In 6 stappen vastgoed strategisch verduurzamen

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Sommige partijen hebben hogere ambities en willen nog sneller. Een enorme opgave. Sweco heeft diverse partijen mogen begeleiden bij verduurzamingsvraagstukken en op basis van die praktijkervaring zijn we gekomen tot een heldere, pragmatische aanpak in zes stappen.

  1. Ambities scherp stellen, duidelijke doelen formuleren
  2. Vastgoedvoorraad in kaart brengen, prioriteiten stellen
  3. Inzicht huidige vastgoedportefeuille, waar staan we nu?
  4. Inventariseren mogelijkheden per gebouw
  5. Plan per gebouw, optimale keuze maken
  6. Routekaart voor uitvoering: aan de slag en monitoren

Deze pragmatische aanpak in fasen werkt voor verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Mooie praktijkvoorbeelden gemeenten als Breda, Steenwijkerland, Tynaarlo en Nissewaard. We hebben samen met deze gemeenten een plan gemaakt waarmee de ambities stap voor stap waargemaakt kunnen worden. Het resultaat is een helder, doordacht plan, dat goed aansluit bij onze aanpak. Ook zijn we net gestart voor de gemeenten Terneuzen en Beverwijk.

Verglijkbare trajecten hebben we ook opgestart voor partijen als Syntrus Achmea en verschillende aanbieders van zorg en onderwijs.

infographic strategisch verduurzamen vastgoed.jpg Klik op de afbeelding om de infographic te bekijken

Het werkt

In de gemeente Breda is een vergelijkbaar traject doorlopen, met de multifunctionele accommodatie De Drie Linden in Prinsenbeek als aansprekend voorbeeld van de impact. In 2015 kwam ik voor het eerst en mocht namens de gemeente Breda een plan maken. Samen met de betrokken ambtenaren en verschillende marktpartijen is het gebouw inmiddels prachtig, energieneutraal gerenoveerd. Het gebouw is helemaal ingepakt, de ventilatie is ingrijpend gewijzigd en duurzame energie wordt opgewekt door een warmtepomp, zonnepanelen en zonnecollectoren.

De gemeente Breda heeft inmiddels al diverse gebouwen op deze manier aangepakt. Andere mooie voorbeelden zijn het Stedelijk Museum in Breda (renovatie van deels monumentaal gebouw met energielabel F naar energielabel A is inmiddels afgerond) en het stadhuis van Breda (ook een monumentaal pand waar warmtepompen voor verwarming en koeling zijn toegepast).

Drie quick wins

  1. Kijk breder dan alleen energie: neem bij de keuzes voor te kiezen maatregelen ook direct gebruikerswensen en aspecten als brandveiligheid, comfort en binnenklimaat mee. Vaak zijn slimme combinaties te bedenken, waardoor gebouwen niet alleen veel energie wordt bespaard, maar een gebouw voor de gebruikers ook veiliger, gezonder en prettiger wordt voor de gebruikers.

  2. Sluit aan bij natuurlijke vervangmomenten van bouwkundige en installatietechnische componenten. Kies daarbij slimme combinaties, zodat onderhoudsgelden zo ingezet worden dat een deel van de verduurzaming hieruit betaald kan worden.

  3. Maak goede financiële afspraken: beleidsmakers en beslissers dienen vroeg in het project meegenomen te worden bij de keuzes ten aanzien van de manier van financieren, maar ook de gebruikers (die vaak de energierekening betalen) moeten niet worden vergeten. Door hen vroegtijdig te betrekken en goede financiële afspraken te maken kan een deel van de investering via energiebesparing weer worden terug verdiend.

Meer weten?