0 van 0 resultaten voor ""

De belofte en werkelijkheid van een digitale innovatie

Dromen van een slimme mobiliteitsoplossing

Nooit meer onnodig wachten voor rood licht, daar droomden onze mobiliteitsexperts van. Dé sleutel voor een betere verkeersdoorstroming en een gezonder milieu. Ze bedachten een slimme oplossing: Smart Traffic. En dit leek, met de opkomende trends rond IoT, duurzame mobiliteit en digitalisering, de wind mee te hebben. Toch liep het anders. Rob Althuisius, afdelingshoofd Mobiliteit, zet de belofte en de realiteit van een digitale innovatie naast elkaar.

Een digitale innovatie gaat snel en heeft veel impact

Belofte 1: succes vanaf dag één

Vanaf dag één had Smart Traffic alles in zich om succesvol te worden. Gebruikmakend van de nieuwste technieken door geodata en sensor-data te koppelen speelde Smart Traffic in op een nadrukkelijke trend. En zou dé innovatieve ITS-applicatie worden die de doorstroming van verkeer als een logische puzzel in elkaar laat vallen. Met als resultaat dat de tijd die je voor een rood verkeerslicht stilstaat minimaal wordt, de doorstroming van het verkeer sterk verbetert én de CO2-uitstoot ook nog eens vermindert door het minimaliseren van het aantal stops.

Belofte 2: impact creëer je snel

Prijzen werden gewonnen, experts waren lyrisch en voegden zich bij ons en een hand vol klanten stapte direct in. “Samen waren we in staat om de blik vooruit te hebben, herkenden we de snelheid van ontwikkelingen, en dat je daar op kan en moet anticiperen. De belofte dat digitalisering ’snel gaat’ en op applaus kan rekenen, bleek ook de praktijk”, aldus Rob.

Smart Traffic op Ringweg van Almelo

Het pad naar een volwassen markt gaat beduidend minder snel

Werkelijkheid 1: het tempo van ons product en de markt

“Het huidige speelveld vroeg om een volwassen product. Een product dat wij, zonder duidelijke voetafdruk in de markt, niet in het gewenste tempo konden leveren. Aanpassing vergt tijd. In dit geval te veel tijd om bepalend in het speelveld te worden. De markt bleek traditioneler dan gedacht. Nog niet klaar voor een product dat gaandeweg ontwikkeld moest worden. Dat hebben wij verkeerd ingeschat.

Voor alle betrokken partijen moeten innovaties interessant genoeg zijn om erin te investeren. Dit vraagt om samenwerking, om elkaars doelen en ambities op dezelfde baan te krijgen. Gaandeweg bleek dat wegbeheerders de hoeveelheid aan mogelijkheden die Smart Traffic bood te weinig relevant vonden. Zij wilden gewoonweg een kruispunt met vlotte doorstroming. Zonder teveel poespas en met behoud van alle bestaande en gangbare functies. Ons product kreeg niet snel genoeg de vorm en inhoud die het nodig had om succesvol in de praktijk te zijn.” licht Rob toe.

Werkelijkheid 2: je hebt meer nodig dan een vet product

Er was onvoldoende bewijs dat Smart Traffic het verschil kon maken. In tijd én geld. Rob: “De klant dacht nog aan verkeerslichten, wij dachten in data.” Innovaties moeten zich eerst bewijzen, pas dan stappen er meer mensen in. Gelukkig waren er early adopters, samen met deze klanten is geprobeerd verandering te brengen in de conservatieve wereld van verkeerslichten. Alleen gaat het er juist om de rest ook mee te krijgen.

Belofte versus realiteit

Het combineren van data om vervolgens zó efficiënt mogelijk je reis te kunnen plannen, geldt nog steeds. Sterker nog, IoT is steeds meer onderdeel van veel dagdagelijkse dingen. Juist die belofte maakt ons duidelijk dat er veel toekomst is voor duurzame mobiliteit. Door combinaties te maken, kun je voorspellen en zo wordt mobiliteit steeds efficiënter en dus ook groener. Dit soort technische en digitale mogelijkheden zijn daarbij voorwaardelijk. Innoveren blijft de enige weg naar vooruitgang.

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. We delen graag een stukje toekomst met je.
Copy link
Powered by Social Snap