0 van 0 resultaten voor ""

Sweco lanceert digitale LIOR op Vakbeurs Openbare Ruimte

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte op 2 en 3 oktober 2019 in de Jaarbeurs Utrecht kun je op de stand van Sweco (4.4.45) de eerste applicatie zien voor een altijd actuele digitale Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Initiatiefnemer Sweco heeft de applicatie samen met Gemeente Delft en Gemeente Leeuwarden ontwikkeld om de richtlijnen voor inrichting van onze openbare ruimte sneller en flexibel te kunnen aanpassen aan de actuele situatie.

Klimaatveranderingen zorgen ervoor dat wij anders met de openbare ruimte omgaan. Boven- en ondergrondse oplossingen combineren we om wateroverlast en hittestress te voorkomen. De mogelijke oplossing is sterk locatie gebonden. De digitale LIOR maakt het mogelijk om de locatie specifieke oplossing aan een initiatiefnemer voor te leggen/schrijven. Nieuwe inzichten, afsprakenwetgeving en ambities ten aanzien van energietransitie, circulaire economie en de nieuwe Omgevingswet zorgen ervoor gemeentes veel sneller dan in het verleden hun eisen voor de inrichting van hun leefomgeving wijzigenSamen met gemeente Delft en gemeente Leeuwarden ontwikkelde Sweco daarom de digitale LIOR. Altijd actueel, gebruikersvriendelijk en op maat. 

Rob Krom, Teammanager Integraal Beheer Openbare Ruimte bij Sweco, vertelt hoe hij op het idee kwam: 

Sweco helpt gemeentes met het opstellen en actualiseren van LIORs. Tot op heden wordt LIOR in boekvorm gepresenteerd op papier of als .pdf-bestand. En is ongeveer 5 tot 10 jaar geldig. Klimaatadaptatie, energietransitie, circulair inrichten en de nieuwe Omgevingswet maken dat de richtlijnen voor de inrichting van onze openbare ruimte sneller moeten kunnen veranderen. Het idee van een applicatie was snel geboren.

Marco Dofferhoff, Coördinator assetbeheer en senior adviseur, bij gemeente Delft vertelt waarom hij het initiatief van Sweco interessant vond: “De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad. In Delft hebben we samen spelregels voor participatie op papier gezet: Delfts Doen. Naast Delfts Doen verwachten we steeds meer van de openbare ruimte, het moet klimaatadaptief, duurzaam, circulair en we krijgen te maken met een mobiliteitstransitie. In de huidige (papieren) leidraad komen elementen terug maar vraagt aanpassing vaak een langere tijd. Met een digitale leidraad is de informatie voor iedereen beschikbaar en zijn aanpassingen sneller te realiseren. Mooi dat we al die ontwikkelen in de digitale LIOR gelijk mee kunnen geven.” 

Huite Teerenstra, Teamleider Bedrijfsbureau bij gemeente Leeuwarden, vult enthousiast aan: “Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie zijn belangrijke thema’s. Klimaatverandering leidt tot meer intensieve buien en hittestress. Daarom willen we de leefomgeving klimaatbestendig inrichten. Onze verantwoordelijkheid ligt daarbij vooral in de openbare ruimte. Ook willen we bedrijven en bewoners stimuleren om een bijdrage te leveren. Waar mogelijk leggen we verbanden tussen klimaatadaptie en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en dorpen en dat is maatwerk. Een digitale LIOR helpt ons hierbij.” 

De 7 voordelen van een digitale LIOR

  1. Altijd actueel 
  2. Gebiedsgericht 
  3. Eenvoudige benaderbaar 
  4. Meer informatie tot je beschikking 
  5. Informatie in bewerkbare vorm beschikbaar 
  6. Afgestemd op doelgroep 
  7. Minder kosten

Meer weten?

Rob Krom 
Hoofd Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 
T +31 (0)88 811 52 75  
rob.krom@sweco.nl 
W www.digitalelior.nl