0 van 0 resultaten voor ""

Sweco wint eerste duurzame raamovereenkomst ProRail

Sweco is één van de vijf ingenieursbureaus die uitvoering gaat geven aan het Raamcontract Stations 4.0 ‘ van ProRail. Het betreft een Raamcontract Stations 4.0 voor meerdere jaren voor relatief kleine, niet-complexe stationsprojecten en andere vaak voorkomende engineeringswerkzaamheden voor stations. Deze dienen telkens in een kort tijdsbestek uitgevoerd te worden. Het is het eerste engineerscontract waarin kwaliteit, duurzaamheidsaspecten als CO2-niveau en veiligheid expliciet zijn opgenomen.

De overeenkomst gaat in per 16 juni 2021 en heeft een looptijd van 4 jaar met een optionele verlenging van 1 jaar. Lees hier het bericht dat ProRail hierover uitbracht.

Voor deze opdrachten werkte Sweco integraal samen en werd expertise van zowel de afdeling Rail & Stations, die al veel voor ProRail werken, als de afdeling Bouw ingezet. Het raamcontract behelst allerlei werkzaamheden rondom stations waarmee onder andere de toegankelijkheid, bereikbaarheid en ook duurzaamheid wordt verbeterd. Zo betreft het bijvoorbeeld ook het plaatsen van zonnepanelen waarmee het desbetreffende station lokaal energie opwekt en gebruikt.