0 van 0 resultaten voor ""

Sweco helpt bij grote subsidieverstrekking groene waterstoffabrieken VoltH2

VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een substantiële exploitatiesubsidie (SDE++) voor de productie van groene waterstof. Sweco heeft deze eerste grote subsidieverstrekking voor een waterstofproject begeleid.

Een stap dichter bij realisatie

VoltH2 krijgt deze subsidie voor haar projecten in Vlissingen en Terneuzen. Deze groenewaterstoffabrieken beschikken sinds 2022 over een omgevingsvergunning en de projecten komen nu, met de toekenning van de SDE++ steun, opnieuw een stap dichter bij de realisatie. Na de finale investeringsbeslissing wordt verwacht dat de bouw van de fabrieken uiterlijk begin 2024 kan starten.

Voor het eerst

SDE++ is het primaire subsidie-instrument waarmee de Nederlandse overheid de productie van hernieuwbare energie en CO2-verlaging wil stimuleren. De productie van groene waterstof werd in 2020 opgenomen in de SDE++. De subsidie wordt nu voor het eerst voor fabrieken met productie op industriële schaal toegekend aan VoltH2.

We staan voor een enorme uitdaging de komende decennia om ons energiesysteem om te vormen tot een CO2-arm systeem. Waterstof zal hierin een belangrijke rol gaan spelen. Met ons internationale netwerk van experts zijn wij in staat om VoltH2 volledig te ondersteunen in deze reis. – Bert van Renselaar, business director energietransitie bij Sweco

Twee jaar geleden zijn VoltH2 en Sweco gestart met het maken van het eerste ontwerp. Na het verkrijgen van de eerste goedgekeurde vergunning in de Benelux voor een groene waterstofplant, is het verkrijgen van deze grote subsidie een volgende mijlpaal in dit omvangrijke en innovatieproject.

Nick Renooij

Head of Press