0 van 0 resultaten voor ""

Werken op de automatische piloot schept ruimte voor creativiteit

Hoe Sweco 60.000 uur in 2021 bespaart door robots in te zetten

Verandering van de wereld om ons heen was nog nooit zo actueel, relevant, inspirerend en uitdagend. Voor welke uitdaging dan ook: de samenleving kan rekenen op een oplossing van Sweco. Daar is heel wat kennis en ervaring voor nodig. De wereld van morgen vraagt om andere ideeën en nieuwe inzichten. Toch is een deel van ons werk niet zo creatief en innovatief. Het kan zelfs repeterend zijn. Nodig om tot dat éne idee te komen, maar wel uitdagend waar het gaat om energie, accuratesse en concentratie.

Centre of excellence

Dit is wat David Hunter intrigeert. Processen, taken en handelingen die repeterend zijn en geautomatiseerd kunnen worden. ‘Monday morning work’ noemt hij het. Als manager automation & artificial intelligence leidt hij het centre of excellence automation & artificial intelligence. Na de komst van David in 2020 werken hier inmiddels verschillende business analisten, programmeurs en IT specialisten. Hun ambitie: identificeer en operationaliseer zo veel mogelijk te automatiseren processen en optimalisaties binnen Sweco. Met als doel: waardecreatie voor klanten.

Dit doel gaat op voor alle landenorganisaties en alle ruim 17.500 ingenieurs en ontwerpers die bij Sweco werken. Sinds vorig jaar identificeerde Sweco, ondersteund door Hunter en zijn team, een luttele 60 processen. Goed voor 60.000 uur. Deze uren worden nu niet meer gemaakt, ze zijn bespaard door het proces te automatiseren. Target voor 2021 is 100.000 uren.

Zo hebben inmiddels meerdere robots, of eigenlijk geautomatiseerde software, hun intrede gedaan bij Sweco. Robots die zelfs beschikken over een eigen email en leidinggevende (!), zodat hun voortgang en communicatie goed gevolgd kan worden. Belangrijk waar het gaat om risico’s. En binnen Sweco goed op orde, zo concludeerde de jaarlijkse audit. Maar toch is het werk van Hunter alles behalve ‘af’.

Sterker nog, IT zal niet snel overbodig zijn. Het is wel zaak dat wij mee ontwikkelen, dit proces doorontwikkelen en evolueren.

De route: start met bottom-up

De route die Sweco, onder leiding van Hunter kiest, bestaat uit een aantal fases. In eerste instantie ging het erom een goede basis te leggen. Een centraal platform van waaruit de automatisering kan plaatsvinden. Daarna is gelijk gestart met het bottom-up verzamelen van voorbeelden en verbeteringen. Juist daarvoor zijn mensen in de breedte betrokken: zo ontstaat draagvlak én kom je écht uit bij de dagelijkse praktijk. Nu dat hier een basis is gelegd, is het tijd voor stap 2. Sweco analyseerde verschillende processen en kansen voor automatisering. Zo is inzicht in het verbeterpotentieel per type werkzaamheden ontstaan. Dat betreft zowel ondersteunde staf-activiteiten, als dienstverlening voor klanten. Dit potentieel is omgezet naar ambities. Hunter’s club ondersteunt teams binnen Sweco om deze ambities te realiseren.

Zorg ervoor dat tooling breed beschikbaar en toegankelijk is. Dat mensen er mee om kunnen gaan en geen weerstand voelen. Hun werk is niet overbodig, maar er ontstaat juist ruimte voor andere dingen. Dat is de kern van deze aanpak. En dat geeft ruimte voor creativiteit, tijd met klanten en brengt nieuwe inzichten.

Data en machine learning

Maar de toekomst en ambities reiken verder. Uiteindelijk zal automatisering en robotisering gemeengoed zijn, toepasbaar in elk project. Onderdeel van elk voorstel voor klanten. Daarmee ontstaat veel dataverzameling. “Deze data zijn bron voor de toekomst. Ze leren ons, maar vooral ook de ‘robots’ welke patronen er zijn. Zo krijgen we houvast rondom verwachtingen, foutmarges en kunnen we beter voorspellen.” Op basis van de data en de patronen daarin, kan de robot zelf leren en een taak voortzetten. Machine learning is onontbeerlijk voor de toekomst.

Bij Sony-Ericsson wist Hunter eenzelfde slag te maken. In zijn optiek zijn er niet veel verschillen tussen deze tech-gigant en Sweco. En ziet hij in de bewegingssnelheid van Sweco de kracht van decentrale teams.

Alle organisaties kennen deze uitdaging én het verbeterpotentieel. Het is onderscheidend wat je er mee doet en hoe je het weet te implementeren.

Leading by example

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is cases en best practices te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor heel Sweco en haar klanten. Zo werd bij de lancering van Sweco’s nieuwe ERP-systeem in Nederland de best practice uit Noorwegen toegepast. Hiermee werden alle rapportages en inzichten gelijk geautomatiseerd, waardoor er snel inzicht ontstond. Ook worden geautomatiseerde processen volop ingezet bij payrolling, maar ook onboarding en helpdesk processen. Het centre of excellence werkt hierin nauw samen met andere collega’s op projecten. Zo ontstaat waardecreatie in het hart van de organisatie, dicht bij klanten.