0 van 0 resultaten voor ""

Kennisvragen droogte Achterhoek

Locatie

Achterhoek

Klant

Waterschap Rijn en IJssel

Expertise

Advies, hydrologie, GIS, klimaatadaptatie

Doel

Tegengaan woningnood en verduurzamen van steden

Maatregelen om gevolgen van toenemende droogte te beperken

Beken en watergangen volledig uitgedroogd, enorme scheuren in de grond, vele woningen beschadigd en minder oogst voor de landbouw. Droogte is de sluipmoordenaar van klimaatverandering en komt alleen maar meer voor. 2018 was een record jaar: er viel gemiddeld over het land 607 mm neerslag, 240 mm minder dan normaal. Akkerbouwers gebruikten in dat jaar bijna 4 keer zoveel oppervlakte- en grondwater als het jaar ervoor. De Achterhoek, in het oosten van ons land, was toen ook zwaar getroffen. Sweco ondersteunt Waterschap Rijn en IJssel, waar de Achterhoek zich bevindt, met expertise op het gebied van klimaatverandering. Door onze verschillende expertises integraal in te zetten komen we tot de juiste maatregelen om de gevolgen van droogte zo veel mogelijk te beperken.

Maar…. wat is dé oplossing?

Om de gevolgen van droogte tegen te gaan is er niet één oplossing. Logisch ook dat er veel verschillende opvattingen leven, zaak om dit goed in kaart te brengen. Sweco inventariseerde uiteenlopende maatregelen om de gevolgen van droogte tegen te gaan, mede op basis van GIS-analyses en toepassing van grove kengetallen. Dit geeft het waterschap bouwstenen voor hun strategie om de aankomende jaren de gevolgen van droogte te kunnen bestrijden. Uiteindelijk zorgde deze inventarisatie voor 12 kansrijke maatregelen die we doorberekenen via gedetailleerde grondwatermodellen. Met deze berekeningen brengt Sweco nauwkeurig de effecten van de voorgestelde maatregelen in kaart.

Een maategel waar snel aan wordt gedacht is het afkoppelen van regenwater. Niet meer water onnodig het riool in laten lopen, maar bijvoorbeeld opvangen in wadi’s. Dit is over het algemeen een goede maatregel voor een nieuwe wijk of bij een herinrichting van oudere wijken, maar in oud en dichtbebouwd stedelijk gebied juist erg duur. Bovendien profiteert een natuur- of landbouwgebied, dat verder van stedelijk gebied ligt, hiervan niet of nauwelijks. Elke maatregel is erg afhankelijk van de omgeving. Er is niet één ‘silver bullet’, maar de oplossing ligt bij een combinatie van een hoop kleine dingen. – Ron Buitelaar, teammanager

Alle kennis onder één dak

Ron: “Een samenwerking tussen verschillende expertises… Dat is onze succesformule binnen dit project! Ik noem maar een voorbeeld: één van de ideeën was het infiltreren van effluent (gezuiverd water uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie-RWZI). Om de effecten daarvoor goed te onderzoeken, haken we bijvoorbeeld een hydroloog, een kostendeskundige en een waterkwaliteitsspecialist aan. Zij kunnen ons direct adviseren op basis van hun ervaringen en inzicht kan geven in mogelijke kosten. Wanneer we meer willen weten over de impact op de natuur, dan sluit een ecoloog aan. Als Sweco hebben al deze vakkennis onder één dak. Juist dat heeft meerwaarde voor het waterschap.”

Voor de provincie Limburg en Waterschap Limburg maakte Sweco twee jaar geleden een integrale watersysteemanalyse. Hiervoor analyseerde Sweco de status van het watersysteem. Daarnaast werd er bekeken welke uitdagingen er lagen en welke gevolgen dat heeft voor het stedelijk gebied, de landbouw of de dieren en planten in Limburg. Met als doel: zorgen dat de gevolgen van droogte (maar ook wateroverlast en waterkwaliteit), ondanks klimaatverandering, in de toekomst niet erger worden, maar misschien zelfs minder. We onderzochten de effectiviteit van voorgestelde maatregelen en Limburg heeft nu een pakket wat zij meenemen in hun waterbeheerplannen. Een van de maatregelen die Limburg bedacht had en wij hebben getoetst op effectiviteit was de ‘Beekdalbrede inrichting’. Hier is inmiddels een pilot voor gestart.

Gerelateerde diensten

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Copy link
Powered by Social Snap