0 van 0 resultaten voor ""

Sweco start bodemonderzoek voor hoogspanningsverbinding

Sweco gaat onderzoek doen op twee van de zes delen (percelen) van het tracé: perceel 2 en perceel 5. Deze twee percelen strekken zich uit vanaf Made, langs Hooge Zwaluwe, via Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen naar Standdaarbuiten. We onderzoeken de draagkracht van de bodem, archeologisch relevante zaken, niet-gesprongen explosieven, vervuiling, cultuurtechniek en bodemgesteldheid. Ook Antea Group, Arcadis en Tauw / Witteveen & Bos hebben percelen toegewezen gekregen. 

Veld- en bodemonderzoek

Het veld- en bodemonderzoek start op korte termijn. Onderzoeksactiviteiten zijn vanaf dat moment zichtbaar. De eerste grondeigenaren en betrokkenen zijn benaderd met uitleg van de werkzaamheden en met de vraag tot toegang op hun perceel. TenneT streeft er naar iedere grondeigenaar en betrokkene ruim voorafgaand aan de werkzaamheden op hun perceel te informeren. Om overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de onderzoeken zoveel mogelijk aaneengesloten uitgevoerd.

Projectleider Gert Woldendorp:

Ik ben er trots op dat TenneT ons dit project heeft gegund. De kabels en masten voor de nieuwe hoogspanningsverbinding komen straks op grond van rechthebbenden die een perceel in eigendom hebben of gebruiken. Wij komen met ons werk op hun perceel, nog voordat de bouw gaat starten. Het is cruciaal dat wij door een zorgvuldige uitvoering van onze werkzaamheden een goede relatie met de rechthebbenden onderhouden.

Voor deze opdracht zet Sweco experts in op het gebied van onder andere archeologie, niet-gesprongen explosieven, milieu hygiëne, cultuurtechniek, G-waarden en geohydrologie.

Ontwerpkeuzes

TenneT geeft aan dat de bevindingen uit het onderzoek een belangrijke rol spelen bij het maken van ontwerpkeuzes van bijvoorbeeld de hoogspanningsmasten, de kabels, de werkwegen en werkterreinen en het verkrijgen van diverse vergunningen. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de effecten bij de aanleg vooraf in beeld worden gebracht en onwenselijke effecten zoveel mogelijk worden voorkomen. De verwachting is dat alle onderzoeken in 2022 zijn afgerond.

Over de Zuid-West 380kV Oost verbinding

Deze hoogspanningsverbinding is nodig om een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg biedt onvoldoende aansluitcapaciteit voor de opwek van windenergie op zee en op land. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding is daarom nodig. TenneT heeft een wettelijke taak om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten en werkt daarom samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Via die nieuwe hoogspanningsverbinding wordt de stroom die op zee geproduceerd wordt vanuit Zeeland aangesloten op het landelijke netwerk. Met de komst van deze verbinding wordt Zeeland op twee manieren verbonden met het landelijke 380 kV-net. Daarmee krijgen Zeeland en Brabant een betrouwbaarder hoogspanningsnet.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.