0 van 0 resultaten voor ""

Sneller bouwen door slimme stikstofrekensom


Slim bedacht

Waarom is deze rekenmethode nodig?

Stel je wil een nieuwe dakkapel of zelf een woning bouwen. Dan moet je vooraf aan de gemeente aantonen dat de bouw ervan niet te veel schadelijke stikstoffen veroorzaakt. Dit is complex en kan best een gedoe zijn voor zowel de initiatiefnemer als de gemeente. Sweco bedacht samen met de gemeente Heerhugowaard een slimme methode voor de stikstofberekening bij kleine bouwprojecten, waardoor dit voor alle betrokkenen een stuk makkelijker gaat.

Waarom wilde Heerhugowaard de stikstofberekening voor burgers makkelijker maken?

Saskia: “Toen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de rechter werd afgeschoten, inventariseerden wij waar we tegenaan lopen. Voor de burgers betekent het dat als ze iets willen bouwen wat afwijkt van het bestemmingsplan, al is het maar een dakkapel, dat ze moeten laten berekenen hoeveel stikstof ze verwachten uit te stoten met de bouw. Deze zogenaamde AERIUS-berekening kost 500 à 2500 euro en is daarmee al snel duurder dan het bouwen van de hele dakkapel.

Dat de burgers ineens werden geconfronteerd met deze extra kosten, vonden we niet terecht. Daarnaast kost het veel tijd. Voor de burger om de berekening te laten maken en voor de gemeente om alle diverse rapporten te beoordelen. Beiden niet gunstig voor de doorlooptijd van een vergunning. Reden genoeg voor ons om op zoek te gaan naar een andere aanpak!”

Wat is die andere slimme aanpak?

Sergej: “We hebben een standaard grid ontwikkeld, waarin burgers en gemeente in één oogopslag inzichtelijk hebben, waar er wel en niet gebouwd mag worden volgens de huidige stikstofregels. Als eerste stap stelden we samen met de gemeente vast wat de grootste bouwactiviteit is waarvoor burgers een vergunning aanvragen. In Heerhugowaard was dat de bouw van twee woningen.

Vervolgens deelden we de gemeente Heerhugowaard op in vlakken van 500 bij 500 meter, in een grid dus. Voor elk vlak berekenden we hoeveel stikstof in omliggende natuurgebieden terecht komt als je twee woningen bouwt. Dit verwerkten we in een kaart met groene en rode vlakken. Groen betekent geen toename van de stikstof, bouwen toegestaan op basis van de huidige stikstofregels. En rood is een toename van de stikstof, bouwen niet zonder meer toegestaan en een extra locatie specifiek onderzoek is nodig.”

Saskia: “Door dit grid hebben we elk plekje waar een ontwikkeling kan zijn, gedekt. Burgers kunnen onder deze berekening tot twee woningen bouwen. Ook alle bouwactiviteiten van ondernemers tot omgerekend 1200 m3 én zonder wijziging in productieproces (niet meer stikstofuitstoot) vallen er onder. Bijvoorbeeld een nieuwe gevel van een winkel.”

Hoe lost dit het probleem op?

Sergej: “De gemeente en de Omgevingsdienst hoeven maar één keer een controle van het rapport uit te voeren. Zodra het rapport akkoord is bevonden, hoeft dat niet bij elke bouwaanvraag opnieuw gedaan te worden. Mits het bouwplan zich in het groene gebied bevindt en aan overige voorwaarden zoals de inzet van materieel wordt voldaan. Ons rapport dient dan voor de gehele gemeente als onderbouwing dat ze voldoen aan de stikstofregels.

Initiatiefnemers van kleinschalige bouwactiviteiten, zoals bewoners, hoeven dus zelf geen dure adviseur meer in de arm te nemen. Zij kunnen terugvallen op dit rapport. Dit rapport ligt al ‘op de plank’ en is al getoetst. De gemeente kan leges vragen voor het gebruik van het rapport, maar deze kosten zijn een stuk lager zijn dan een locatie specifiek stikstofadvies van een adviseur.

Kortom; geen vertraging meer als gevolg van de stikstofproblematiek. De gemeente kan sneller vergunningen verlenen, waardoor er sneller gebouwd en gewoond kan worden.”

Kun je deze ‘slimme rekensom’ voor iedere gemeente maken?

Sergej: “Ja in principe wel, alle gemeenten in Nederland moeten de stikstofregels bij hun vergunningverlening in acht nemen. Het is altijd maatwerk per locatie. Gemeenten op grotere afstand van de Natura2000-gebieden hebben profijt, omdat ze in één keer kunnen onderbouwen dat ze bij kleine bouwactiviteiten voldoen aan de regels. Gemeenten in de buurt van stikstofgevoelige gebieden kunnen ook veel baat hebben bij onze ‘slimme rekensom’. Al zul je hier nog relatief vaak nader onderzoek moeten doen, je weet dan in ieder geval snel wat er wél kan.”

Wat is jullie tip aan gemeenten die hiermee aan de slag willen?

Saskia: “Gewoon doen! Kijk wat de vraag is vanuit de burger, kijk ook naar je eigen plannen. Stel je ziet veel ontwikkelingen van 5 à 6 woningen tegelijk in je gemeente. Laat hier dan een berekening in één keer voor doen.”

Sergej: “Mijn tip is voor gemeenten in de buurt van stikstofgevoelige gebieden; er is altijd meer mogelijk dan je denkt. Onderzoek bij welke bouwvoorwaarden de kaart zoveel mogelijk groen kleurt.”

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. We delen graag een stukje toekomst met je.
Copy link
Powered by Social Snap