0 van 0 resultaten voor ""

Sweco onderzoekt veiligheid spoordijken

Gepubliceerd op: 11/11/2021

Hoe sterk zijn onze spoordijken? Dit is een belangrijke vraag, omdat treinen zwaarder en sneller worden en vaker rijden. Om te weten te komen of de spoordijken dit aankunnen, heeft ProRail vier ingenieursbureaus, waaronder Sweco, de opdracht gegeven om dit in kaart te brengen. Op 1 november gingen zij van start met het geotechnisch onderzoeken van de eerste trajecten. Het project gaat enkele jaren duren.

Belasting treinen en klimaatverandering

Spoordijken zijn de verhoogde ondergrond, onder het spoor. In Nederland hebben we hier meer dan 3.000 kilometer van en tachtig procent van de deze spoordijken is voor 1920 gebouwd. En dat met de kennis en kunde van toen. Doordat er de aankomende jaren steeds meer, zwaardere én snellere treinen rijden is dat van impact op het spoor. Daardoor worden ook de spoordijken steeds zwaarder en anders belast. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten en soms tot tijdelijke maatregelen, zoals het invoeren van snelheidsbeperkingen voor treinen vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond.

Ook klimaatverandering van de komende jaren is van invloed invloed op de stevigheid van onze spoordijken. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen in juni en juli in Limburg zijn actuele voorbeelden daarvan. Genoeg reden voor ProRail om meer te weten komen over de opbouw van spoordijken.

Aan de slag in drie fases

Sweco werkt, samen met de drie andere ingenieursbureaus, in drie fasen, namelijk:

  1. het in kaart brengen van de spoordijken met ondergrondmodellen;
  2. het in kaart brengen van de gevonden risicolocaties;
  3. het maken van schetsontwerpen voor risicolocaties.

Streven is om eind 2022 de eerste fase voor heel Nederland gereed te hebben.

Raakvlak met wetenschappelijk onderzoek

Naast de landelijke netwerkanalyse zijn recent TUDelft en Deltares gestart met wetenschappelijk onderzoek naar het (dynamisch) effect van treinen op de ondergrond. In combinatie met de netwerkanalyse kan zo een compleet beeld worden gevormd van de locaties waar we maatregelen moeten nemen.