0 van 0 resultaten voor ""

Mensen die op een steiger bij water zitten met skyline van Rotterdam op de achtergrond

Sweco onderzoekt gevolgen zeespiegelstijging in Rijnmond-Drechtstedengebied

Wat zijn de gevolgen van de zeespiegelstijging voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied rondom Rotterdam en Dordrecht? Dat gaat Sweco onderzoeken in opdracht van Waterschap Hollandse Delta. Door de klimaatverandering krijgen we ook in Nederland te maken met een stijgende zeespiegel en hogere waterstanden in de rivieren. Daarnaast daalt de bodem heel langzaam. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen heeft dat grote gevolgen. Niet alleen is die informatie voor het waterschap van belang, maar ook voor de gemeenten in het gebied, Rijkswaterstaat en de Rotterdamse Haven.

Vanuit het samenwerkingsverband Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft het waterschap opdracht gegeven aan Sweco om de risico’s in beeld te brengen en aanbevelingen te doen. Het eindrapport verschijnt medio 2021. De resultaten zijn mogelijk ook toepasbaar op andere gebieden.

Projectleider Nikeh Booister van Sweco:Ik ben blij om met deze mooie opdracht aan de slag te gaan. We combineren in dit project de theoretische kennis over zeespiegelstijging en investeringen met praktische kennis over inrichtings- en uitvoeringsprojecten. Er is veel onzekerheid in de toekomst, en met deze opdracht zetten we de eerste stappen in het uitwerken van praktische handvatten in de bebouwde omgeving. Zo hopen we met z’n allen wat meer grip te krijgen op de zeespiegelstijging.’

Geen spijt
Voor planologen, investeerders, gebieds- en projectontwikkelaars, maar ook voor bewoners en gebruikers brengen de hogere waterstanden op zee en in de rivieren veel onzekerheid met zich mee. Dat geldt vooral voor investeringen die minstens 50 jaar tot 150 jaar moeten meegaan in buitendijkse gebieden en rondom dijken. Het onderzoek moet inzicht geven in de risico’s en mogelijke maatregelen zodat overheden en investeerders later geen spijt krijgen van beslissingen uit het verleden. Daarom heeft het onderzoek de naam ‘No-regret onderzoek’ gekregen.

Veilige dijken
Eén van de taken van het waterschap is bescherming bieden tegen overstromingen. Dat gebeurt onder andere door het aanleggen, onderhouden en beheren van dijken langs de grote rivieren en de zee. Bij hogere waterstanden zijn dijkversterkingen nodig, waarvoor meer ruimte nodig is. Als er nu gebouwen langs de dijk worden gebouwd, staan die mogelijk straks in de weg als de dijk moet worden versterkt. Ook de buitendijkse gebieden worden meegenomen in het onderzoek. 

Maximaal 80 cm stijging
Hoeveel de zeespiegel zal stijgen is onzeker. Op dit moment gaat het waterschap uit van een stijging maximaal 40 cm in 2050 en maximaal 80 cm in 2100 (ten opzichte van 1995). Er zijn scenario’s die met hogere waterstanden en grotere onzekerheden rekening houden.

Handvatten
Het eindrapport moet handvatten bieden voor zowel planologen (Welke bestemming is waar mogelijk?) als voor bouwers en investeerders (Zijn er waterbestendige deuren nodig en op welke hoogte moeten de stopcontacten komen?). Het moet inzicht geven in de wijze waarop men rekening kan houden met de onzekerheden ten aanzien van zeespiegelstijging om grote kosten in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie: Home

Copy link
Powered by Social Snap