0 van 0 resultaten voor ""

Sweco wint raamovereenkomsten voor Provincie Noord-Holland

Sweco heeft een drietal ingenieurs- en adviesdienst contracten voor de Provincie Noord-Holland gewonnen. Als hoofdaannemer, met onderaannemers Muconsult en Infram, is de raamovereenkomst ‘mobiliteit en infrastructuur’ binnengehaald. Voor de overeenkomst ‘bodem, water en groen’ werkt Sweco als hoofdaannemer samen met Infram. Het plan van aanpak voor beide percelen werd als beste beoordeeld. Ook de deelovereenkomst ‘specialistische diensten’ werd binnengehaald. Hier is Sweco onderaannemer in de combinatie met TASK, AT Osborne en Grondwerk PM.

De overeenkomsten zijn per 1 juni ingegaan en hebben een looptijd van 3 jaar met een optionele verlenging van 1 jaar.

Door het opnieuw winnen van deze contracten wordt de jarenlange samenwerking met provincie voorgezet. De komende jaren zal Sweco met haar partners wederom een belangrijke rol spelen bij beleid, beheer en uitvoering van de infrastructuur in de provincie Noord-Holland. Een belangrijke stap die naadloos aansluit op onze expertise en ambitie. Zo ontstaat veel ruimte oplossingen toe te passen die duurzaam en innovatief zijn.