ondergrond tot onvoorziene risico’s en beheerkosten. Speciaal voor belanghebbenden in de ondergrond ontwikkelde Sweco Terra Tactica. Deze interactieve en innovatieve werkvorm brengt alle belangen in de ondergrond in kaart en laat zien wat de effecten zijn van ingrepen. Terra Tactica biedt belanghebbenden een basis om samen een oplossing te vinden en om ontwikkelingen in de ondergrond op een veilige en duurzame manier mogelijk te maken.

MEER INFORMATIE
Bodem en ondergrond

Meer weten?